Ayşe Kulin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Ayşe Kulin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • İstanbul’da doğmuş, Londra’da sosyoloji ala­nındaki yüksek öğrenimini tamamlamadan ayrılmıştır.
  • Biyografi ve belgesel tarzda yazdığı romanlarıyla Ünlenmiştir.
  • Biyografik tarzda yazdığı ilk romanı “Adı Aylin’de Giritli bir ai­lenin kızı olan Aylin Devrimel’in prenseslikten ABD ordusundaki albaylık görevine uzanan fırtınalı yaşamını anlatır.
  • Yine biyografik özellik taşıyan “Füreya”da İlk kadın seramik sa­natçısı Füreya’nın zengin ve renkli ayrıntılarla dolu yaşamını konu edinir.
  • Boşnak-Sırp çatışmasının bir fon olarak kullanıldığı “Sevdalinka” adlı romanında kadın kahramanın bakış açısından kadın-erkek ilişkisini, yanlış evlilikleri, Türkiye’nin 90’lı yıllardaki siyası ve sos­yal olayları ele alır.
  • Belgesel roman özelliği taşıyan “Köprü”de farklı inançlara sahip Mevlüt ve Esma’nın ilişkileri çevresinde Kemaliye köprüsünün ya­pım aşamaları, Başbağlar’a yapılan terörist saldırılar ve Erzincan valisinin bürokrasiyle mücadelesine yer verir.
  • “Nefes Nefese” adlı eserinde Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi’yi soykırımdan kurtaran başarılı bürokratları anlatır.
  • “Gece Sesleri”nde Egeli bir ailenin sorunlarını dönemin siyasal ve sosyal olayları İçinde yoğurarak romanlaştırır.
  • “Foto Sabah Resimleri” kitabıyla Haldun Taner Öykü Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almıştır.

ESERLERİ

Roman

Adı Aylin, Füreya, Sevdalinka, Köprü, Nefes Nefe­se, Gece Sesleri, Bir Gün, Bir Tatlı Huzur

Hikâye

Güneşe Dön Yüzünü, Geniş Zamanlar, Foto Sa­bah Resimleri

Otobiyografi

Babama

Deneme

İçimdeki Kızıl Bir Gül Gibi

İnceleme

Kardelenler: Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları