Milli Edebiyat – 9 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat – 9 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri – Online Çöz)

Milli Edebiyat - 9

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Eserlerinde Anadolu'nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

II.Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe daya­nan realizm ve canlı bir üslup vardır.

III.Kahramanları genellikle tek boyutludur ruh tahlilleri ise başarılıdır.

IV. Eserlerine konuşma dili hakimdir.

V.Sadece roman türünde eserler vermiştir.
 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Reşat Nuri ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, önce Fecriati edebiyatı, sonra da Milli edebiyat içinde yer almıştır?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

 I.    Ömer Seyfettin

II.    Faruk Nafiz Çamlıbel

III.   Cenap Şahabettin

IV.  Ahmet Haşim

Yukarıda sıralanan sanatçılar arasında aşa­ğıdaki edebiyat topluluklarından hangisinin temsilcisi yoktur?

A
Tanzimat Edebiyatı          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servet-i Fünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fecriati                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki Milli Edebiyat dönemi sanatçı-ya­pıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ankara
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin - Bomba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar - Handan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Emin Yurdakul - Kızıl Elma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

1911'de Selanik'te çıkarılan ".......” dergisi çevre­sinde bir araya gelerek makale ve manzumeler yayımlayan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp "........” kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Servet-i Fünun - Milli Edebiyat'ın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yedi Meşale - Fecriati'nin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç Kalemler - Milli Edebiyat'ın
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çocuk Bahçesi - Edebiyat-ı Cedide
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Varlık - Fecriati'nin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde, parantez için­de belirtilen sanatçı ile ilgili bir bilgi yanlışlı­ğı yapılmıştır?

A
Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet yıllarına kadar olan dönemde Türk milletindeki değişmeleri işlemiştir. (Yakup Kadri)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beş Hececiler'in en başarılısıdır. "Han Duvarları" ve "Çoban Çeşmesi" adlı şiirlerinde Anadolu'yu işler. (Orhan Seyfi Orhon)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fecriati'yle başlayıp Milli edebiyatla devam etmiş, şiirlerini "Geçtiğim Yol"da toplamıştır. (Ali Canip Yöntem)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beş Hececiler'dendir. "Akbaba" adlı mizah dergisini çıkartmıştır. (Yusuf Ziya Ortaç)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir İstanbul aşığıdır. "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden  hangisi  Milli  Edebiyat'ın özelliklerinden biridir?

A
Sone, terza-rima ve serbest müstezat tercih edilmiş, halk şiiri türleri terk edilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, Türkçe, aruza uyarlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dil sadeleştirilmeye çalışılmış, Türkçede karşılığı bulunan yabancı asıllı sözcükler elden geldiğince kullanılmamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesi benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kuruluşlarına bir edebi beyanname (duyuru) ile duyuran ilk edebiyat topluluğumuz olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, içinde bu­lunduğu edebiyat topluluğu açısından di­ğerlerinden farklıdır?

A
Ömer Seyfettin                    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cenap Şahabettin                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nur Baba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sinekli Bakkal          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anadolu Notları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Milli edebiyat sanatçıları Türk toplumunun ya­şadığı problemlere değinmiş, bir "memleket edebiyatı" çığırını açmışlardır. Bu dönemde yanlış Batılılaşma ve bunun toplumla aile üze­rindeki yıkıcı etkilerini ele alan romanlar yaz­mışlardır. "Kiralık Konak" ve "Yaprak Dökümü" bu konudaki başarılı roman örneklerindendir.

Parçada adı geçen eserler, aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A
Halide Edip - Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Halit - Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri - Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Reşat Nuri - Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fuat Köprülü - Reşat Nuri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.