Nesir (Düz Yazı) Türleri – 2

DÜZ YAZI TÜRLERİ – 2

1.     “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanı­lan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bun­ların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde du­rurken, söylediklerini somut verilere otur­tarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesap­lamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.

        Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Makale

B)    Deneme

C)   Fıkra

D)   Söyleşi

E)    Eleştiri

 

2.     Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?

A)    Roman

B)    Hikaye

C)   Tiyatro

D)   Masal

E)    Makale

 

3.     Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiya­tımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?

A)    Eleştiri Yazısı

B)    Makale Yazısı

C)   Deneme

D)   Mektup

E)    Fıkra

 

4.     O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahse­diyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

        Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Anı

B)    Deneme

C)   Fıkra

D)   Makale

E)    Gezi yazısı

 

5.     Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?

A)    Eleştiri

B)    Biyografi

C)   Otobiyografi

D)   Makale

E)    Mektup

 

6.     – Güncel konularda yazılır.

        – Kanıtlama yoluna gidilmez.

        – Kesin yargılara varılmaz.

        – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.

        Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sohbet

B)    Anı

C)   Fıkra

D)   Deneme

E)    Makale

 

7.     Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?

A)    Fıkra

B)    Söyleşi

C)   Eleştiri

D)   Röportaj

E)    Makale

8.       I.    Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.

         II.    Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.

        III.    Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.

        IV.    Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

        Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ortaoyunu

B)    Meddah

C)   Karagöz

D)   Komedi

E)    Seyirlik Köy Oyunu

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?

A)    Giriş

B)    Fasıl

C)   Bitiş

D)   Taklit

E)    Muhavere (Konuşma)

 

10.     I.    Olaylar hayal ürünüdür.

         II.    Yer ve zaman kavramı belirsizdir.

        III.    Evrensel konuları işler.

        IV.    Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.

         V.    Birtakım tekerlemelerle başlar.

        Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Makale

B)    Deneme

C)   Masal

D)   Fabl

E)    Fıkra

 

11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?

A)    Corneille

B)    Racine

C)   Euripides

D)   Sophokles

E)    Moliere

 

12.   Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise yererek vermektir.

        Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Otobiyografi

B)    Biyografi

C)   Deneme

D)   Anı

E)    Günlük

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1 A

2 E

3 A

4 B

5 B

6 C

7 C

8 B

9 D

10 C

11 E

12 B