İsimler-İsimlerin Çeşitleri-İsimlerde Yapı(Test Çöz Online)

Aşağıdaki testte
  1. 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat dersi konu kavrama testi

  2. İsimlerin tanımı,

  3. İsimlerin Çeşitleri ( Cins İsim , Özel İsim, Somut İsim, Soyut İsim, Teki İsim, Çoğul İsim, Topluluk İsimleri)

  4. İsimlerin Yapısı ( Basit, Türemiş, Birleşik İsim ) başlıklarından 12 tane soru bulacaksınız. Başarılar dileriz.

İsimler-İsimlerin Çeşitleri-İsimlerde Yapı -3

Tebrikler - İsimler-İsimlerin Çeşitleri-İsimlerde Yapı -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Serpilmeye başladı ince ince bir yağmur.
II Senin sevgini tanıdım, senin sevgini yaşarım.
III.Şehrin sokaklarında yorgun insanlar dolaşır.
IV. Yaşama sevinci' taşımayan eser asla yaşaya¬maz.
V.Bir kuş sürüsü başımın üstünde geçip gitti.
Numaralı cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Yaklaşırken bu bakır tenli güzel, kıvrılarak

Karlı gönlümde güneş gördü kızıl bir yaprak

Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına

Gözlerim yandı dokundukça kızıl saçlarına

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir?

A) güzel

B) kızıl

C) yaprak

D) gözlerim

E) saçlarına

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde soyut ad kullanılma­mıştır?

A)Olayda çok korkuya kapıldığı her halinden belliydi.

B)İnsan bir parça mutluluk için çabalayıp duruyor.

C)Olayın ardından herkesi bir hüzün kapladı.

D)Camın açılmasıyla içerideki koku da kaybolmuştu.

E)Düşüncelerini bizimle paylaşmak istemişti.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan tü­remiş bir ad kullanılmıştır?

A)Su kenarında kuşlar toplanmış birbirine kur yapı­yordu.

B)Erkek kuşların ötüşü rüzgarın sesini bastırıyor­du.

C)Kamışların rüzgarda çıkardığı hışırtılar ahengi tamamlıyordu.

D)Kamışlarda gezen kuşların telaşları çok belirgindi.

E)Yol kenarında çalışan biçerdöverler ekinleri biçi­yordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

"de” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır?

A)Elli beş yaşında sağlık sorunları yüzünden emek­liliğe ayrıldı.

B)Gölün ortasında kuş sürüleri balık yakalamak için suya dalıyordu.

C)Yaşlı adamın elinde sadece oturduğu evi kalmıştı.

D)Masanın üzerinde kitaplar özenle dizilmiş duru­yordu.

E)Salonda tanımadığı insanları görünce çok şaşırdı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Lamba yanınca kanepelerin yanıkları, (I)  halıların yağları.(II)   fayansların kırıkları (III) meydana çıkmıştı. Camlardan çoğu (IV) kirliydi, dışardan gelenleri (V) seçemiyorduk

Parçada numaralanmış yerlerden hangisinde farklı bir kelime grubu vardır?

A) I.     B) II.    C) III.     D) IV.     E)V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş­müş bir ad tamlaması vardır?

A)Yumuşacık elleri sarardı ruhunu.

B)Dinlenmemiş masalları anlatırdı rüzgar.

C)Bir bulmaca gibi gelirdi tanıdık yüzler.

D)Ay doğardı bahçeye, sönerdi lambalar.

E)Yaşarsın benim gözlerimle mutluluğu, aşkı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ve tamlanan arasına açıklayıcı sözler girmiş bir isim tamlaması vardır?

A)Yeryüzünün tasvire sığmayan güzelliklerini fotoğrafladı.

B)Fırtına, insana aşıladığı korku duygusunu hisset­tiriyordu.

C)Uçurumların dibini dolduran hayvan cesetlerini görüyorum.

D)Şiir, hayatımızdan çekip gidiyor barbarlığı bıra­karak.

E)İnsan, uçmanın hayalini kurmuş yüzyıllar boyun­ca.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük yalın durumda değildir?

A)Ağaçlar, çiçek açmaya başladı bu vakitte.

B)Dostların, zor zamanlarında seni yalnız bıraktı.

C)Kasaba, elverişli araziye kurulmuştu.

D)Ağaçları sulayıp ilaçlamayı ihmal etmezdi.

E)Gözü karardığından bir yerlere oturmak istedi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Gençlik rüzgarlarında savrulurken saçları

Ben o dilber kızlarla çıkardım yamaçları

Saçlar rüzgarda, gözle ufuklarda kol kola

Doğrulurduk koruya giden kıvrımlı yola

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir?

A) gençlik

B) dilber

C) rüzgarda

D) koruyu

E) yola

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayan ile tam­lananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A)Bunca varlık varken gitmez gönül darlığı

B)Irmak oldum yolunda o serap denizinin

C)Bel bağlamalıyız dostun yardım vadeden sözü­ne

D)O çocuklar ki başları okşanmayı bekliyor

E)Senin varlığında yokluğun ne olduğunu anlarım

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde “-den” eki almış söz­cük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Yoldan uzaklaşınca köyünü görebildi.

B)Kitaptan birkaç sayfayı yırtmıştı.

C)Sudan bahanelerle arkadaşlığını bitirmişti.

D)Ağaçları koruluktan kesip getirmişti.

E)Çığ, dağın doruklarından inerdi ovaya.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.