Enver Gökçe- Hayatı- Eserleri-Edebi Kişiliği-Biyografisi

Enver Gökçe- Hayatı- Eserleri-Edebi Kişiliği-Biyografisi

Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesine bağlı, Çit köyünde doğdu. 1929 yılında ailesiyle Ankara’ya göç etti. Ankara Gazi Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Çeşitli neden­lerle hapis  yattı, sürgün edildi.

Edebi Kişiliği

Toplumcu gerçekçi şiir akımının mensubudur. Mezuniyet tezi olan “Eğin Türküleri”, türünün ilk örnekleri arasındadır. Türk dilinin tüm kolları, Türkmence, Kırgızca, Karaimce, Göktürk ve Oğuz lehçeleri, İstanbul ağzı vb. üzerinde çalıştı, divan edebiyatını uzmanlık derecesinde öğrendi. Pek çok halk öyküsünü, masalını, bu ara­ da da, “Dede Korkut Masalları”nı derleyerek bugünün Türkiye  Türkçesine kazandırdı.

Öğrencilik yıllarında, Nurullah Ataç, Ahmed Hamdi Tan­pınar, Ahmet Kutsi Tecer’in de katılımları olan, dönemin ünlü Halkevleri yayını, Ülkü Dergisi’nde görev aldı. İlk şi­irleri ‘‘Ağıt, Bir Alıp  Satıcı Gönül” ve yazısı “Çit Köyü” bu­rada yayımlandı. Daha sonra Ülkü, Yurt ve Dünya, Ant, Gün,  Söz, Yağmur ve Toprak, Yeryüzü gibi dergilerde imzalı imzasız şiirleri, yazıları çıktı. Ant  dergisinde yayımlanan “Köylülerime” şiiri büyük yankı uyandırdı. Ant, Yağmur ve Toprak dergilerinin yayımında çalıştı.

Ortak dili zenginleştiren yerel sözcüklerle örülmüş eserleriyle özgün bir şiire ulaştı. Türk şiirinde 1940 kuşağı ya da “Acılı Kuşak” olarak anılan toplumcu şairlerin önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Bazı şiir­leri bestelendi. Mustafa Gökçe, Aydın Tataroğlu adlarıyla çeviriler yaptı. Pablo Neruda’dan da şiirler çevirdi.

Enver Gökçe- Hayatı- Eserleri-Edebi Kişiliği-Biyografisi
Enver Gökçe- Hayatı- Eserleri-Edebi Kişiliği-Biyografisi

Eserleri:

Düz yazıları: Çit Köyü, Sanat ve Sanatçı Üzerine, Aşık Veysel’e Dair

Şiir: Yaşamı Bütün Şiirleri

Çeviri: Antil Masalları, Hint Masalları, Çin Masalları, Mısır Masallar,ı Çağımızın Büyük Şairlerinden Pablo Neruda ‘nın Şiirlerinden Seçmeler, Pugaçef Ayaklan­ ması. Pablo Neruda Seçmeler,  Ömer Hayyam Rubailer,  Kelile ve Dimne

Diğer kitapları: Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar, Eğin Türküleri, Kemalettin Kamu