Nesir (Düz Yazı) Türleri – 1

DÜZ YAZI TÜRLERİ – 1

1.     Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

A)    İçerikte sınırlamaya gidilmez.

B)    Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.

C)    Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.

D)    Özgünlük ve sübjektiflik vardır.

E)    Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

 

2.     Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü günü­ne not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruzname”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; … ise her gün yazılır.

        Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Röportaj

B)    Fıkra

C)    Deneme

D)    Günce

E)    Eleştiri

 

3.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?

A)    Nurullah Ataç

B)    A. Hamdi Tanpınar

C)    Suut Kemal Yetkin

D)    Halikarnas Balıkçısı

E)    Falih Rıfkı Atay

 

4.     Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.

        Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Öykü

B)    Roman

C)    Deneme

D)    Anı

E)    Fıkra

 

5.     Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A)    Montaigne – Denemeler

B)    John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar

C)    Boccacio – Decomeron

D)    Cervantes – Don Kişot

E)    Moliere – Cimri

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?

A)    Fıkra

B)    Roman

C)    Makale

D)    Deneme

E)    Trajedi

 

7.     İki tür hikaye tarzı vardır:

        1.     “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”

        2.     “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikayesi”

        Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzları­nın Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

1   2

A)    A. Mithat Efendi              Emin Nihat

B)    Ömer Seyfettin                S. Faik Abasıyanık

C)    S. Faik Abasıyanık            Ömer Seyfettin

D)    Emin Nihat                       Ömer Seyfettin

E)    Ömer Seyfettin                A. Mithat Efendi

 

8.     Divan edebiyatında Şeyhi’nin Harname’si edebiyatımızdaki ilk … örneğidir.

        Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Fabl

B)    Mektup

C)    Eleştiri

D)    Otobiyografi

E)    Anı

9.     Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bah­settiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.

        Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendiri­lebilir?

A)    Anı

B)    Makale

C)    Söyleşi

D)    Eleştiri

E)    Röportaj

 

10.   Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçma­lıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye      içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.

        Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerin­den hangisine örnek gösterilebilir?

A)    Roman

B)    Öykü

C)    Trajedi

D)    Fabl

E)    Anı

 

11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?

A)    Nurullah Ataç

B)    Ahmet Haşim

C)    Evliya Çelebi

D)    Reşat Nuri Güntekin

E)    F. Rıfkı Atay

 

12.   Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğer­lerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?

A)    Makale

B)    Eleştiri

C)    Anı

D)    Gezi yazısı

E)    Deneme

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1 E

2 D

3 D

4 A

5 C

6 E

7 B

8 A

9 C

10 D

11 A

12 E