Paragraf – 11 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 11 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 11 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstanbul'da doğdum. Yirmi bir yaşıma kadar, Kuz­guncuğun tepesindeki evimizde, babaannem ve büyükbabamla birlikte yaşadım. Bu yüzden çocukluğumla büyüklüğüm arasında pek bir fark yok gibidir. Aile çevremizde çocuktan çok, yaşlı akrabalar ve yaşlı komşular bulunduğu için, on­ların arasında yaşlı bir insan gibi yetiştim.

Bu   sözleri   söyleyen   kişi   aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? (ÖSS 1991)

A
Tanıdığı çevrenin dışına çıkmaktan korkan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocukluğunu gereği gibi yaşayamamış olan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yoksul bir aile ortamı içinde yetişen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşıtlarıyla birlikte olmaktan kaçınan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürekli olarak kendini eleştiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Onun öykülerinde ... Evlerde lambalı radyolar, gramofonlar, taş plaklar çalınır. Mahalle aralarında çocuklar oyun oynarlar. Cambazhaneler kurulur; yazlık bahçe sinemalarında kovboy film­leri izlenir. Mahalle camisinin bahçesinde oğlak otlatılır. Ana caddelerden tramvaylar geçer; ağzındaki sigarasıyla yalnız bir adam parkta dolaşır; Haydarpaşa Garında köylüler trenden in­erler omuzlarında torbalarıyla.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam bütün­lüğü bozulmaz?(ÖSS 1997)

A
o dönemin eğlence hayatını bütünüyle tanıma fırsatı bulursunuz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
1940'lı, 50'li yılların yaşamından görüntüler yakalarsınız
İpucu:
TEBRİKLER!
C
geçmiş yaşamın sıkıntılarım bütün ağırlığıyla duyarsınız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
birbirini seven insanların ilişkilerindeki sıcaklığı hissedersiniz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
bugünün yaşamından izler görürsünüz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Onu bir arkadaşımın aracılığıyla tanıdım. Buna tanıdım değil de gördüm demek daha yerinde olur. Yanında en çok yarım saat kaldım. Yayım­lanması için verdiğim şiir dosyasını eline aldı, bir iki sayfasına donuk bir yüzle şöyle bir göz atarak: "Tamam." dedi. Sonra: "Daha ne duruyorsun, hadi gitsene!" der gibi yüzüme alaylı alaylı bakınca, çayımı bile bitiremeden odasından çıkıp gittim, Doğrusu, en önemsiz görgü kuralına bile ters düşen bu davranışı karşısında, gençliğin ve deneyimsizliğin de etkisiyle yıkıldım. Kısacası bu incecik dev adamı ilk görüşümde hiç sevmedim. Ama bir süre sonra yanıldığımı anladım. Hele şiir kitabım basılıp da elinden bir zarf içinde paramı alınca onu yanaklarından öpmemek için kendimi zor tuttum.

Bu   parçadan aşağıdaki yargıların   hangisi çıkarılabilir? (ÖSS 1991)

A
İnsanın bir davranışı bile, onun iç dünyasını yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir kimsenin nasıl bir insan olduğu ilk görüşte anlaşılmayabilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Saygı duyulan kişilerin davranışları, insanda daha derin izler bırakabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ilişkilerin resmi olması, insanı daha dikkatli davranmaya zorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bazı kişiler, duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bazen gerçek bir sinemacı olmadığımı düşünürüm. Çünkü bu alanda isteyip de gerçek­leştiremediğim birçok şey var. Bu nedenle, yap­tığım filmleri bir kez daha görmek istemem. Benim isteyip de yapamadıklarımı kendi film­lerinde gerçekleştirenlere hayranım. Onların film­lerini izlerken çok zevk alır, adeta büyülenirim. Ayrıca bu büyük ustaların yapıtları, bana yeni bir filme başlamam için istek ve cesaret verir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sözleri söyleyen sinema yönetmeniyle ilgili bir özellik değildir?(ÖSS 1991)

A
Kendi alanındaki  kişilerin  başarısını çekememe
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Başkalarının yaptıklarını inceleyip değerlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çalışma isteğini yitirmeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Özeleştiri yapmaktan kaçınmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekleştireceği düşünceleri olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Gerçek bir eleştirmen, herhangi bir etki altında kalmadan eleştirisini yazar. Hiçbir zaman art niyetle davranmaz. Bugün övdüğünü yarın yer­meye kalkmaz. Eleştirdiği sanatçının kişiliğini hedef almaktan özellikle kaçınır ve onun sanatını aşağılamaz. Eleştirdiği yapıtı tutarlı, nesnel, bi­limsel verilere dayanarak yargılar.

Bu parçada bir eleştirmende bulunması gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (ÖSS 1996)

A
Yansız davranma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıta bağlı kalma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Belirli ölçüler kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çelişkiye düşmekten kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçıya yol gösterme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Okur sayısı düşük. Kitaplarının satışından kazandığı para, yazarı geçindirmiyor. Yazar yazdığıyla geçinemediği için, yan işler tutmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu yazarlık bir yan iş oluyor. Böylece yazarın, yaratıcılık özgürlüğü daha baştan kısıtlanıyor. Ayrıca yazar her yazdığını istediği zaman, kolayca yayımlatamıyor. Yayımlatabilirse ve salt yayımlattığı ile geçinmek isterse, o zaman da durmadan yazması, yazdık­ları üzerinde düşünmeden, yeniden yazması gerekiyor.

Bu parçada yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?(ÖSS 1991)

A
Başka işler yapma zorunluluğunun, yaratma güçlerini sınırlamasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazılanları yayımlatmada zorluklarla karşılaşmalarından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağır koşullar içinde bulunmanın, yaratma güçlerini kamçılamasından
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sadece yazarlıkla geçinmelerinin zor olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazdıklarının, istenilen sayıda okuyucu bulamamasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bizdeki roman eleştirisi, daha çok, romanda dile getirilen dünya ile gerçek yaşam arasındaki ilişki üzerine temellendirilmiştir. "İçeriği doğru mu?", "Yazar gerçekçi mi?" soruları yönlendirmiştir eleştiriyi. Bu dar açıdan yaklaşım, kimi yanlış ya da eksik yargıların kemikleşmesine yol açmıştır. Metinler tekrar tekrar, farklı yaklaşımlarla incelen­memiş, değişik açılardan üstünlükleri ya da eksik­likleri araştırılmamıştır. Bu yüzden, varılan yargılar hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır.
Bu parçaya göre romanla ilgili eleştirilerde gö­rülen temel eksiklik, aşağıdakilerden hangi­sidir?(ÖSS 1991)

A
Eleştirilerin belirli kalıpların dışına çıkmaması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yapılan değerlendirmelerin kişisel eğilimleri yansıtması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştirilerde değişik ölçütler kullanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değerlendirmelerin, yapıttan çok, sanatçının kişiliğiyle ilgili olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştiri yöntemleri konusunda anlaşmazlık bulunması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal, türler içinde en çok şiire ya­kındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle... Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.

Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?(ÖSS 1992)

A
Yinelemelere yer verildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düş öğesinden yararlanıldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Değişik türlerin kaynağı olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Duygusal yönünün bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Kalem elimdeyken asla mutlu değilim. Tam bir te­dirginlik içindeyim. Çünkü bir şey yaratmak için inanılmaz derecede mücadele ediyorum. Birçoğunun sandığının tersine, yazarken büyük güçlükler çekiyor, bir sürü karalamalar yapma gereğini duyuyorum.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu parçada söylenenlerle anlamca ayni doğrultudadır? (ÖSS 1991)

A
Sanatçı, okurlarının beklentilerine ters düşmeyi göze alarak, sürekli çalışmalı, sanatını, daha doğrusu kendini, her seferinde yeniden kanıtlamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Benim için her kitabım, sonucunu kestiremediğim bir tür serüven, bir boşluğa atlayıştır; hem de çok yüksekten.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başladığım yolda ilerleseydim, okurları ve eleştirmenleri yönlendirmem kolaylaşırdı; ama kendimi tüketirdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazar, kalemiyle geçinmek için her türlü çabayı göstermeli ancak fırsat buldukça da kendi iç ve dış gerçeğini dile getirmekten kaçınmamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazı yazmak, acı çektiren bir hastalık nöbeti gibi, insanı yoran, ezen ve tüketen bir didişme, sözcüklerle bir savaşmadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Eğitim ve dil, birbiriyle yakından ilgili İki alan. Kuş­kusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüz­den eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine ge­tiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1991)

A
Eğitim amacıyla hazırlanacak kitaplarda, anlatımdan çok, anlatılana önem vermek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eğitimde kullanılacak kitaplarda verilen bilgiler, öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eğitime yönelik kitaplar, ancak okurlarının anlayabileceği bir dille hazırlanırsa amacına ulaşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir kitabın anlatım biçimini belirleyen temel etken, o kitabın konusudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir alanda bilgi sahibi olmakla, bu bilgiyi başkalarına kazandırmak ayrı ayrı şeylerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.