Milli Edebiyat – 10 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat – 10 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat - 10

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ömer Seyfettin'e göre: "Sanatçı, konularını ger­çek hayattan almalı, milli şuuru kuvvetlendirip top­lumun aksayan yönlerini ortaya çıkarmalıdır."

Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi, Ömer Seyfettin ile aynı anlayıştadır?

A
Ahmet Haşim          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevfik Fikret            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Canip Yöntem
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Refik Halit Karay - Bugünün Saraylısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri - Panorama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Reşat Nuri - Anadolu Notları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp - Sözde Kızlar
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Orhan Seyfi Orhon - Fırtına ve Kar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi "Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un ortak özelliği değildir?

A
Aynı edebi topluluğa bağlıdırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkçülük ideolojisinden etkilenmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserlerinde halkın anlayacağı sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiir türünde birçok yapıt kaleme almışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Reşat Nuri'nin aşağıdaki eserlerinden han­gisinin türü ötekilerden farklıdır?

A
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dudaktan Kalbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaprak Dökümü                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Acımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hançer
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Yunanlıların İzmir'e girmesiyle başlayan milli şahlanışın önde gelenlerindendir. Fatih ve Sul­tanahmet mitinglerindeki ateşli konuşmalarıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın kadınımızdır. "Ateşten Gömlek" romanı o günleri anlatır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Kerime Nadir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Nusret Zorlutuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şukufe Nihal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Afet İnan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yakup Kadri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk eserlerinde de mistik bir hava sezilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
1916'dan sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşünceye ve teze dayanan eserler de yazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Adalet, hürriyet, hak gibi kavramları ilk o kullandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

I. Şiir, sözle müzik arasında sözden çok mü­ziğe yakın olmalıdır.

II. Şiir, ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüyle ya­zılmalıdır.

III. Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsen­melidir.

IV.Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınma­lı, milli konulara eserlerde ağırlık verilmeli.

V.Sone, terza rima ve serbest müstezat gibi Batılı nazım şekilleri kullanılmalıdır.

Yukarıda sıralananlardan hangi  ikisi Milli Edebiyat'ın özelliğidir?

A
II. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I. ve II.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ününü "Çalıkuşu" romanıyla kazanan ".......” Milli edebiyat akımından etkilenen sanatçılardandır. Çalıkuşu'nun konusu hüzünlü bir aşk hikayesi­dir. Romanda Feride adındaki genç bir öğret­menin, Anadolu köylerinde karşılaştığı olaylar, insanlar ve Kamuran'a karşı duyduğu sonsuz aşkı anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Halide Edip                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Fahri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Refik Halit                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Hikayeciliği bizim edebiyatımızda meslek hali­ne getiren odur. Dil, kuruluş, anlatım ve getirdi­ği konular açısından hikayeciliğimize çağdaş değerler kazandırdı. Maupassant tarzı (olay) hi­kayeciliğini benimser. Konularını gözlemlerin­den, halk fıkralarından, Peçevi, Naima, Ham­mer gibi tarihçilerin eserlerinden alır. Örneğin "Başını Vermeyen Şehit" hikayesini Peçevi Ta­rihi'nden almıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sait Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"......” roman, hikaye, deneme, makale, anı ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Yazı ha­yatına Fecr-i Ati topluluğunda romantik hikaye ve mensur şiirle başlayan sanatçı bu topluluk dağıldıktan sonra, Milli edebiyat içinde yer al­mıştır. Asıl şöhretini "Kiralık Konak" ve "Yaban" adlı romanlarıyla kazanmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Yakup Kadri              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Refik Halit Karay    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde yazar, romanı ve roman kahramanı eşleştirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Recaizade Mahmut Ekrem  Araba Sevdası   Bihruz Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf       Eylül     Süreyya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya    Aşk-ı Memnu     Bihter
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Reşat Nuri  Güntekin     Çalıkuşu  Feride
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Gökalp  Yaban   Ahmet Celal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

I.    Tevfik Fikret

II.    Cenap Şahabettin

III.   Mehmet Rauf

IV.  Ali Canip Yöntem

V.    Hüseyin Cahit Yalçın

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat topluluğu yönüy­le diğerlerinden farklıdır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

-Türkçe karşılıkları olan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

- Asıl Türk edebiyatı, Halk edebiyatıdır.

-Halkın kullanıp benimsediği kelimeler Türk­çe kabul edilmelidir.

-Hece vezni, milli vezin haline getirilmelidir.

Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerin­den hangisiyle en çok ilgilidir?

A
Tanzimat edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fecriati edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Servetifünun edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.