Milli Edebiyat – 11 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat – 11 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat - 11

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Yakup Kadri - Kiralık Konak

II. Tarık Buğra - Küçük Ağa

III.   Halide Edip - Vurun Kahpeye

IV. Kemal Tahir - Devlet Ana

V. Reşat Nuri - Çalıkuşu

Yukarıda adları ve yazarları verilen roman­lardan hangisi, yanlış Batılılaşmanın toplum ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerinden söz eder?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) 1911'de Selanik'te çıkarılan Servet-i Fünun dergisinde buluşan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp, "Milli Edebiyat Akı­mımın öncüsü kabul edilir. (II) Yazı dilinde aşı­rıya kaçmadan bilinçli bir sadeleşmeye gidilip Arapça ve Farsçanın Türkçeye etkisi azaltıldı. (III)  Konu olarak Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları'nın memlekete etkileri ele alınmıştır. (IV) Anadolu tümüyle kucaklanmaya çalışılmış­tır. (V) Aruz yerine hece tercih edilmiş, koşma nazım biçimi yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde, Milli Edebiyat'la ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"..........” Milli edebiyat akımının tanınmış romancısı ve hikayecisidir. Ünlü Sultanahmet mitingi ile adını duyurdu, bizzat Milli Mücadele içinde yer aldı. Romanlarında Kurtuluş Savaşını işledi. Özellikle ".........” adlı romanda Kurtuluş Savaşı'nı canlı bir şekilde tasvir etti. Eserlerinde roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen yazar, karakter bulmakta oldukça başarı­lıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Reşat Nuri - Yaprak Dökümü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri - Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halide Edip - Ateşten Gömlek
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kemal Tahir - Yorgun Savaşçı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Hamdi - Huzur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin'in eseri değildir?

 

A
Başını Vermeyen Şehit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Memleket Hikayeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Falaka
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Efruz Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pembe İncili Kaftan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Mehmet Emin Yurdakul,  (I) Genç Kalemler  (II) dergisinde baş yazarlık yapmış  (III) makaleleriyle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin (IV)  ile birlikte Milli Edebiyat (V) akımının öncülüğünü yapmıştır.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki  sanatçı / eseri / bağlı olduğu topluluğu eşleştirmelerin hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

A
Mehmet Emin      Türk Sazı         Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal       İntibah            Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Haşim       Göl Saatleri     Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp         Forsa               Milli Edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cenap Şahabettin   Tiryaki Sözleri Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Önceleri Fecriati topluluğunda bulunmuş olan ".......”, Tarih ve edebiyat alanında batılı görüşe sa­hiptir. "Türk Edebiyatı Tarihi" en önemli yapıtıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Mehmet Fuat Köprülü
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nihat Sami Banarlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I. Ömer Seyfettin

II. Fuat Köprülü

III.   Ziya Gökalp

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hem roman hem öykü yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazmı nesre yaklaştırmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı edebi topluluğa mensup olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Osmanlıcılık akımının öncüleri sayılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Milli edebiyat sanatçılarının temel ilkesi hal­kın anlayabileceği sade bir dille yazmaktı. (II) Selanik'te yayımlanan "Genç Kalemler" der­gisi bu sorunu ele almıştı. (III) Dergi Ali Canip, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin tarafından çıkarıl­mıştı. (IV) Bu dergide Ali Canip'in kaleme aldığı "Yeni Lisan" adlı bir yazı dizisi başladı. (V) Böy­lece terimsel anlamda "memleket edebiyatı" çığırı açıldı.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

 -    Dilde yalınlaşmaya gidilmeli.

-    Şiirler, ulusal ölçümüz olan heceyle yazılmalı.

-    Türk dilini ve tarihini araştırma çalışmaları­na ağırlık verilmeli.

-     Konuşma dili yazı dili haline getirilmeli.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki düşün­celeri savunan sanatçılardan biri olamaz?

A
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri ile Fuat Köprülü arasındaki ortak bir özelliktir?

A
Tarih alanında başarılı eserler vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fecr-i Ati ve Milli edebiyat içinde yer almaları
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şiir türünde eserler yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Roman alanında başarılı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat için sanat anlayışını benimsemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Ününü Feride adlı genç bir kızın Anadolu'nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik ya­parken başından geçenleri anlattığı "......” adlı ro­manla kazanan Reşat Nuri Milli edebiyat akı­mından etkilenen sanatçılardandır. Eserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerindeki hayat sahnelerini iş­lemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Çalıkuşu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dudaktan Kalbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Acımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değirmen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Damga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.