Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçıları – Yahya Kemal Beyatlı (Hayatı – Eserleri)

Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçıları – Yahya Kemal Beyatlı (Hayatı – Eserleri)

 •      Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır.
 •      Fransız tarihçi Albert Sorel‘in etkisiyle Türk tarihine yö­nelmiştir.
 •     Saf (öz) şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
 •     Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.
 •      Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur.
 •      Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar.
 •      Klasik Türk müziğine hayranlığıyla da tanınır.
 •      İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.
 •      Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmış­tır.
 •    “Beyaz lisan” anlayışını savunmuştur.
 •      Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bü­tünlüğüne, ahenge ve kafiyeye büyük önem vermiştir.
 •      Parnasizmin bizdeki temsilcisidir.
 •      Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etki­lenmiştir.
 •      Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Milli Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakı­mından farklılık olmakla birlikte milli konulara da yönel­me bakımından ilişki kurulabilir.
 •      Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” adlı şiiriyle bireyi tarih-kültür-gelenek perspektifiyle ele almış ve Süleyma­niye Camii‘ni bir medeniyet sembolü olarak kullanmıştır.
 •      Sessiz Gemi, Rindlerin Akşamı, Aziz İstanbul, Atik Valde’den İnen Sokakta, Bir Başka Tepeden, Mohaç Türküsü, Mehlika Sultan, Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı önemli şiirlerindendir.
 •      Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.

Eserleri:

Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş

Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler

Anı: “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”

Tarih: Tarih Musahabeleri