Sohbet,Sohbet Türü,Sohbet Türünün Özellikleri,Sohbet Türünün Tarihi Gelişimi,Sohbet Türünde Yazılmış Eserler

 SOHBET

Yazarın, düşünce ve görüşlerini yüzeysel olarak karşı­sında biri varmış da ona anlatıyormuş gibi samimi bir havada dile getirdiği yazılara sohbet denir. Gazete ve dergilerde yayımlanan sohbet yazılarında günlük ko­nuşma dilinden yararlanılır. Bu yüzden sohbette her­kesin anlayabileceği bir üslup hâkimdir. İçtenlik ve do­ğallık ön plandadır.

Sohbette daha çok, genel konular ya da günlük sanat olaylarının herkesi ilgilendiren yönleri anlatılır. Sohbet yazılarında ifade edilenler, küçük şakalarla daha çekici duruma getirilir. Başarılı bir sohbet yazarı, çok ağır ko­nuları bile herkesin okuyup anlayabileceği bir şekilde ifade eder. Sohbetlerde yalın, içten ve senli benli bir dil kullanılır. Anlatıma akıcılık kazandırılmak için devrik cümlelerden, hatıralardan, halk fıkralarından yararlanılır.

 

Edebiyatımızda bu türde eser vermiş yazarlar:

Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri;

Suut Kemal Yet­kin, Edebiyat Söyleşileri;

Şevket Rado, Eşref Saati;

Melih Cevdet Anday, Dilimiz Üzerine Söyleşiler;

Nurullah Ataç, Karalama Defteri.