Halk Hikâyelerinin İşlevi Nedir?

Halk Hikâyelerinin İşlevi

Temelde, eğlendirme ve hoşça vakit geçirme amacıyla ortaya konmuştur. Toplu eğlence imkânlarının sınırlı olduğu dönemde özellikle akşamları insan­ların eğlence ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

Bilgilendirme ve eğitme işlevlerini de üstlenirler. Hikâyelerde geçen belirli yer adları, tarihî şahıs ve mekânlar gibi konular hakkında dinleyicilerin bilgilen­mesini sağlamaktadır.

Yaşanan birtakım sosyal olaylardan ve toplum içerisindeki ilişkilerden hare­ketle, gelecek nesillere kıssadan hisse çıkarma mahiyetinde davranış kalıp­larını naklederler. Hikâyelerde sabır ve sadakat gösterenlerin muratlarına er­meleri, iyilerin ödüllendirip kötülerin cezalandırılması, yalan ve hilenin kötü­lüğü, sevginin “hak âşığı” şeklinde yüceltilerek verilmesi gibi hususlar bu du­ruma verilebilecek örneklerden bazılarıdır.