Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlikler

Halk hikâyeleri de destanlar gibi âşıklar (ozanlar) tarafından saz eşliğinde anlatılır.

Destanlar  gibi, halk hikâyeleri de yaşanmış olaylardan alınır.

Her iki tür de sözlü edebiyat ürünüdür.

Halk hikâyeleri destanlar gibi tamamen manzum değillerdir.

Halk hikâyelerinde manzum bölümler de vardır.

Halk hikâyelerinde de doğaüstü kuvvetlere ve olağanüstü olayla­ra geniş ölçüde yer verilir.

Halk hikâyesi, milli olması, tarihle yakın olması gibi niteliklerle destanlara yaklaşmaktadır.

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Farklar

Halk hikâyeleri tarihi bir olaya dayanmaması, nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması, şahısların ve olayların anlatımının gerçekçi oluşu, kahramanlıktan çok aşk ma­ceralarına yer vermesi gibi hususlarda destanlardan ayrılmaktadır.

Destanlardaki soylu kişilere karşılık, halk hikâyelerinde halktan kişiler, din adamları vb. olayların kahramanı olabilir.

Destanlara kıyasla hikâyelerde olağanüstü özellikler epeyce azdır.

Destanlarda bütün toplumun temsilcisi olan kahraman, düşman­lar ve olağanüstü güçlerle savaşırken, halk hikâyelerinde anlatı­lan kahramanın ilişkiler toplum içi olup, fertler ve tabakalar ara­sında oluşur.