Paragraf – 15 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 15 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 15 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"İlk dinlediğim konserdi bu. Çalgıları yönetenin, müzik öğretmenimiz Hulusi Bey olduğunu görme­yeyim mi? Hem de smokin giymişti. Penguen gibi bir görünüşü vardı. Elindeki şef değneğiyle sahnedeki çalgıcıları değil de sanki dünyayı yönetiyormuş gibiydi benim için. Nasıl oluyor da böyle bir adam, bizim gibi bacaksızlara müzik dersi vermeye geliyor, biz de onunla alay etmeye yelteniyorduk?"

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi konser­deki çocuğun durumuyla ilgili değildir?

(ÖSS 1984)

A
şaşırma    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
övünç duyma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
düş kırıklığına uğrama          
İpucu:
TEBRİKLER!
D
yadırgama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
utanç duyma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Sanat, insanları birbirine yaklaştıran bir etkinliktir. Yunus'u sevmek için Türk, Hugo'yu sevmek için de Fransız olmak gerekmez. Onların konuştukları dil, aşktır, umuttur, güzelliktir. Bir şiirde, bir hikayede, bir romanda her şeyden önce bir insan yüreğinin atışları duyulmalıdır. Sanat bize, yaşama sanatına giden yolu gösterir. Önemli olan bu 'yürek atışlarını' ruhumuzda hissedebilmemizdir."

Bu paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖSS 1984)

A
Yunus Emre ve Victor Hugo ortak temaları işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yunus Emre ve Victor Hugo dünyaca tanınan büyük sanatçılardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir, roman ve hikaye aynı amaca yönelik sanat ürünleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat herkese seslenen ortak bir dildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanatın başlıca amacı heyecan uyandırmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Atlar, ulu bir sel gibi dağlardan boşanmış. Nalları, toprağı sarsıp şimşekleniyor. Geçtikleri yerlerde süt beyaz yollar bırakıyorlar. Üzerlerindeki bini­cileri toprağa fırlatıyorlar. Ovanın yüzü köpürmüş bir denizi andırıyor."

Parçanın yazarı, anlatım yönünden aşağıdaki­lerden hangisi ile nitelendirilebilir?

(ÖSS 1984)

A
Ağzına geleni söyleyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kılı kırk yaran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bire bin katan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bin dereden su getiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnce eleyip sık dokuyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bizim yazınımızda deneme türü oldukça cılızdır. Bu durum, dünya yazını için de geçerlidir. Hemen belirtelim ki denememizin cılızlığı nicelikseldir. Yani denemecimiz az, deneme türünde yazılmış yapıtların sayısı sınırlıdır. Buna karşılık nitelik bakımından dünya yazınındaki seçkin deneme örnekleriyle rahatça boy ölçüşebilecek yetkinlik­tedir. Konu yönünden de insanoğlunu bütünüyle kuşatan bir çeşitlilik gösterir. Aynı şeyi, öteki yazın türleri için, örneğin roman İçin, tiyatro için söyleyemem.

Bu parçada, yazınımızdaki deneme türünün hangi yönü üzerinde durulmamıştır?

(ÖSS 2001)

A
Yazılanların sayıca azlığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İçerik yönünden zenginliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başka türlere oranla daha ileri bir düzeyde olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek nitelikte olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil ve yöntem bakımından, yazılışının güçlüğü
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

"Kasabaya yeni gelen genç kaymakam, kısa sürede öyle olaylara tanık olmuştu ki; 'Bir ay içinde, bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini öğrenmiş gibiyim.' diyordu."

Bu sözleri söyleyen kişinin durumu aşağıdaki­lerden hangisiyle adlandırılabilir?

(ÖSS 1984)

A
Düş kırıklığına uğrama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilgilerinin yetersizliğinden utanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamın gerçeklerinden korkma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşam deneyimi kazanma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bilgi kazanmakla övünme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Biz genç gazeteciler, her hafta onun evine gider­ken korkardık. İçimizden, acaba o hafta gazetede yazdıklarımızla gerçek düşüncelerimiz arasında bir fark var mı, diye düşünürdük. Çünkü o, düşünsel dürüstlükle bağdaşmayan yargıları hiç çekinmeden eleştirir; yanlışlarımızı yüzümüze vu­rurdu. Biz bilirdik ki o bir şeyi kötüledi mi, bunda haklıdır.

Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

(ÖSS 2002)

A
Öfkeli, çalışkan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok okuyan, sıcakkanlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Duygusal, kötümser
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilgili, davranışlarında incelik bulunmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Açık sözlü, doğruluktan ayrılmayan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

"Bir zamanlar bir bahçıvanın yanında çalışıyor­dum. Bahçıvan, bir defne ağacını budamamı istedi. Ağacın küre biçiminde olması gerekliydi. Ben hemen fazla uzamış filizleri kesmeğe başladım. Ama bir defa bir yanını, bir defa öbür yanını fazla kesiyordum. Sonunda ortaya bir küre çıktı, ama çok küçüktü. Bahçıvan düş kırıklığıyla, 'Çok güzel! Bu bir küre, ama defne ağacı nerede?' dedi. Bu durum şiirde de böyledir."

Bu hikayeden çıkarılabilecek sanatla ilgili yargı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 1984)

A
Sanatta güzellik kadar boyut da gözetilmeli.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biçimle uğraşırken içerik de korunmalı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sanatçılar, piyasa kurallarını yakından izlemeli.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat eserlerinde toplumsal yarar da aranmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni sanatçılar, ustaların eleştirisinden yarar¬lanmalı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Kimi yazılar bilgilendirme amacına yöneliktir. Bu tür yazıların anlatımında yazar, kendisini ola­bildiğince gizler. Daha doğrusu nesnel bir tavır takınır; duygularını anlatımına katmaz."

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu parçada be­lirtilen anlatım özelliğini taşımaktadır?

(ÖSS 1984)

A
Bu bölgenin bitki örtüsü yönünden zenginliği çok yağış almasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karadeniz kıyılarının, insanı etkileyen çarpıcı bir güzelliği vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsan, Efes harabelerini dolaşırken yüzyılların öncesinde yaşar gibi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Roman, bir köy öğretmeninin serüvenini büyük bir ustalıkla yansıtıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerilimli filmlerden  hoşlanması,  onun sert yaradılışlı biri olduğunu gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"İnsan, hayatı boyunca hep aynı kalamaz, Bu bi­linen bir gerçek. Ne var ki bunun dışında kalan kişiler de var. Böyleleri, yaşadıkları sürece göz­lerini bir noktaya diker, hep o noktaya bakarlar. Daha doğrusu bu düşünceye bağlanır, başka düşüncelere hayat hakkı tanımazlar. Bu saplantı içinde yaşayıp giderler. Bunun için de hem kör, hem bencildirler."

Parçada sözü edilen kişiden aşağıdaki davra­nışların hangisi beklenemez?

(ÖSS 1984)

A
Çevresiyle uyum içinde olma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kendisininkiyle çelişen düşüncelere karşı hoşgörüsüz olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnız belirli düşüncelerin doğru olabileceğine inanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
inançlarında sonuna değin direnme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendisinin doğru ve haklı olduğuna inanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Bu yazar hakkında yüzlerce araştırma kitabı yazılmış; bunların birkaçını son aylarda karıştırdım. Bir kez daha şu yargıya vardım: Bir yazarı, o yazarın kendi kelimeleri ile okumak gerek, o kelimeler her şeyi içeriyor."

Bu   parçada   söylenmek   isteneni   en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1984)

A
Her yazar kendini tanıtırken özel kelimeler kullanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yazarı, en iyi ancak kendi yazdıklarından tanıyabiliriz.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kimi kelimeler yazarları tanıtmak için daha uygundur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazar kendisini anlatırken tarafsız davranır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazar, özgeçmişini anlatırken öteki eserlerinden daha başarılı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.