İsim Tamlaması – 2

İSİM TAMLAMASI  – 2

1.  Aşağıdakilerden hangisinde, tamlayanı tamlananı ile yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A)     Ruhumuzu sürükleyen bir nehirdi saçların

B)     Ellerin hangi ülkenin ırmaklarında gezinir

C)     Gözlerin gözlerime değince ağlardım

D)     Saçlarının her telinde bir kalp çarpıyor

E)     Kirpikleri uzundur yarin hayale gelmez

 

2.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A)     Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.

B)     Beleş atın dişine bakılamaz.

C)     Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var.

D)     Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.

E)     Büyük başın derdi büyük olur.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde, belirtili ad tamlaması yoktur?

A)     Açın uykusu gelmez.

B)     Armudun iyisini ayılar yer.

C)     Altın eli bıçak kesmez.

D)     Her inişin bir çıkışı vardır.

E)     Ağlayanın malı gülene fayda etmez.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ad tamlaması vardır?

A)     Her şeyi etkileyen enerji sizi de etkiler.

B)     Her şey olacağına varır; fazla düşünme.

C)     Sizin enerjiniz hiç tükenmez mi?

D)     Tahta masada ders çalışmak çok zor.

E)     Dünya sürekli enerji alışverişi yapıyor.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük girmiş bir isim tamlaması vardır?

A)     Yıllardır yurdundan, sevdiklerinden uzak kalmıştı.

B)     Ayrılık acısı içini kor gibi yakıyordu.

C)     Şimdi, tek arzusu güzel yurduna kavuşmaktı.

D)     Memleketinin dağları, ovaları, dereleri gözünde tütüyor.

E)     Her gün, sabahın ilk ışıklarıyla kalkar, güne dingin ve mutlu başlardı. 

6. Aşağıdaki ad tamlamalarından hangisinde tamlanan adlaşmış bir sıfattır?

A)     İyilerin gözü hep aşağıdadır.

B)     Bu düşüncelerin özünü değiştirmemelisin.

C)     Bu olay bilimin zaferidir.

D)     Paltonun büyüğünü almış.

E)     Ben onun görüşlerini pek tutmam. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın yeri değişmiş bir ad tamlaması vardır?

A)     Böylece belki iki saate yakın tartıştık.

B)     Söylediklerini bir türlü anlayamamıştık Umut’un.

C)     Dilekle annesi gittikten sonra babası hemen geri döndü.

D)     Babam Ankara’daki dostlarını aradı benim için.

E)     Yarın İzmir’e hareket ediyoruz, hep birlikte.

 

8. Belirtili veya belirtisiz en az iki ad tamlamasının iç içe girmesiyle oluşan tamlamalara zincirleme ad tamlaması denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A) Gördükleri, ne hayal dünyasıyla ne gerçek dünyayla ilgiliydi.

B) Bazılarına göre eleştiri sanatın büyümesi için en gerekli besindir.

C)Birçok sanatçı gibi o da kendini düşünce tarihinde önemli bir yerde görüyordu.

D) Modern öykücülükte önde gelen isimlerden biri konuşacak bugün panelde.

E) Türk şiirinin çekiciliği, söyleyiş güzelliği kadar temalarının canlı oluşuyla da ilgilidir.

 

9. “Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.”

Bu cümlede geçen “yeşilin bin bir tonu” ad tamlamasında tamlayanla    tamlananın arasında bir  sıfat bulunmaktadır.

  Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bîr ad tamlaması vardır?

A)     Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.

B)     Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.

C)     Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı

D)     Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.

E)     Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?

A)     O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin.

B)    Öğrenciler fen derslerini daha iyi değerlendirmeli.

C)     Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri var.

D)     Yeni defterini bu kâğıtla kaplamalısın.

E)     Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.

 

11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?

A)     Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin

B)     Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize

C)     Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah

D)     Kâğıtlarla camlarını örteyim pencerelerin

E)     Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı 

  12. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.

B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.

C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.

D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.

E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.

 

13.  Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?

A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.

B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.

C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.

D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.

E) Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

 

www.dersimizedebiyat.org

 Edebiyat /Dil ve Anlatım Kaynak Site

CEVAPLAR

1  E 5  E 9  C 13  D  
2  C 6  A 10  C    
3  C 7  B 11  D    
4   D 8  E 12  C