Konularına Göre Roman Türleri Nelerdir?

Konularına Göre Başlıca Roman Türleri

1)  Macera Romanı: Günlük yaşamda gerçekleşmesi çok zor olan, şaşırtıcı, gizemli olayları sürükleyici bir anlatımla ele alan romanlardır. Bu tür roman­larda “olay” her şey demektir. Romancı, okuyucunun merakını hep zirvede tutar. Bu romanlarda olayların akışına uygun olarak çok zengin ve değişken bir çevre anlatımı vardır. Kahramanlar olay ekseninde sürekli hareket halindedir. Bu romanlarda okuyucuya hoşça vakit geçirtmek amaçlanır.

2) Tarihî Roman: Konularını tarihte yaşamış kahramanlarla, onları kuşatan gerçek veya hayalî kişilerin hayat ve maceralarından alan roman türüdür. An­cak tarihten daha derinlerde yatan insanla ilgili daha evrensel bir gerçeği araştırmak amacıyla da yazılır. Yazar, tarihî gerçekleri kendi hayal gücü ile birleştirerek anlatır. Tarihî romanın en belirgin özelliği geçmişe dayanması ve geçmişi günümüze taşımasıdır.

3)  Tahlil Romanı: İnsanların ruhsal ve psikolojik durumlarını, olaylar karşı­sındaki tepkilerini ve davranış biçimlerini işleyen roman türüdür. Ruhun de­rinliklerine inilir, bilinçaltındaki gizemli istekler açığa çıkarılmaya çalışılır. Bu nedenle bu romanlara psikolojik roman da denir.

4)  Biyografik Roman: Bu romanda hikâye, gerçekten yaşamış bir bireyin karakteri üzerine inşa edilir. Amaç, insanı insana tanıtmaktır.

5) Töre Romanı: Bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini işleyen romanlardır.

6) Sosyal Roman: Toplumsal sorunların işlendiği romanlardır. Bu tür roman­larda ekonomik sorunlar, sınıflar arası çatışmalar, rejim değişiklikleri, esaret, göç gibi toplumsal yaşamı doğrudan ilgilendiren konular anlatılır.

7)  Egzotik Roman: Konuları yabancı ülkelerde geçen romanlardır.

8)  Köy Romanı: Köy yaşamını, köylünün toplumsal sorunlarını konu edinir.

9)  Fantastik Roman: Bu romanlarda olağan ve olağandışı birlikte kullanılır. Olağandışı anlatımlarda, doğaüstü varlıklar ve olaylar açıklamaya gerek gö­rülmeden ve sorgulanmadan kabul görür.

10)  Pikaresk Roman: Çoğunlukla ahlak yönünden zayıf bir kahramanın ba­şıboş gezginlik yaşamında yaşadığı olayları gevşek ve rahat bir üslupla anlatır.
11) Gotik Roman: İngiliz ve Amerikan romancılığına özgü bir türdür. 18. yüz­yılın akılcılığına karşı çıkan bir türdür. Karanlık, korkutucu, çılgınlıklarla dolu bir ortamda geçen kanlı, şeytani, büyülü olayları konu alır.