Paragraf – 10 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 10 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 10 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiirden, tiyatrodan, resimden, heykelden mutlaka bir ders çıkarmaya kalkmayalım. Böyle bir tutum neşemizin yitmesine, yüreğimizdeki sevginin tükenmesine yol açabilir. Çünkü sanat bil­gilendirmez, tersine şaşırtır. Çevremizi değişik bir açıdan görmemizi sağlar. Bıktığımız bu yavan renksiz dünyayı yeni bir görünüm içinde bize sevdirir. Böylece ondan yeni tatlar almaya başlar, yepyeni duygularla donanırız.

Bu parçada sanatla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisine değinilmemiştir?(ÖYS 1994)

A
Herkesi aynı ölçüde etkilediğine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öğretme amacı taşımadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşama sevinci kazandırdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanları etkilediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekleri güzelleştirerek yansıttığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Anlatımı güzelleştiren ya da çirkinleştiren etkenler çok yönlüdür. Dil konusunda çalışma yapanlar ayrı ayrı adlar altında ele alırlar bu etkenleri —. Doğrudur da. Çünkü duygu, düşünce, olay ve ol­guları sözcüklere dökmedir anlatım. Anlatımın gücü, sözcüklerin kullanımında, onların birbir­leriyle oluşturduğu bağıntılardadır.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?(ÖSS 2004)

A
Sözcüklerin, kişilerin deneyim ve yaşantısına göre değişen anlamlarına çağrışımsal anlam derler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözgelimi, görüntüler yaratacak, daha doğrusu düşünsel resimler oluşturacak sözcükler seçerler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ne var ki bunlardan her birinin eninde sonunda gelip sözcüklerin seçimine ve kullanımına dayandığını vurgularlar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dilin sunduğu olanaklardan yaralanarak değişik cümle türlerine başvururlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bununla birlikte, yazınsal söylemle bilgilendirme amaçlı söylemin farklı olduğunu bilirler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

(I) Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerin­de çok durmuşlardır. (II) Ortaçağdan bu yana, ressamların yaptığı portrelere baktığınızda göz­lerden çok, ellerin öne çıktığını görürsünüz. (III) Gergef üzerinde dolaşan, çenesini avuçları içine alan, vücut boyunca sarkan eller... (IV) Mutlu­luğun parıltısını, kaygıların kaynaşmasını, yaşa­maktan usanışı hep bu ellerde görürsünüz. (V) Bundan on binlerce yıl Önce İnsan daha kafasıyla düşünemezken elleriyle düşünmüş. (VI) İnsan geometri bilmeden su bentleri yapmış, matematik bilmeden parmaklarıyla saymış, sanat ve güzellik üzerine hiçbir bilgisi yokken mağara duvarlarını, bugün usta ressamların bile yapamayacağı resimlerle donatmış. (VII) Bilimsel ve sanatsal yaratılar konusunda övündüğümüz ne varsa hep­sini, insan elinin çağlar boyunca yaptığı hare­ketlere borçluyuz.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?(ÖSS 2005)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Düşüncenin bulanıklıktan, başıboşluktan kurtul­ması, büyük ölçüde terimlere yaslandırılmasına bağlıdır. Konu alanı ne olursa olsun, belli bir alana yöneliş ve yaklaşımın temelini terimler oluşturur. Bunun İçin de bir eleştirmenin, bilim adamının ya da araştırmacının olguları, olayları, durumları ad­landırıp dizgeleştirmesi, terimlerle düşünmesini, terimlerle anlatmasını gerektirir. Terimlerin insan düşüncesine sunduğu olanaklar da burada ortaya , çıkar. Olgu, olay ve durumlar, ister betimlensin, ister açıklansın, bunların kesin, aydınlık sınırlar içinde algılanmasında önemli bir İşlevi vardır te­rimlerin. Terimlerle adlandırılmamış durum, olgu ve olayların kavranması, kişiden kişiye değişiklik gösterir,

Bu parçadan terimlerle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?(ÖSS 2004)

A
Düşüncenin  sınırlandırılmasına,  anlaşılmasına yardım eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Değişik alanlara özgü bilgileri belirli bir düzen içerisinde yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Metinleri ayırıp türlendirmede bir ölçüt olarak kullanılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlatıma açıklık ve kolay kavranırlık kazandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatılanların farklı biçimde anlaşılmasını önler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Babam yeni bir roman yazmaya başlamışsa, gözü hiçbir şeyi görmezdi. O andan itibaren yeni dünyası o roman olurdu. Bizlerde annemizin uya­rısıyla evde çıt çıkarmadan otururduk, iki katlı ah­şap evde, saatlerce, daktilo tuşlarının çıkardığı ses duyulurdu. Babam romanı bitirdikten sonra onu ev halkına okumayı alışkanlık haline getir­mişti, ilk tepkileri bizlerden almayı çok severdi. Yapıt bittikten sonra son kontrollerini yapar, sabahın erken saatinde evden çıkardı. Romanı herhangi bir yayınevine satmış, para da almışsa, bu, ev halkı için sevinç kaynağı olurdu. Babam eli kolu dolu gelir, mutfağın yüzü gülerdi. Birikmiş üç beş aylık ev kirası yatırılırdı. Bu bolluk dönemi uzun sürmez, kısa bir süre sonra yeniden sağa sola borçlanılırdı.

Bu parçada sözü edilen romancıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(ÖSS 2004)

A
Çevresindekilerin değerlendirmelerine önem vermektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman yazma sürecinde her şeyle bağını koparmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanlardan kazandığı parayı ailesi için harcamaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romancılığı, babalık duyarlığını engellemektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sık sık ekonomik sıkıntı içine düşmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Kuşkusuz, biçimsel özellikleri bakımından Yaşar Kemal'in romanları epope değildir. Ancak, epo­peyi, toplumun doğaya, olağanüstü güçlere, düş­mana ve uğursuz sayılan varlıklara karşı yürüttüğü mücadelenin bir anlatımı olarak düşündüğümüzde onun bazı romanlarında epik özellikler bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Bu parçada Yaşar Kemal'in yapıtları hangi ne­denle epopeye benzetilmektedir?(ÖYS 1994)

A
Toplumun, kendi dışındaki güçlere karşı koymasını anlatması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnsanın kendisi ile savaşımını konu alması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğanın anlatımına ağırlık vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanların birbirleriyle çatışmasına yer vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplumsal olayları anlatması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Yazdığım şiirleri sesli olarak okurum ilk önce, ku­lağıma hoş geliyorsa değişiklik yapmam. Ama fazla ya da kulağı tırmalayan sözcükler varsa on­ları atarım, değiştiririm. Çünkü şiir gereksiz sözcüğü kaldırmaz. Ayrıca, yıllar sonra yeniden okuduğumda, beni ilk günkü gibi etkileyebilecek mi, diye düşünürüm. Öyle şiirler vardır ki her gün okusanız bıkmazsınız. Yazdığım şiirlerin de böyle olması için gayret ederim.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?(ÖSS 2005)

A
Başka şiirlere, şairlere öykünmemek ipin nasıl bir yol izliyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinizi yazarken okurların beklentisini göz önünde bulundurur musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştirmenlerin  şiirlerinizi  yeterince  değerlendirmemesini neye bağlıyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinizi yoğunlaştırmak, kalıcı kılmak için nelere dikkat edersiniz?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerinizdeki duygusal zenginliği nasıl sağlıyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Gerçekte edebiyatın görünür amacı betimleme,  biliminki de açıklamadır. Bununla birlikte sonuçta   her ikisi de insanın anlama çabasını gerektirir.  Bu bakımdan birbirlerine karşıt olduklarından söz edilemez. Ancak çok küçük bir fark söz konusu olabilir. Şöyle ki bilim, bilimsel bilginin oluşmasına yardım edecek bir anlatım yolu izler. Anlattıklarını kanıtlamaya çalışır. Edebiyat ise bundan kaçınır. O, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değildir. Bu da edebiyatı daha özgür kılar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?(ÖYS 1994)

A
Edebiyatla bilimin ortak yönüne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyatı bilimden ayıran kimi özelliklere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilimle edebiyatın zıt alanlar olduğu görüşünün yanlışlığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilimin işlev  yönünden  edebiyattan  üstün olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Edebiyatın ve bilimin anlatım biçimlerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Nasrettin Hoca, fıkralarından da anlaşılacağı üzere sevecen, hoşgörülü, akıllı, hazırcevap bir İnsandır. Her zaman, haksızlığa uğrayanların yanında yer almış, yaşamın ağır yükleri altında ezilenleri bir gülücükle rahatlatmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları didaktiktir. Çoğu kısadır. Bazen gi­rişte yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır; ikinci bölümde Hoca'ya bir şey söylenir ve sonunda onun bizi güldüren ama aynı zamanda düşün­düren cevabı beklenir. O son cümle, birçok defa atasözüne ya da deyime dönüşüvermiştir. Hoca'nın çok geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki bu özelliklere bağlayabiliriz.

Bu parçada Nasrettin Hoca ve fıkralarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?(ÖSS 2004)

A
Ününün yalnızca Anadolu'yla sınırlı kalmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanı düşünmeye yönelten komik öğeler içerdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öğretici nitelikler taşıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi sözlerinin kalıplaşarak halka mal olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birçok tarihi kişiye yer verildiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

En güzel konulan berbat eden ressamlar olduğu gibi en sıradan konulardan şaheser yaratan ressamlar da vardır. Cezanne gibi, iki elmayı masaya koyar, resmini yaptıktan sonra kübizmin temelini atmış olursunuz. Onun için Rafael: "İyi çizilmiş bir limon resmi, kötü çizilmiş bir kadın resminden her zaman güzeldir." der. Ben, konu­larıma bu açıdan bakarım. Bir resmin değeri, ne konusuyla ne de yansıttığı gerçeklerle ölçülemez.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?(ÖSS 2004)

A
Resim sanatındaki akımlar üzerine düşünceleriniz nelerdir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Resim sanatında hangi yollarla ün kazanılabilir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir resmin boyutuyla değeri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Resimlerinizin konularını nasıl seçiyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Size göre, resimde konunun önemi nedir?
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.