Milli Edebiyat – 6 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

MİLLİ EDEBİYAT – 6

1.     İzmir işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınarak, İstanbul’a akrabası Peyami’nin yanına gider. Ulusal coşku içinde çalkalanan İstanbul’da protesto mitingleri yapılmaktadır. Ayşe, Peyami ve Peyami’nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Kuva-yi Milliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Peyami ile İhsan Emine’yi içten içe sevmeye başlamışlardır. Bu arada İhsan’ı seven Kezban da onu kıskanır. Olaylar karışır ve sonunda dört kahraman da farklı nedenlerden ötürü ölür.

        Parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ateşten Gömlek – Halide Edip

B)    Sürgün – Refik Halit

C)    Bir Sürgün – Yakup Kadri

D)    Ferda-yı Garam – Mehmet Rauf

E)    Yalnızlar – Tarık Buğra

 

2.     “İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Ordunun Destanı” adlı şiirlerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ziya Gökalp

B)    M. Emin Yurdakul

C)    Ahmet Haşim

D)    Enis Behiç Koryürek

E)    Necip Fazıl Kısakürek

 

3.     Milli Edebiyat akımın 1911’de Selanik’te çıkarıl­maya başlanan Genç Kalemler

I                                                                                                      II

dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin M.Fuat Köprülü  gibi genç

III

sanatçılar oluşturmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devleti siyasi çöküntü içindeydi. Memleketi kurtarmak için ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük fikrini seçerek,

IV

bunun savunuculuğunu yapmışlardır. Görüşlerini “Yeni Lisan” adlı bir makaleyle

V

kamuoyunu duyurmuşlardır.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

4.     Aşağıdakilerden hangisinde, Halide Edip Adıvar ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Romanlarını, Doğu–Batı çatışması ve Kurtuluş Savaşı üzerine kurmuştur.

B)    Farklı bir cümle yapısı; tutuk, bazen bozuk bir söyleşi vardır.

C)    Kadın psikolojisini ilk dönem eserlerinde başarıyla işlemiştir.

D)    Milli Mücadele dönemini eserlerine yansıtmıştır.

E)    Roman ve hikaye dışındaki türlerde eser ortaya koymamıştır.

 

5.     Edebiyat Fakültesi’ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak bir kitabevine girip raflardan “Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Han Duvarları ve Kızıl Elma”yı bulup satın almıştım.

        Burada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yahya Kemal

B)    Mehmet Akif

C)    Mehmet Emin

D)    Ziya Gökalp

E)    Faruk Nafiz

 

6.     Edebiyatımızda hitabet kudretiyle tanınan ve Türkçülük ülküsünün en ateşli savunucusu olarak yaptığı konuşmalarda Milli Edebiyat akımını şiddetle etkileyen sanatçımızdır. İstan­bul mitinglerindeki konuşmalarıyla Milli Müca­dele ateşini körüklemiş ve soyadını Atatürk’ten almıştır. “Dağ Yolu, Günebakan” eserleridir.

        Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    K. Hulusi Koray

B)    E. Behiç Koryürek

C)    A. Şinasi Hisar

D)    H. Suphi Tanrıöver

E)    Ziya Gökalp

 

7.     Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’e ait bir eser değildir?

A)    Bir Ömür Böyle Geçti

B)    Kendi Gök Kubbemiz

C)    Eski Şiirin Rüzgârıyla

D)    Aziz İstanbul

E)    Eğil Dağlar

 

8.       I.    Anahtar

II.    Handan

III.    Nur Baba

IV.    Harap Mabetler

V.    Sinekli Bakkal

Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

9.     Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini işlemiştir?

A)    Eylül

B)    Çalıkuşu

C)    Yaban

D)    Dişi Örümcek

E)    Yaprak Dökümü

 

10.   Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?

A)    Yeşil Gece – Ömer Seyfettin

B)    Sodom ve Gomore – Y. Kadri

C)    Ateşten Gömlek – H. Edip

D)    Memleket Hikayeleri – M. Emin

E)    Şık – H. Rahmi

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döne­minin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)    Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmışlardır.

B)    Sanatçılar, eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır.

C)    Eserlerde daha çok ülke sorunları işlenmiştir.

D)    Vezinsiz ve uyaksız şiirler yazılmıştır.

E)    Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre betimlemeleri gerçekçidir.

CEVAPLAR

1 A

2 B

3 C

4 E

5 C

6 D

7 A

8 D 

9 C

10 A

11 D