Paragraf – 19 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 19 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Rize'nin Pazar ilçesinde, Verçenik Yaylasına gidecek minibüse bindiğimizde, uzun süren oto­büs yorgunluğunu unutmuştuk. (II) Yaklaşık beş saat süren minibüs yolculuğundan sonra, karar­laştırılan buluşma noktasına ulaştık. (III) Oradakilerle hoş beşten sonra çadırları kurduk; sırt çantalarımızı boşalttık. (IV) İlk günler İçin getirilen taze yiyeceklerle, hemen küçük bir ziyafet sofası kurduk kendimize. (V) Geceleri fark ettik ki gökyüzü burada her zaman yıldızlarla doluydu. (VI) Hemen her gece yıldızlara bakarak düşler ku­ruyorduk.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek is­tense, ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

(ÖSS 2000)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Sahnenin tozunu ilk yuttuğunda çocuk denecek yaşlardaydı ve o günden bu yana inmedi sahne­den. Oyunculuk dışında oyun yazarlığı, yönet­menlik, çevirmenlik gibi uğraşlarla da ilgilendi. Tiyatro dünyamızın en kıdemlilerinden, en renkli kişiliklerinden biri olan, seyircisiyle müthiş bir iletişim kurabilen bu yetenekli sanatçının ilgi alanı tiyatroyla da sınırlı kalmıyor. Güncel konular üzer­ine yazdığı yazılarıyla, düşüncelerini, eleştirilerini okurlarla paylaşıyor. O, aynı zamanda bir konuşma, bir anlatım ustası; anlatanla dinleyeni, oyuncuyla seyirciyi bir araya getiren bir usta.
Bu parçaya göre söz konusu sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
(ÖSS 2000)

A
Okuru incitici konuları işlemekten kaçınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İzleyicisini etkiler, onlarla bütünleşir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilin olanaklarından çok iyi yararlanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oyunculuk dışındaki işlerle de ilgilenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mesleğinde çok başarılıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Her şeyden önce aydın, bizce, düşünen in­sandır. Önce düşünmek, insan ve yurttaş ol­manın vazgeçilmez koşulu, hatta onurudur. Ancak bu da yetmez. Düşündüklerini açığa vur­malıdır aydın. Mistik sınırlar içinde kelepçelenmiş düşüncenin kimseye yararı yoktur."

Yukarıdaki paragrafta anlatılan "aydın kişi"nin belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÜSS 1979)

A
Gönül ve kafa gücünü geliştirmeye çalışma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bildikleriyle yetinmeyerek onları artırmaya çalışma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geniş bir bilgisi ve deneyimi olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her konuda derinlemesine düşünebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düşünebilme ve düşündüklerini dile getirebilme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Ödüllerin, her şeyden önce, genç yazarların tanınmasında, geniş kitlelere ulaşmasında çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Elli yıl öncesine kadar Türkiye'de edebiyat ödülü yoktu. Bugün İse çok sayıda. Belki de gereğinden çok ödül var. Ödüllerin sayıca artması onlara verilen önemi azaltıyor. Ayrıca bu ödüllerin bir bölümü tek bir yazınsal türe özgü. Oysa bütün türleri kapsayan ve her yıl düzenli olarak verilen ödüller edebiyat dünyasında daha büyük önem taşıyor. Ödülün değerini bulmasını sağlayan en önemli öğe de seçici kurulunun aynı kalması. Böylece, yapılan değerlendirmeyle ilgili bir ölçüt, ortak bir beğeni oluşuyor.

Bu parçada ödüllerle ilgili olarak aşağıdaki­lerin hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2000)

A
Niçin önemli olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimilerinin belirli sınırlar içinde kaldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sayısı çoğaldıkça önemini yitirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarlara maddi destek sağlama işlevi olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yerleşmiş olanların önem taşıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Ozanları, yaşadıklarını, duyduklarını yazan kişiler diye tanımlamak yanlıştır. Sözgelimi Cahit Sıtkı, yaşadıklarını, duyduklarını yazan bir ozan olarak bilinir. Oysa ölüm acısını tatmamış, yaşamamıştır. Bununla birlikte, sık sık ölümden duyulan acıyı işlemiştir. Onunla yıllarca arkadaşlık yaptım. Bir gün bile ölüm sözcüğünü işitmedim ondan. Ölmüş bir sevdiği de yoktu yanılmıyorsam. Ölüm yalnızca bir temaydı onun için.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2000)

A
Her ozanın şiiri, belirli konuları içerir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ozanların, şiirleriyle yaşantıları arasında ilişki olmayabilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Her ozanın, şiir evreni aynı zenginlikte değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin  etki  gücü,   okuyucuyu  duygulandırmasıyla ölçülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hiçbir ozan, duygulanmadan şiirini oluşturamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yetkin insan, bilgilenme, bilinçlenme yoluyla ay­dınlanmanın ışığından geçmiş insandır. Soran, sorgulayan, aydınlığı arayan bir kişiliği vardır onun. Bu tür bir kişilik kumaşının dokunduğu tezgahın bir adı da eleştirel okumadır. Eleştirel okuma kişiyi bilinçlendirir. Bu yolla bilinçlenmiş kişinin nitelikleri arasında ise okuduklarını yargılama ve onlardan kendine özgü sonuçlar çıkarma başta gelir.

Bu parçada, eleştirel okumanın hangi yönü üzerinde durulmamıştır?

(ÖSS 2000)

A
Yorumlama gücünü geliştirdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okullarda kazandırılması gerekli bir beceri olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yol gösterici bir işlevinin bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yararlı bir okuma yöntemi olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kişiye, değerlendirme yetisi kazandırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü yad­sınamaz. Önemli olan, bu insanca duyguyu iyi değerlendirebilmektir. Nasıl ki kullanılması bilin­meyen bir silah bazen geri tepip büyük zararlara yol açabiliyorsa, korku da denetim altında tutulmayıp kendi başına bırakılırsa sonuç hiç kimse için iyi olmaz. Korkalım; ama neden, niçin kork­tuğumuzu bilelim. Korkuya yenilme kaygısının tut­sağı olmayalım.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖSS 2000)

A
Korkuyla birlikte yaşamayı öğrenelim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Korkudan, uygun biçimde yararlanmaya çalışalım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Korkunun, toplumu değişik yönlerden etkilediğini unutmayalım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Korkuyu bir engel değil, bir araç olarak görelim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Korkumuzun nedenini öğrenip ona göre davranalım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Yazar, dili, ses, biçim, anlam özellikleriyle iyi bilen ve kullanan kişidir. Bu anlamda dile yeni kavram­lar, kalıplar, sözcükler kazandırabilir. Gerçekte hiçbir yazar, bakalım bu romandan, bu öykü ya da şiirden dilciler kaç kural çıkaracak, diye yaz­maz. Yazmaz; ama yazdıklarıyla dile yeni sözcük­ler katar. Dili işlerken yalnızca dilciye değil, edebiyat tarihçisine, toplumbilimcilere, başka araştırmacılara da malzeme yaratır.

Bu parçadan, yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 2000)

A
Dilin söz varlığını geliştirdikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dilin anlatım olanaklarını genişlettikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarıyla, yeni çalışmalara olanak hazırladıktan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil konusunda, geniş bir bilgiye sahip oldukları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dile kazandırdıklarıma kalıcı olmaya çalıştıkları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

"Umutsuzluğa kapılma. Umudunu yitirdin mi her şeyini yitirirsin. Başarıya giden yolun da başarı­sızlıktan geçtiğini unutma. Yeter ki seni başarısız­lığa düşüren nedenleri duygularına kapılmadan değerlendiresin. Öte yandan çevrendekilerin söy­lediklerine de kulak ver. Ama olaylar karşısında ; aklını kullanarak kendi seçimini kendin yap.

Karşısındakine böyle öğüt veren bir kişi, onun nasıl davranmasını istemektedir?

(ÜSS 1980)

A
kararlarını duraksamadan vermesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bir denediğini bir daha denememesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
kendini eleştirmekten kaçınmamasını
İpucu:
TEBRİKLER!
D
başkalarını hiç umursamamasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yaptıklarından sorumluluk duymamasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Savaşa gidecek askerlerin omzunda gördüğümüz torbalara benzer bir torba da bizim evde hazır­landı. Gerçi babam daha askere çağrılmamıştı; ama çağrılacağı günün pek uzak olmadığını hep­imiz biliyorduk. Bu nedenle annem ona, dikişteki bütün becerisini göstererek, kaba patiskadan bir torba dikti. Sanırım dikerken kendi kalbini de içine koydu. Çünkü babam aramızdan ayrıldıktan sonra, annemin bir kalp taşıdığını gösteren bütün izler kalkmıştı ortadan.

Bu parçada sözü edilen anneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 2000)

A
Savaşa karşı büyük bir öfke duyuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Savaşın, çocuklarının iç dünyasını etkileyebileceğine inanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuklarıyla birlikte geçim sıkıntısına düşüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eşinin gidişinden  sonra  acıma ve  sevme duygularını yitiriyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çevresindekilerden hiçbir destek görmüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.