Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiir Örnekleri, Edebiyatımızda Lirik Şiir Yazarları Kimlerdir?

LİRİK ŞİİR

Aşk, ayrılık, hasret, özlem gibi konuları işleyen duygu yüklü şiirlerdir. Okurun kalbine seslenen bu şiir türü eskiden Yunanlarda “lyra” (lir) adı verilen sazlar­la söylendiği için bu adı almıştır. Tanzimat Dönemi‘nde rebab adı verilen bir sazdan dolayı bu tür şiirlere “rebabi” adı verilmiştir.

Halk edebiyatında semai, koşma (güzelleme); divan edebiyatında gazel, şarkı lirik şiiri örnekler. Karacaoğlan halk edebiyatında, Fuzuli, Nedim divan edebiyatında, Yahya Kemal, Cahit Külebi, Necip Fazıl, Ahmet Muhip gibi şairler ise Batı etkisindeki Türk edebiyatındaki lirik şiir yazan şairlerdir.

Serenad

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Ben aşkınla bahar getirdim sana

Tozlu yollarından geçtiğim uzak

İklimden şarkılar getirdim sana

A. Muhip DIRANAS

 

Geçmiş Yaz

Rü’ya gibi bir yazdı yarattın hevesinle

Her anını her rengini, her şi’rini hazdan

Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle

Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan

Yahya Kemal BEYATLI