İsim Tamlaması – 1

İSİM TAMLAMASI  – 1

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirtisiz ad tamlaması vardır?

A)  Şairin dizelerinde aruz ölçüsü kendini çok belli ediyor.

B)   Yenilgi duygusu, kan kokusuna gelen köpekbalığı gibidir.

C)   Sanatsal kaygı güdülmeden yazılmış bir roman okudum.

D)  Eski özlemi, yeniyi anlamayanların özlemidir.

E)   Beyaz diziler, pembe diziler okurdu durmadan.

 

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır?

A)  Uçağımızın kalkış saatine daha çok var.

B)   Siyah bir güneş gözlüğü taktığı için onu tanıyamadık.

C)   Büyük odanın penceresinden deniz görünüyordu.

D)  Öğrencilerin zayıf notları ikinci yarıyılda düzelmişti.

E)   Yoksul insanların dertlerini dinlemeye gitmiştik.

 

3.   Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı cümle niteliğindedir?

A)  Kendi uçağını kendin yap kampanyası hızla gelişiyor.

B)   Artık gazete anketlerinin yerini TV anketleri alıyor.

C)   Deli dana hastalığı çıkınca tavuk satışları patladı.

D)  Hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapılacak.

E)   Türk – Fransız anlaşmazlığı Ermeni tasarısı ile yeniden gündeme geldi.

 

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması vardır?

A)  Konuşmacılardan birkaçı o konuya değindi.

B)   Adayların adresleri, telefonları  not ediliyordu.

C)   Çiçek kokuları, kuş sesleri sarmıştı ortalığı.

D)  Baharın gelişi en çok çocukları sevindirir.

E)   Doğruların, yanlışların söylenmesi herkesi memnun etmez.

 

5.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlamanı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A)  Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler

Kim ondan daha çok hayatı özler

B)   Eriyen karlar gibi içinden

Bütün sıkıntıların akıp gidecek

C)   Böyle akar bahar gelince

Irmakları bu şehrin

D)  Ben yıllardır o yarin yolunu gözlerim

Yaş yerine kan akıtır benim gözlerim

E)  Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı

Vatan borcu biter bitmez ordayım

 

6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır?

A)  Okula giden en kestirme yol budur.

B)   Otomobil durduğunda yolcular teker teker indi.

C)   Üst kattaki piyano sabahtan beri hiç susmadı.

D)  Doğa, bu insanlara biraz acımasız davranmıştı.

E)   Kamyon, süt şişelerini dükkanın önüne bıraktı.

 

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir?

A)  Ani kalp krizlerinde yapılacak ilk müdahale hastayı kurtarabilir.

B)   Sağlık Bakanlığı yeni mezun doktorlarının görev yerlerini belirledi.

C)   B vitamini en çok yeşil sebzelerde bulunuyormuş.

D)  Beslenme uzmanlarının önemi 20. yüzyılda daha iyi anlaşıldı.

E)   Göğsünün sağ tarafı özellikle sabahları müthiş ağrıyormuş.

 

 

8.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, bir zincirleme ad tamlamasının tamlayanını nitelemektedir?

A)  Bu yoksul dağ köyünün sorunları saymakla bitmezdi.

B)   Kardeşimin anlamsız karne kaygısı günlerce sürdü.

C)   Kentimizin bütün meydanları yemyeşildir.

D)  Minik kuşların cıvıltısını dinlerdik sabahları.

E)   Evimizin arka bahçesinde toplanırdık arkadaşlarla.

 

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A)  Hangisinin kumaşı daha iyisine onu almamı tavsiye etti.

B)   Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanır.

C)   Birçoğunu tanımama rağmen, bu çocuğu bir türlü hatırlayamadım.

D)  Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğim de büyüyordu.

E)   Başbakanın açıklamaları bazı gazetecilere doyurucu gelmedi.

 

10.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir tamlama vardır?

A)  Çocuk düşerse ölür, çünkü balkon

Ölümün cesur körfezidir evlerde

B)   Mehtap kemer taze belinde

Yıldızlar onun güldür elinde

C)   Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır

D)  Sen kaçan bir yavru geyiksen dağda

Ben peşine düşmüş bir canavarım

E)   Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın

Benliğim kazan ve aklım kepçe

 

11.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır?

A)     Seninle yeniden buluşmak, adlarımızı tertemiz sayfalara yeniden yazmak r

B)      Şu son iki yıldır neler çektik, anlayamazsın.

C)     Yarım yamalak bir şeyler atıştırıp masanın başına geçtik.

D)     Saati kurup birkaç saat uyu, sonra tekrar ders çalış.

E)      Sonunda maraton bitti, bugünlere ulaştık. 

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen, ad tamlamalarından    hangisinin tamlananı bir zamirdir?

A)     Onun yapıtları birçok yabancı dile tercüme edildi.

B)     Herkes kendi işine baksın, diyorum.

C)     Yol boyunca hiç konuşmadan yürüdüler.

D)     Gurbette baba evini özlemeye başlamıştı.

E)     Çocukların bazıları ikna olmamıştı.

 

13.   I.   Banka müdürünün peşine düşüp krediyi kopardı.

II.   Katırtırnakları  hem dikenliydi hem de güç koparılıyordu.

III.  Senin için bir şişe süt, kendime de ayran aldım.

IV. Ağacın dallarından ikisi fırtınada koptu.

V.  Bu işin arkasından çok koşuldu.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A) I ve II                    B)  II  ve III                C)    III ve   IV     

D)  IV  ve  V               E) III  ve V

 www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat/ Dil ve Anlatım Kaynak Site

CEVAPLAR

1  B 4  B 7  E 10  B 13   B
2  A 5  C 8  A 11  E  
3  A 6  E 9  A 12  E