Fikir Akımları ve Temsilcileri

 

1.

HÜMANİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 

14 ve 16. yy arası

 • Üslup ve Biçim önemlidir.
 • Bütün insanları kardeş ve eşit sayma
 • Antik döneme hayranlık

DANTE

PETRARCABOCCACİO

MONTAİGNE

 
       

2.

KLASİSİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 

17 yy Fransa

 • Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
 • Akıl ve sağduyu
 • Konular gerçek değil gerçeğe uygun
 • Kişiler değişmeyen yönleriyle ele alınmış
 • Sanat için sanat
 • Kahramanlar yüksek zümre
 • Ahlaki amaç güdülmüş
 • Eserlere kişiliklerini yansıtmışlar
 • Biçim önemli
 • Ulusal bir dil

RACİNE

CORNEİLLE

MOLİERELA FONTAİNE

FENELON

DESCARTES

İBRAHİM

ŞİNASİ

AHMET PAŞA

 

       

3.

ROMANTİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 

18. yy Fransa

 • Klasisizme tepki
 • Duygu ve hayal önemli
 • Toplum için sanat
 • Sanatçı taraf tutmuş
 • Zıtlıklar önemli
 • Sanatçı kişiliğini esere yansıtmış
 • Rastlantılar önemlidir.

VİCTOR HUGO

J.J. ROUSSEAU

SCHİLLER

GOETHE

LAMARTİNE

A. DUMASPUŞKİN

N. KEMAL

A. MİTHAT

A. H. TARHAN

R. M. EKREM

 

 

 

4.

REALİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 

19. yy

 • Romantizme tepki
 • anket yöntemi
 • Sanat aynadır, görüşü
 • Sanatçılar nesnel
 • Sanat için sanat
 • İnsan çevresi ile ele alınmış

BALZAC

STENDHAL

FLAUBERTE

DOSTOYEVSKİ

TOLSTOY

ÇEHOV

GORKİ

CHARLES DİCKENS

ERNEST HEMİNGWAY

JACK LONDON

MARK TWAİN

R. MAHMUT EKREM

S. SEZAİ

H. Z. UŞAKLIGİL

MEHMET RAUF

R. HALİT KARAY

Y. KADRİ

HALİDE EDİP

5.

NATURALİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 

19. yy. İkinci yarısı

 • Realizmin bir üst boyutu
 • Deney ve anket
 • Soyaçekim
 • Sokak dili edebiyata girer
 • Sosyal gerçekçilik
 • Tezli roman

EMİLE ZOLA

A. DAUDET

MAUPASSANT

J. STEİNBACK

HENRİK İBSEN

N. NAZIM

H. GÜRPINAR

 

5.

PARNASİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Şiir akımıdır
 • Şiirde gerçekçilik
 • Şiir emek işidir
 • Seçkin kişilere hitap
 • “Sone” nazım biçimi
 • Gözlem ve dış dünya yansıtılmış
 

TEVFİK FİKRET

Y. KEMAL BEYATLI

 

7.

SEMBOLİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Gerçek anlatılamaz
 • Dil ve üslup mükemmelliği
 • Kapalı ve yazma açık anlatım
 • Musiki önemli
 • Gördüklerini değil sezdiklerini anlatan   sanatçılar

C. BAUDELAİRE

MALLARME

PAUL VERLANİNE

ARTHUR DRİMBAUD

PAUL VALERY

CENAP ŞEHABETTİN

AHMET HAŞİM

 

8.

EMPERYONİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Önce resimde sonra edebiyatta
 • Dış dünya olduğu gibi aktarılamaz
 • Dış dünyayı algıladıkları biçimde aktarmışlar   sanatçının dış dünyadan sezdiklerini anlatabileceğine inanmışlar
 • Sanat toplum için
 • Şiirde biçime uyağa önem vermezler

ARTHUR RİMBAUD

PAUL VERLAİNE

 

 

9.

EKSPRESYONİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Önce resim sonra edebiyat
 • Şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına   anlam kazandırmaktır.

FRAZ KAFKA

J. S. ELİOT

J. JOYCE

 

 

10.

FÜTÜRİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Makineleşmeye hayranlık
 • Hızı ve dinamizmi sevme
 • Gemilere ocaklara övgü
 

NAZIM HİKMET

 

11.

DADAİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Kuralsızlığı kural edinme
 • Bireyi aklın tutsaklığından kurtarma
 • Akıl dışılığı, kuralsızlığı, değişmeyi savunmak
   

 

12.

SÜRREALİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Freud felsefesi
 • Önemli olan bilinçaltı
 • Gerçek üstücülük
   

 

13.

EGZİSTANYALİZM

   

Temsilcileri

Türk Temsilcileri

 
 • Sanat politikayla iç içedir
 • Yazar çağının tanığı olmalıdır
 • Düşünüyorum öyleyse varım görüşü
 • Birey her eyleminden sorumludur
 • Bir insanın kendini yaratacağına inanırlar

JEAN PAUL SATRE

ALBERT CAMUS