Türk ve Dünya Edebiyatında Yazılmış İlk Romanlar

Türk ve Dünya Edebiyatında Yazılmış İlk Romanlar

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa – Fenelon’dan Telemak

Edebiyatımızdaki ilk yerli roman Şemsettin Sami – Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat

Dünya edebiyatındaki ilk modern roman Cervantes – Donkişot

Edebiyatımızdaki ilk edebi roman Namık Kemal – İntibah

Edebiyatımızdaki ilk modern roman Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

Dünya edebiyatında ilk realist roman örneği Gustave Flaubert – Mademe Bovary

Edebiyatımızda ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

Dünya edebiyatındaki ilk kadın romancı Afraben

Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye

Dünya edebiyatındaki ilk psikolojik roman Madam De La Fayette – Cleves Prensesi

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Na­zım – Zehra

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman Mehmet Rauf– Eylül

Dünya edebiyatında tarihi roman yazan ilk kişi Walter Scott

Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman denemesi Ahmet Mithat Efendi – Yeniçeriler

Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman Namık Kemal – Cezmi

Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund

İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu

Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske

Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Adalet Ağaoğlu – Bir Düğün Gecesi

Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım – Karabibik

Edebiyatımızdaki ikinci köy romanı Ebubekir Hazım Tepeyran – Küçük Paşa

Edebiyatımızdaki ilk postmodern roman Oğuz Atay – Tutunamayanlar

Edebiyatımızdaki ilk tezli roman Mizancı Murad– Turfanda mı Yoksa Turfa mı

Edebiyatımızdaki ilk natüralist roman Nabizade Nazım – Zehra

Edebiyatımızda esaret temasını bütünüyle işleyen roman

Sami Paşazade Sezai – Sergüzeşt

Edebiyatımızda kadın sorunlarını işleyen ilk roman Ahmet Mit­hat – Henüz On Yedi Yaşında