Güzel Adlandırma

 GÜZEL ADLANDIRMA

Kimi varlıkların adının söylenmesi İnsanlarda korku uyandırır ya da onun uğursuzluk getireceğine inanılır.
Bu durumda o varlık ya da kavram daha güzel çağrışımlar uyandıracak başka sözcüklerle adlandırılır.
“Sonunda onu da son yolculuğuna uğurladık.”
cümlesinde “ölmek” sözcüğü “son yolculuk” sözcükleriyle çağrıştırılmıştır.
“Zavallı, iyi saatte olsunlara uğramış.
cümlesindeki “iyi satte olsunlar” sözü ise “cin, peri” gibi varlıklar için kullanılmışlardır.
“Onun da ince hastalığa tutulduğunu öğrendim.”
cümlesindeki ‘ince hastalık” sözü ise “verem” anlamında kullanılmıştır.