Refik Erduran Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Refik Erduran Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğan sanatçı, yükseköğrenimini yurt dışında tiyatro alanında yaptı.
 • Roman, eleştiri, fıkra, hikâye türünde eserler vermesine karşılık tiyatrocu ve gazeteci ola­rak tanındı.
 • Sanatçı, tiyatroya gönül vermesi sebebiyle gerçek sanal gücünü oyunlarında gösterdi.
 • Oyunlarında toplumun aksayan yönlerini, kurum ve kişileri eleş­tirdi; toplumun gülünç yanlarını mizahi bir dille anlattı.
 • Güldürü ve vodvil türünde tiyatroların yanı sıra sinema ve televiz­yon senaryoları yazdı.
 • Pek çok oyunu yerli ve yabancı topluluklarca sahnelendi.
 • Bireyden çevreye ve topluma doğru genişleyen tiyatroları arasın da en tanınmışı “Cengiz Han’ın Bisikleti” Yazar, bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulmak için çabalayan bir erkeğin tu­tumundan hareketle Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur.
 • “Bir Kilo Namus” ve “Deli” adlı oyunlarında toplumsal bilince ulaşamamış ve sorumluluğunu idrak edememiş bir halkın kaçı­nılmaz yenilgisi üzerinde durmaktadır.
 • “Karayar Köprüsü”, “Büyük Jüstünyen” ve “Uçurtmanın Zinci­ri” adlı tiyatrolarında üstün yetenekli kişilerin topluma karşı olan sorumluluklarından söz etti.
 • İkinci Baskı” adlı oyununda dürüst bir gazetecinin patronu ta­rafından sömürülmesini ele aldı.
 • “Ayı Masalı”nda sınıflara ayrılmış bir toplumdaki çeşitli sorunları, “Direkler Arasında” kadınların toplumsal hayattaki değişim sü­recini işledi.
 • Atatürk devrimlerinin toplumumuza hızlı yansımasını anlatan “Metamorfoz” (Başkalaşım) senaryosu filme aktarıldı.
 • 1991’de Kültür Bakanlığı En Başarılı Oyun Yazarı Ödülü ve “Ramiz ile Jülide’yle Yunus Emre Yarışması Başarı Ödülü aldı.

ESERLERİ

Tiyatro

Cengiz Han’ın Bisikleti, Bir Kilo Namus, Karayar Köprüsü,Deli, Kahraman, Korkunçlar, İp Oyunu, Aman Avcı, Direkler Arasında, Ayı Masalı, Uçurtmanın Zinciri, Kelepçe, Kartal Tekmesi, Turp Suyu, Canavar Cafer, Tamirci, Ha-

yal, Yemenin Uçları, Seher Vakti, Açıl Susam Açıl, Büyük Jüstünyen

Roman

Yağmur Duası

Anı

Gülerek, İblisler-Azizler-Kadınlar