Mülakat ile röportaj arasındaki fark nelerdir?

Mülakat ile röportaj arasındaki fark:

Röportajda konu, mülakatta kişi ön plana çıkar.

Röportaj yayımlanırken fotoğraf, belge ve resimlerle zenginleştirilir.

Röportajda herhangi biriyle görüşme mecburiyeti yoktur.

Mülakatta özel görüş ve duyguya yer verilmez ama röportajda özel görüş ve duyguya yer verilir.

Mülakatta açık ve kısa bir anlatım tercih edilir, röportajda süslü bir dil tercih edebilir.

Röportajda mülakat olabilir, bu yüzden röportaj  mülakattan daha geniş ve kapsamlı bir türdür.

Mülakat sadece soru ve cevaptan oluşur.

Mülakat uzman kişilerle yapılır. Röportaj ise her kesimden insanla yapılır.

Mülakatın okuyucu kitlesi sadece o konu hakkında bilgisi olan az bir kesimdir. Röportaj ise haber niteliği taşıdığı için toplumu ilgilendirir.

Mülakatın amacı konuya açıklık getirmektir. Röportaj’ın amacı ki­şiyi tanıtmaktır.

Mülakatta sadece mülakatı yapılan kişinin fotoğrafı vardır. Röpor­tajda konu ile ilgili pek çok fotoğraf ve yazı eklenebilir.