Nesir (Düz Yazı) Türleri – 3

DÜZ YAZI TÜRLERİ – 3

1.       I.    İlk edebi roman

         II.    İlk realist roman

        III.    İlk tarihi roman

        Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıda­kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I   II   III

A)   Mai ve Siyah       Cezmi                Araba Sevdası

B)   İntibah                Araba Sevdası   Cezmi

C)   Araba Sevdası     İntibah               Karabibik

D)   Karabibik             Eylül                  Telemak

E)   İntibah                Mai ve Siyah     Cezmi

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?

A)    Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.

B)    Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.

C)    Yüksek üslupla yazılır.

D)    Üç birlik kuralına uyar.

E)    Amaç, insanları eğlendirmektir.

 

3.     Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.

        Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?

A) Günlük                   B) Sohbet                                                  

C) Söylev                     D) Fıkra                                                     

E) Röportaj

 

4.     1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve se­faleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece ya­şama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.

        Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük                B) Özyaşamöyküsü

C) Yaşam öyküsü     D) Anı

E) Portre

 

5. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğ­ruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazla­dan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana     atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazete­lerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.

        Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?

A) Eleştiri                                     B) Söyleşi                                

C) Fıkra                                    D) Deneme                                  

E) Makale

 

6.   Dramatik Tiyatro   Epik Tiyatro
I.   Seyirci sahne eylemi­ne karıştırılır.   Seyirci gözlemci olarak tutulur.
II.   Seyirciye yaşantı sunulur.   Seyirciye dünya görü­şü sunulur.
III.   Akıl egemendir.   Duygu egemendir.
IV.   Eylemle çalışır.   Anlatıya başvurur.
V.   Seyircinin merakı “son” üzerine   toplanır.   Seyircinin merakı oyun akışı üzerinde   toplanır.

        Yukarıda numaralandırılmış bilgilerle karşı­laştırmaları verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

 

 7.     Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bun­larda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiya­tında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.

        Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı                             B) Makale                                             

C) Fıkra                           D) Otobiyografi                                     

E) Biyografi

8.     Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından ön­ceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anla­tıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.

        Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?

A) Biyografi                                    B) Otobiyografi     

C) Anı                                             D) Günlük              

E) Deneme

 

9.     Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.

        Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?

A) Namık Kemal                            B) A. Mithat Efendi

C) C. Sıtkı Tarancı                           D) Aziz Nesin

E) Ömer Seyfettin

 

10.   Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.

        Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

A) Fıkra                           B) Gezi yazısı                        

C) Eleştiri                        D) Makale                                             

E) Röportaj

 

11.   Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.

        Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Öykü                           B) Roman                                             

C) Deneme                      D) Tiyatro                                              

E) Fıkra

 

12.   Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.

        Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A) Eleştiri                       B) Anı                                    

C) Fıkra                           D) Gezi yazısı                        

E) Röportaj

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR 

1 B

2 E

3 D

4 D

5 A

6 C

7 E

8 C

9 E

10 E

11 E

12 D