Paragraf – 12 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 12 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 12 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kitaplarımın hemen her yeni basımında değişik­likler yaparım. Kimi öykülerimi atarım kitaplarım­dan. Kimilerinin bazı yerlerini değiştirir, kimilerini de yeniden yazarım. Bu işler de ister istemez çok zamanımı alıyor. Düzeltmeye zaman bula­madığım için on on beş yıldır yeni basımlarını yapamadığım kitaplarım var. Son yıllarda az sayıda kitap yayımlamamın bir nedeni de bu.

Bu parçada, sözü edilen sanatçı ve kitaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

(ÖSS 1996)

A
Yeni baskıları olmayan kitaplarınız, düzeltilemeyecek durumda olanlar mı?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kitaplarımızın her baskısının  bir önceki baskısından farklı olduğu doğru mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitaplarınızdan tümüyle çıkardığınız bölümler, öyküler oluyor mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yeniden ele alamadığınız için yeni baskıları yapılmayan kitaplarınız var mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kitaplarınızda yaptığınız  değişiklikleri  kısa sürede tamamlayabiliyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yazılarında, özü dikkate alan bir sadelik vardır. Gereksiz betimlemelerden kaçınan yoğun bir an­latım, ilk bakışta göze çarpar. Anlatımında, üstün gözlem yeteneğinin ve matematikselliğin hemen farkına varırsınız. Öyle ki cümlelerini oluşturan sözcükler ne bir eksik ne bir fazladır. Bu özellikler­ine bir de yazdıklarının okuyucuda uyandırdığı güven duygusunu ekleyebiliriz.

Bu parçada, sözü edilen yazarla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

(ÖSS 1991)

A
Düşüncelerini yalın bir biçimde anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatımda belirli sözcükler kullanma
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Söylediklerini gözlemlere dayandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuyucuya inandırıcı gelen sonuçlara ulaşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gereksiz ayrıntılardan kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bize bir gün bile: "Yerdeki kağıtları toplayın, yere çöp atmayın." demedi. Bir gün olsun, yere çöp atanı -görmüşse bile- azarlamadı. Yalnız her te­neffüste, okula yeni girenlerin şaşkın bakışları arasında yerdeki çöpleri, kağıtları toplardı. Bizler de o gün bugündür yere minicik bir kağıt parçasını bile atamaz olduk; korkudan değil saygıdandı bu.

Bu parçada sözü edilen öğretmenin belirleyici özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1991)

A
Öğrencilerle senlibenli olmaktan kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğrencilerini sürekli olarak baskı altında tutma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başkalarının yapacağı işleri de kendisi üstlenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğrencilerinin ilgisini çekmeye çalışma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğrencilerine davranışlarıyla örnek olarak onları eğitme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Denemenin, büyük savlar içermeyen bir tür olduğunu düşünüyorum. Duyguya, sezgiye, birikime, akla dayanan demokratik bir tartışma or­tamı yaratır deneme. Denemelerde söylenenlerin, bilimsel yapıtlarda olduğu gibi deneylerle, bulgularla kanıtlanmış olması da gerekmiyor. Deneme, yazmadan edilemeyen anlardaki iç dökmelerdir bir bakıma.

Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1997)

A
Denemenin belirli bir işlevi olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruluğu tartışılabilir düşüncelere yer verdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nesnel bir tutum gerektirdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Duygularla beslenen bir yanının olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatma gereksinmesinin ürünü olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Bir sanatçı önce kullanacağı malzemeyi seçer. (II) Sonra da bu malzemedeki estetik dışı öğeleri ayıklar. (III) O da tasarladıklarını dil aracılığıyla kısa ve öz olarak anlatır. (IV) Şairin malzemesi de dildir. (V) Örneğin, bir yontucu, mermeri fazlalıklarından arındırarak yapıtını ortaya çıkarır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturabilmek için, cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

(ÖSS 1997)

A
I. ve II.  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II ve V.                    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bir kuruluşun açtığı roman yarışmasında jüri üye­siydim. Dosyalar dolusu yarışma metniyle boğuşuyordum. Acemice yazılmış, özelliksiz metinlerdi bunların çoğu. İlk romanıyla ünlü bir yazar oluvermenin düşleri gizliydi bu dosyalarda. Bunları değerlendirirken bir dosya özellikle dikka­timi çekti. Zevkle okumaya başladım. Ötekilerden çok farklı bir yapısı vardı. Çağdaş edebiyatı tanıyan, dile egemen bir yazarın ürünüydü bu dosya.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1997)

A
Jüri üyeliğinin yorucu yönlerinin bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yarışmaya katılan yapıtlardan çoğunun nitelikli olmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarışmaya katılanların çokluğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düzeyli bir metnin ilgiyle okunabildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarların tanınmasında yarışmaların önemine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

(l)Bu kitap, sanat yaşamımın değişik dönemlerin­den seçilmiş ürünlerden oluşuyor. (II) Ağırlık, 1970'lerden önce yazdığım şiirlerde. (III) Son beş yılda dergilerde birçok şiir yayımladım, ancak bu şiirleri kitaba almadım. (IV) Anılarımda da belirt­tiğim gibi, bunlar kendimle uzun bir hesaplaş­madan sonra oluşan şiirler. (V) Dolayısıyla beni bütün yönlerimle okurlarıma tanıtacaktır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Türkiye'de büyük kentlerin dillerinin incelenmesi, bugün konuşulan Türkçenin kullanımı açısından karşımıza çok değişik olgular çıkaracaktır. Çünkü kentlerin toplumsal yapılarında büyük değişiklikler olmuştur. Günümüzde Anadolu ağızlarının kendi­lerine özgü nitelikleri bütünüyle korudukları söylenemeyeceği gibi, İstanbul'da konuşulan Türkçenin de artık saf bir İstanbul ağzı olduğu söylenemez. Tam tersine Türkçenin kullanımında öteden beri temel alınan bu ağzı konuşanların sayısı, yok denecek ölçüde azalmıştır. İstanbul ağzı gibi, bugün konuşulan Türkçe de bölgesel kullanımların sızması sonucunda birtakım deği­şikliklere uğramıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1997)

A
Konuşulan Türkçedeki değişmenin nedenlerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anadolu ağızlarının da zaman içinde değiştiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyük kentlerde konuşulan Türkçenin değişik nedenlerle yeniden biçimlendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bölgesel ağızların günümüz Türkçesini zenginleştirdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumsal yapıdaki değişmelerin bugün konuşulan Türkçeyi de etkilediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandığı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, döneminin özellikleri açısından değer­lendirildiğinde her bakımdan modern bir roman. Böylesine olgun ve şaşırtıcı bir romanın yüz yıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanımız açısından önemli bir gelişme, Ayrıca romanın daha önemli bir özelliği var; çok rahat ve kolay okunabilirliği. Sanki bugün yazılmış gibi —.

Düşüncenin akışına göre, parçanın son cüm­lesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamla­nabilir?

(ÖSS 1997)

A
akıcı, anlaşılır bir dile sahip
İpucu:
TEBRİKLER!
B
günümüzün birçok sorununa değiniyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
geçmiş yüzyılın değerlendirmesini içeriyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yaratıcısının yaratma gücünü kanıtlıyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Tarihin belli bir dönemini yansıtmak isteyen romancı, bu konuda kendini özgür sayabilir. Ancak, amacı kendini ustaca gizleyen bir gülmece romanı yazmak değilse, yorum gerektirmeyecek ölçüde kesin verilerden yarar­lanmalıdır. Bu verileri çarpıtmaktan, örneğin kronolojiyi tersine çevirmekten özenle kaçınmak zorundadır. Bil­erek ya da bilmeyerek bu zorunluluğa yan çizmek, bir bakıma bindiği dalı kesmekten başka bir şey değildir.

Bu parçaya göre romanda aşağıdakilerden hangisi "bindiği dalı kesmek" anlamına gelmek­tedir?

(ÖSS 1996)

A
Gülmece öğesini ön plana çıkarmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yorum gerektirmeyecek tarihi olaylara yer vermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Herkesin bildiği kimi gerçekleri değiştirerek aktarmak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yorumunda herkesin birleştiği tarihi olayları değişik açıdan ele almak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tarihi olayları yorumlamaktan kaçınmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.