Halk Hikayelerin Oluşumu ve Gelişimi

Halk Hikâyeleri

Hikayeci âşıkların köy odalarında, düğün meclislerinde, kasaba ve kentlerin kahvehanelerinde saz eşliğinde anlattıkları hikâyelerdir. Bu hikayeci âşıklar, okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir. Türk edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek Dede Korkut Hikâyeleridir. Genellikle aşk konusunun işlendiği halk hikâyelerinde zaman zaman kahramanlık konularıyla dinî konuların işlendiği de görülmüştür.

Halk Hikâyelerinin Oluşumu ve Gelişimi

Türklerin göçebe-bozkır hayatından, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte top­lum içi çatışmalar başlamış ve bireyin kendi problemleri ortaya çıkmıştır. Halk hikâyeleri, bu dönemde oluşturulmaya başlanmıştır.

Belli bir zamanda ve belli bir yerde, çoğunlukla bir müzik aleti eşliğinde, pro­fesyonel anlatıcılar tarafından icra edilir ve bu anlatıcılar, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmektedir. Sonraki dönemlerde meddahlar tarafından anlatılan hikâyelerde müzik aleti kullanılmıştır. Yerleşik hayata geçtikten sonra ortaya çıkan birtürdür. Bu nedenle hikâyelerde olayların geçtiği mekânlar çoğunlukla bellidir.