Fıkra (Köşe Yazıları), Fıkra Türü,Fıkranın Özellikleri,Fıkra Nedir,Köşe Yazıları Hakkında Kısa Bilgi

 FIKRA

Bir yazarın çoğunlukla güncel olaylar hakkındaki dü­şüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı düşünce yazı­larına fıkra denir

Bu tür yazıların diğer adı da Köşe Yazısıdır. Fıkralar, gazete ve dergilerin belli sütun veya köşelerinde ya­yımlanır. Fıkralar konusunu güncel olaylardan alır.

Yayınlandıktan sonra etkisini kaybeder. Bir bakıma ka­lıcılığı olmayan yazılardır Anlatımı olabildiğine yalın ve yoğundur. Fıkrada ele alınan konu, kanıtlama yoluna gidilmeden anlatılır Fıkrada işlenen konu çoğunlukla eleştirel bir bakış açısıyla anlatılarak kamuoyunu yön­lendirmek hedeflenir

Gerçekte yazılması güç bir yazı türüdür. Fıkra yazarı­nın zengin bir kültür birikimine sahip olması gerekir. Değişik konularda tekrara düşmeden yazmak zorun­dadır fıkra yazarı. Fıkra yazarının kendini okutması, kül­tür ve bilgi birikiminin yanında anlatma ustalığına bağlı­dır Fıkralarda ilgi çekici olmaya özen gösterilmelidir. Ya­zar kendi duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar. Daha çok, nükteli bir dil kullanılır . Okuyucu ile sohbet ediliyor­muş havası hâkimdir.

Edebiyatımızda Ahmet Rasim fıkra türünde eser ver­miş öncü bir yazardır Ayrıca Ahmet Haşim, Peyami Safa, Refik Halit Karay, Burhan Felek, bu türün önemli temsilcileridir