Paragraf – 16 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 16 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 16 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Genç sanatçı kendinden önce gelmiş olanların bir adım ötesine geçmek isterse onların eserlerine dudak bükerek bakmamalı; tam tersine, bu eser­ler karşısında gözünü dört açmalıdır. Bir zamanlar onların da yeni olduğunu ama zamana dayanarak yüz yıllar ötesinden günümüze kadar gelebildiğini unutmamalıdır. Yarına kalmış olan her eserin bir güzelliği, bir yaşayan tarafı olduğunu düşünmeli, en kötülerini bile anlamaya, onların yaşamasını sağlayan gizli güzellikleri bulmaya, görmeye çalışmalıdır.

Bu parçada genç sanatçılara verilen öğüt aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Eskilerin başarılı olmadıkları alanlarda eser vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski  eserleri  günümüze   uyarlama yolunu seçmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumda değişmeyi ve gelişmeyi hızlandıracak eserler ortaya koymaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dünün yapıtlarını anlamaya çalışarak onları aşmak için çaba harcamaları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çağdan çağa değişen güzellik anlayışına ayak uydurmaya çalışmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ne mahallenin ne de komşuların dedikoduları kapımızdan İçeri girerdi. Babamın da dışarıdan içeriye, aileyi ilgilendirmeyen bir olay getirdiğini hiç hatırlamıyorum. Oldukça durgun bir yaşamımız vardı. Ancak, akrabalarımızdan birinin bize yatılı konuk gelmesi ya da büyük ağabeyimin yatılı okuldan eve dönmesi, evimizdeki durgun­luğu kıran bir bayram havası estirirdi. Böyle gün­lerde yatma saati gecikir, gece yarısına kadar oturulurdu.

Bu parçada yazar, ailesiyle ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisine değinmemiştir?

(ÖSS 1996)

A
Başkalarının yaşamlarından ve İlişkilerinden evde söz edilmediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sorunları ortaklaşa çözmeye çalıştıklarına
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Evlerine, yakınlarının birkaç günlüğüne gelmesinden mutlu olduklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sessiz sedasız bir yaşam sürdüklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi geceler, geç saatlere kadar yatmadıklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bir eleştirmen : "Ben Balzac'ın yaşadığı dönemi bütün yönleriyle yansıtan Goriot Baba'smı oku­duktan sonra aylarca ne sokakta, ne evde, ne yatak odamda bu adamdan kurtulabildim. Hep bir gün bir köşe başında romanın bu ölümsüz kişisiyle karşılaşacağım günü bekledim." der.

Eleştirmenin bu sözleriyle belirtmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Okurlar, kendilerini, sevdikleri roman kahramanlarının yerine koyarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konularını yaşanmış olaylardan alan romanlar her dönemde okuyucu bulur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman kahramanları, sıradan insanların ortak özelliklerini kendi kişiliklerinde toplarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi roman kahramanları, gerçek hayattaki kişiler kadar inandırıcı ve etkileyicidirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yaşadığımız dünyadan seçilen roman kahra¬manları, romancının düş gücüyle yeni ve renkli kişilikler kazanırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kısa yazarım. Bu uzun yazmayı, aynı düşünceyi değişik cümlelerle anlatarak sözü uzatmayı be­ceremediğim   anlamına   gelmez.   Ancak   ben gevezeliği sevmem, Kimi yazarların, üç cümlede anlatılabilecek bir düşünceyi paragraflarla arılatarak okuyucunun sabrını nasıl taşırdıklarını, ilgisini nasıl dağıttıklarını çok iyi bilirim. Bunun içinde kısa ve yoğun yazarım.                                  

Parçaya göre bu yazarın kısa yazmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Değişik konularda, çok sayıda yazı yazmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söyleyeceklerini dolaysız olarak ve okuyucuyu sıkmadan anlatmak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazının hem bilgilendirici hem de eğlendirici olmasını sağlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir düşünceyi değişik açılardan ele alarak  tartışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belirli anlatım biçimlerinin en İyi örneklerini vermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Yıllar önce Ankara'da bir köy okuluna gitmiştik. Piyanonun başında, kafası tıraşlı, yüzü güneş yanığı, on dört, on beş yaşlarında görünen bir köylü çocuğu vardı. Mozart'ı ustaca çalıyordu. Heyecandan donup kaldım, okul müdürü duru­mu anlamıştı. Yanıma yaklaşarak sırtımı okşadı. İkimiz de tek söz söylemedik. Çalınan parçayı, gözlerimizdeki damlalarla, sonuna kadar dinledik.

Bu parçanın yazarını ve okul müdürünü duy­gulandıran aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Dinledikleri parçanın, Mozart'ın etkileyici bir eseri olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mozart'ın dünyaca tanınmış bir sanatçı olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Köy çocuğunun dinleyiciler karşısında rahat davranabilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Küçük yaşta birinin, müziğe karşı özel bir ilgi duyması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Köy çocuğunun, Mozart'ın bir parçasını başarıyla çalması
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

İnsan, yaşadığı yörenin etkileriyle biçimleniyor. Sait Faik Burgaz'da yaşadı, Burgaz'ı yazdı. Yaşar Kemal Çukurova'da yaşadı, Çukurova'yı yazdı. Yazarın yaşadıkları tabii ki yazdıklarına yansıya­cak; yaşadığı kent de yansıyacak. Bakış açıları, konuyu işleme biçimleri farklı olabilir ama her yazarın yazdığında, yaşadığı kenti görebilirsiniz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Bir yazarın yapıtları, yaşadığı çevrenin izlerini taşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her sanatçının kendine özgü bir yazma yöntemi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının başarısı yetiştiği ortama bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendi çevresini anlatan sanatçı, konu sıkıntısı çekmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarların bir kısmı kenti bir kısmı da köyü anlatır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir ressamın tablosuna bakarak, o dönemin giysi­leri hakkında pek çok şey öğrenilebilir. Ama ressamın tablosunun anlamı ve değeri kesinlikle burada değildir. İşte roman için de aynı şey geçer­lidir. Bir romanda belli bir dönemde, belli bir ülkedeki yaşamla İlgili bilgileri bulabilirsiniz el­bette. Ama biz romanı bu amaçla okumuyoruz ki...

Bu parçadan romanla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

(ÖYS 1992)

A
İnsanı değişik yönleriyle yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşanılan olayları yansıtmak zorunda değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her okuyucuya ilginç gelecek yönleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Asıl amacı, okuyucuların düş gücünü harekete geçirmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuyucuları  bilgilendirmek amacıyla yazılmaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Bence bir edebiyat yapıtında önemli olan, onun ne anlattığı değildir. Bir öyküden, bir romandan herkes kendine göre bir anlam çıkarabiliyorsa, o zaman sanat yapıtı gerçek amacına ulaşmış sa­yılır. Çünkü bir sanat yapıtı herkese aynı şeyi söylemez. Anlamın bir boyutu okuyucuya bağlı­dır. Bu bakımdan, herkes benim anlattığımdan kendine göre bir dünya kurabiliyor, onun içinde yaşayabiliyorsa amacıma ulaştım sayılır.

Bu parçanın yazarına göre, bir edebiyat yapı­tında önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Her okurun, kendince bir yorum yapmasına imkan vermesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnsanlara, gerçek dışı şeyler düşündürmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok değişik konuları bir arada işlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuyucuyu belli bir düşünceye yönlendirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatılanı değil, anlatış biçimini ön planda tutması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Benimkisi kitaplarla zenginleşerek sürüp giden bir hayat. Başkaları için belki de ilgi çekecek hiçbir yanı olmayan, yalnız kitaplarla çevrilmiş, renksiz, sınırlı bir hayat. Ama gerçek, onların gördüğün­den başka. Çünkü kitaplar da yaşamın bir parçasıdır. Ben okuduğum her yeni kitapla yaşamıma yeni yaşamlar katar, onun sınırlarını genişletirim.

Bu sözleri söyleyen bir kişiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

(ÖYS 1992)

A
Yalnız yaşamaktan sıkıntı duymaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mutluluğu kitaplarda bulmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yaşamın durgun ve sıkıcı olduğuna inanmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarının kendisine karşı tutumundan yakınmaktadır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
En doğru bilginin kitaplardan sağlanabileceğini düşünmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

İşine gidecek olan kızımın taksiye binmesi gere­kiyordu: "Kapının Önünden geçenlere binme; alt-geçitten geçmek zorunda oldukları için çok dolaşıyorlar. Caddeden geçenlere bin." dedim. Şaşkın ve kızgın yüzüme baktı: "O kadarını ben de düşünebilirim." deyiverdi. Bu masum öğüdü­mün onu neden bu kadar sinirlendirdiğini anlaya­madım. Aradan kısa bir süre geçti. Benden birkaç yaş büyük bir yakınımız benzer bir konuda beni yönlendirmeye kalktı. Doğrusu bu ya çok kızdım. Az kalsın onu kırıyordum, O zaman ....

Paragrafın içeriğine göre, son cümlenin aşa­ğıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

(ÖYS 1992)

A
anladım ki insan yenilgiyi içine sindiremeyen bir yaratıktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
eleştirinin saygı, sevgi ve anlayış ortamı içinde yapılması gerektiğine inandım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
insana, üstesinden gelebileceği bir konuda öğüt vermenin, onun üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını anladım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
şöyle düşündüm: İnsanlar doğrudan ya da dolaylı olarak gerçeklerle yüz yüze gelmekten kaçınıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
şu sonuca vardım : İnsanın hem kendini hem de başkalarını eleştirmesi yaşlılara özgü bir davranıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.