Necati Cumalı Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Necati Cumalı Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Konularını yerli kaynaklardan alarak ulusal ti­yatromuzun gelişmesine katkıda bulundu. Evrensel olmanın yolunun ulusal olmaktan geçtiğini savundu.
 • Oyunlarında köy ve kasabalardaki orta taba­ka insanının yaşamını, kadın – erkek ilişkilerini konu edindi.
 • Eserlerinde olayların geçtiği mekan genellikle Batı Anadolu ve Urla yöresidir.
 • Halk kültürünü iyi bilen yazar, türkülerden, folklordan aldığı dil malzemesiyle oyunlarını zenginleştirdi.
 • Oyunları birçok dile çevrilerek yurt dışında temsil edildi ve büyük ilgi gördü.
 • “Boş Beşik” “Mine” ve “Derya Gülü” gibi oyunları filme uyarlandı.
 • Hikâye ve romanları tiyatroya dönüştürmede usta olan yazar, “Susuz Yaz” adlı hikâyesini aynı adla oyunlaştırdı. Köy hayatını anlatan eserin konusu şöyledir: Tarlasından su çıkan iki kardeş (Hasan ve Osman) suyu sahiplenince köylüyle aralarında kavga çıkar. Hasan bir köylüyü öldürür ama töre gereği cinayeti küçük kardeş Osman üstlenir. Hasan bir süre sonra Osman’ın karısına göz koyar, Osman’ın hapishanede öldüğüne herkesi inandırarak onun karısıyla evlenir. Yıllar sonra Osman cezaevinden çıkıp gelir, olayları Öğrenir, tam kurşunu sıkacakken, Osman’ın karısı Hasan’ı arkadan vurur.

 • “Boş Beşik” konusunu “Boş Beşik ve Ak Kuş” adlı bir halk hikâyesinden (ve Bebek türküsünden) alır. Eserde gelenekler kar­şısında çaresiz kalan kadınların mutsuzluğu anlatılır. Ağaç, rüzgâr gibi tabiat unsurlarının da dekor olarak kullanıldığı oyunda çocu­ğu olmayan Fatma’nın yaşadığı “kuma* korkusu, bir çocuk doğu­rarak bu tehlikeden kurtulması fakat çocuğunu kaybetmesi lirik bir anlatımla dile getirilir.
 • “Nalınlar”da köy hayatındaki çıkar çatışmaları, birbirini seven Osman ile Seheri ayırma çabalan, on sekizine girince Seherin Osman’a kaçması işlenir.
 • “Mine” adlı oyununda bir kasabada kendisinden yaşça büyük biriyle evli olan bir kadının, namusuna dil uzatıp hakkında dedi­kodu üreten adamı öldürmesi anlatılır.
 • “Derya Gülü”nde Ege’nin sahil bölgesinde yaşlı kocasından kur­tulmak için cinayeti göze alan Meryem’in çektiği dram işlenir.
 • “Ezik Otlar”da hayatlarını başka yerlerde kazanmak için ye­rinden yurdundan ayrılanların ızdırabı, ağabeyi ölen ve sevdiği adam hapse düşen Gülsüm’ün acıları dile getirilir.
 • “Masallar’; “Bakanı Bekliyoruz” ve “Tehlikeli Güvercin” bürok­ratların iç yüzünü gösteren siyasi nitelikli oyunlardır.

Tiyatro eserleri şunlardır:

Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Nalınlar, Susuz Yaz, Yaralı Geyik, Derya Gülü, Mine, Tehlikeli Güvercin, Yeni Çıkan Şarkılar, Masallar, Kaynana Ciğeri, Aşk Duvarı, Zorla İspanyol, Gömü, Bakanı Bekli­yoruz, Kristof Kolomb’un Yumurtası, Yürüyen Geceyi Dinle, İs Karar Vermekte, Dün Neredeydiniz, Bir Sabah Gülerek Uyan, Vatan Diye Dîye, Devetabanı, Bağımsızlık ya da ölüm