Paragraf – 13 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 13 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 13 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) O, yaşamı yaşayarak öğrenmiş bir yazar. (II) Deneyimlerini ve gözlemlerini herkesle pay­laşmış. (III) Kendi kendine öğrendiği üç yabancı dili de iyi derecede konuşabilecek düzeye erişmiş. (IV) Öğretmenlik yapmış, siyasetle uğraşmış, yurtiçi ve yurtdışında birçok yeri gör­müş. (V) Kimi roman ve öyküleri ancak ölümün­den sonra yayımlanabilmiş. (VI) Gezdiği, gördüğü yerlerin yöresel renklerini büyük bir ustalıkla yapıtlarına yansıtmış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 2001)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Büyüklerinin çizdiği yolda, kendi ülkesinde ve başka ülkelerde iyi bir öğrenim görmüştür. Girdiği her işte, onları onurlandırıp gururlandıracak başarılar kazanmıştır. Parasal yönden tam bir özgürlük içindedir. Ancak ne para ne de başarı mutluluk verir ona. Çünkü gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeye çalıştıkları, kendi tutkuları, özlemleri ve düşleri değildir. Kendisi için çizilmiş bir yolda yürümüştür hep; yalnız ve mutsuzdur bu yüzden.

Bu parçada anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 2005)

A
Varlıklı bir aile ortamında yetişmenin rahatlığını yaşamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başarıya ulaşmak için değişik sıkıntılara katlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edindiği varlığı gönlünce harcama olanağı bulamamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşamını, başkalarının yönlendirmelerine göre sürdürmüştür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gerçekleştiremediği düşünceleri, gerçekleştirebildiklerinden fazladır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bana sorarsanız şiir ne yerdedir ne göktedir; insanın yaratıcılığındadır; çünkü otlar da, gökyüzü de birer araçtır ozan için. Nedenine gelince, ozan keşfetmez, icat da etmez; değiştirir, olabileceği tasarlar, olmayacağı dile getirir. Dahası, görüleni, görülmeyenle yeniden kurar. Kurduğu bu dünyanın işe yarayıp yaramayacağını hiç hesaba katmaz. O, yalnızca kendine özgü bir dille duygu ve düşüncelerini şiirleştirir.

Bu parçaya göre şair, şiirini yazarken aşağıdakilerin hangisine başvurmaz?

(ÖSS 2001)

A
Varlıkları farklı biçimlerde algılamaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okuyucuyu bir düşünceye yönlendirmeye
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Alışılmış anlatım biçimlerinden kaçınmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gördüklerini düş gücüyle biçimlendirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerini oluştururken doğadan yararlanmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bir edebiyatçı değil, bir toplumbilimciydi. Toplum­bilimin bilim olarak yeni yeni oluşmaya başladığı bir dönemde yaşamıştı. Bir müzisyenin çelişkili dünyasını inceleyerek ilginç bir yapıt oluşturdu: "Mozart: Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine". Bu yapıtında, müzisyeni toplumbilimin kendine özgü yöntemleriyle anlatmaya çalışıyor. Yer yer bir bi­limsel belge niteliği taşıyan kitap, bir dahinin in­sana özgü, değişik durumlarını yansıtıyor. Ayrıca, bir insanın çaresizliğini dile getirerek, bunu yaşan­mış Örneklerle zenginleştiriyor.

Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

(ÖSS 2001)

A
Nesnel, kanıtlanabilir bilgiler verdiğinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtının etkileyici nitelikler taşıdığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bütün yapıtlarını aynı yöntemle oluşturduğundan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlattıklarının gerçeklere dayandığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ele aldığı kişiyi, farklı özellikleriyle yansıttığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Evimin penceresini tümüyle kapatan kiraz ağacı, önceki sabah birden duvağını takıp pencereden içeri uzandı. Ak çiçekleriyle el öpmeye geldi sanki. Nedendir bilmem, her yıl içimde bahar se­vinçleri tutuşturan kiraz ağacı, bu yıl beni yalnızca kederlendiriyor, yalnızca hüzün veriyor bana. Duvak takmış kiraz ağacına gülümsemek ne­dense bir türlü gelmiyor içimden,

Bu parçadan, kiraz ağacıyla ilgili olarak nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

(ÖSS 2001)

A
Bu yıl daha erken, daha çok çiçek açmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duyguları etkileme gücü azalmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çiçeklerindeki renk zenginliği şaşırtıcıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Evin dış dünyayla bağlantısını engellemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olumsuz çağrışımlar uyandırmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Bence resmin farklı bir sunuluşunun olması gerekiyor. Daha geniş çevrelerce izlenebilmesi için bugünkü koşulların düzeltilmesi, ayrıca daha sık sergiler açılması gibi öneriler geliyor aklıma.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

(ÖSS 2001)

A
Resim piyasasında çok yüksek ücretler söz konusu; bunun nedenini açıklayabilir misiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergilerde en iyi parçalar satılıyor; geriye kalanlar için nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Resimlerin, ilginç olduğu ölçüde izleyici topladığı söyleniyor; sizce bu doğru mudur?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir ressamın başarılı olmasının ölçüsü, resimlerinin çok satılması mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günümüzde, resimlerin yalnızca müze benzeri yerlerde sergilenmesini nasıl karşılıyorsunuz?
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Edebiyatçı olmaya heveslenen gençlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu gençler, hemen üne kavuşmak istiyorlar. Çalışarak beklemeyi göze alanların sayısı çok az. Öte yandan ülkemizde eleştirmenlerin sayısı da oldukça sınırlı. Bu yüz­den onların bunca şairle, öykücüyle, romancıyla ilgilenebilmesi olanaksız. O zaman da kitapların­dan söz edilmeyen, umdukları ilgiyi göremeyen genç yazarlar: "Eleştiri öldü; bizde eleştirmen yok! " diye yakınıyorlar. Aslında eleştiri ölmedi; ama bu gidişle ölecek!

Bu parçada sözü edilen gençlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2001)

A
Herkesçe tanınmak istediklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştirmenleri suçladıklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sabırsız olduklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yapıtlarının düzeysiz olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Edebiyata, giderek daha çok gencin ilgi duyduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Mektup on altıncı yüzyıla kadar salt haberleşme amacıyla kullanılıyor, bu anlamda bir tür gazete görevi de yapıyordu. (II) On altıncı yüzyıldan sonra ise söz konusu görevinin yanı sıra, duygu ve düşünceler de mektuplar aracılığıyla paylaşıl­maya başlandı, (III) Goethe'nin ciltler dolusu özel mektupları, Schiller'in yazışmaları, Gogol, Puşkin, Byron'ın unutulmaz mektupları bunlar arasında sayılmaya değer niteliktedir.(IV) Candide yazarı Voltaire'in yazdığı mektuplar öğüt vermek, danış­mak, bilgi almak, yapıtlarını tanıtmak gibi değişik amaçlar içerir. (V) Bu büyük ustanın en başarılı mektuplarıysa, duygularını paylaşmak ipin yazdığı mektuplardır. (Vl)Bunlar, özentiye kaç­madan, yapaylığa düşmeden, içten geldiği gibi yazılmış mektuplardır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

(ÖSS 2001)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Yazar, öykülerinde, insanın insanla, insanın geleneklerle çatışmasını, günlük yaşamın akışı içinde, abartısız ve sevecen bir yaklaşımla ele alır. An­lattıkları, olağanüstü olaylar, olgular, durumlar değildir. Dünyanın herhangi bir ülkesinin bir yöresinde, bu öykülerdekine benzer yaşamlar hala vardır. Basit halk inançları etkili bir biçimde öykülerinin atardamarını oluşturur. Geçim derdi, biten sevgiler, öykülerden fışkıran renkli tablolardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi­len öykücünün bir özelliği değildir?

(ÖSS 2001)

A
Ders vermeyi amaçlama
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anlatımda doğallığı benimseme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıradan öğeleri çarpıcı kılma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karşıtlıklardan yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Folklorik öğelere yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Kişi, karşısında duran bir ağaca baktığında, yanındakilerin de kendisiyle aynı şeyleri gördüğünü sanır. (I) Çünkü her görüş bir seçimdir, birçok özelliği karanlıkta bırakıp birçoklarını da aydınlığa çıkarır. (II) Aynı doğa parçası karşısında ressam­ların yaptıklarında hiçbir benzerlik olmaması bun­dandır. (III) Bu, aynı konuyu, aynı temayı işleyen iki romancı, iki şair İçin de geçerlidir. (IV) Sanatçı, dış dünyayı, türlü olayları gözleriyle değil, düşleri, anıları, özlemleri, tepkileriyle, kısacası bütün var­lığıyla görür, daha doğrusu yaşar. (V) Bu özellik de sanatçının öbür insanlardan ayrılmasını sağlar.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi­sine "Oysa gerçek hiç de öyle değildir." cüm­lesinin getirilmesi uygun olur?

(ÖSS 2006)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.