Elif Şafak Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Elif Şafak Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Dilde gelenekten, geçmişin birikiminden ve eski sözcüklerden sıkça yararlanmıştır.
 • Peş peşe yazdığı romanlarla geniş bir okur kit­lesine hitap etmiştir.
 • Tarih, fantezi ve masal karışımı olan “Pinhan” adlı romanıyla 1998’dc Büyük Mevlana Ödülü’nü almıştır.
 • 20Q9’da yayımladığı “Aşk” adlı romanı Türk edebiyatında “kısa sürede en çok satan edebî eser” unvanına sahip olmuştur.
 • “Aşk”da iki farklı mekan ve zamanı (biri 2008 Boston, öteki 13. yüzyıl Müslüman coğrafyası) romanın dokusuna yerleştirerek Mevlana’daki aşk anlayışıyla Amerikalı bir kadının aşka bakışın­dan hareketle Mevlana ile Tebrizli Şems arasındaki güçlü ruhani bağı, Şemsin öldürülmesini anlatır.
 • Şehrin Aynaları”nda değerler çatışması yaşayan ve bunalan kent insanının iç çatışmalarını işler.
 • İngilizce olarak kaleme aldığı “Araf”ta merkezde Ömer Sipahioğlu olmak üzere Amerika’ya doktora eğitimi için giden farklı din, çevre ve kültürel özelliklere sahip kişilerin orada yaşadığı kimlik bunalımını ve çatışmasını, kendilerini “araf”ta yani boşlukta his­sedişlerini ele alır.
 • Yalnızlık, yabancılık, dil ve zaman üzerine yazılan “Bit Palas” ta; mezarlıkların üzerinde yükselen bir semtte özenle inşa edilen ama giderek etrafındaki çöp kokusu nedeniyle yaşanmaz hale gelen Bonbon Palas’ın Apartmanı’nda farklı amaçlar için bir araya gelen insanların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerine yer verir.
 • Türk-Ermeni ilişkilerini konu edinen “Baba ve Piç” romanında Türklüğe basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldıysa da beraat etmiştir. Romanda Müslüman-Türk “Kazancı” ailesiyle Amerika’da yaşayan Ermeni bir aile olan Çakmakçı yani arın 90 yıla yayılan öyküleri İç İçe anlatılır.
 • “Mahrem”, dört yüz yıla yayılan seyretme ve seyredilme, bakma ve görme, görme ve görülme Öykülerini, ikisi de farklı nedenlerle “öteki”olan iki kahramanın hayatlarında birleştiriyor. Roman, Tür­kiye Yazarlar Birliği Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Otobiyografik özellik taşıyan “Siyah Süt”te yeni anne olan bir kadın yazarın annelik ve yazarlık serüveniyle iç hesaplaşmasını, kadınların hayatında kasvetçi ama geçici bir dönemi anlatır.
 • Kadınlık, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat konulu yazı­larını “Med Cezir” adlı deneme kitabında bir araya getirmiştir.

ESERLERİ

Roman

Pînhan, Aşk, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas, Araf, Baba ve Piç Siyah Süt, İskender, Şemspare, Ustam ve Ben, Havva’nın Üç Kızı

Hikâye

Kem Gözlere Anadolu

Deneme

Med Cezir