Paragraf – 27 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 27 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 27 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çok iyi anımsıyorum çocukluğumda evimize te­mizlik için bir kadın gelirdi. Anneme göre, o kadının geldiği gün mutlaka iyi bir et yemeği pişi­rilmeliydi. Saat on birde kahvesi yapılıp götürül­meliydi. Paraya pula ilişkin konuların, onun yanında konuşulmamasına özen gösterilmeliydi. Belki de bu tür incelikleri gözeten bir kadın olduğundan kırk altı yaşında ölüp gitti annem. Oysa anneannem yaşamın zorluklarını büyük bir vurdumduymazlıkla karşılardı. Garip bir bencillikle kişiliğini koruyarak çevresine kök söktürdü. Seksenini aştıktan sonra eceliyle öldü.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

(ÖYS 1995)

A
Anılardan yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişiler eleştirel bir gözle ele alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Karşılaştırmalara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yorumlara başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuyana ders verme amaçlanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

En çalışkan şairlerimizden biriydi. Hemen her yıl bir şiir kitabı yayınlardı. Bununla da kalmaz, başka dillerden çeviriler yapardı. Dergilerde de güncel yazınsal sorunlarla ilgili denemeler, eleştiriler, araştırmalar yayımlardı. Bu yazılan okuyan­lar, onun, genç ozanları ve yazarları çok yakından izlediğini görürdü.

Bu parçadan, sözü edilen sanatçıyla ilgili ola­rak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1995)

A
Yorulmak bilmeyen, üretken bir sanatçıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtları herkesçe beğenilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Değişik türlerde ürünler verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebiyatla iç içe yaşar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yabancı dil bilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bizim zamanımızda "ozan" denince "hecenin beş şairi" diye adlandırılan kişiler aklımıza gelirdi Bunları, sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdıkları için baş tacı ediyorduk, Öte yanda Yahya Kemal'le Ahmet Haşim vardı; ama aruzla yazıkları için beğensek bile onların peşlerine düşmüyor­duk. Roman alanında en tanınmış ve sevilen yazar da Reşat Nuri'ydi. Dudaktan Kalbe ve Akşam Güneşi on yedi on sekiz yaşındaki biz gençleri yürekten sarsıyordu. Akşam Güneşi'ne Gün Batarken adlı bir nazire bile yazdığımı hatır­lıyorum. O yılların gençleri olan bizler cep harçlıklarımızı elma şekerine, keten helvasına verecek yerde biriktirip kitaplara veriyorduk.

Bu parçanın bütününde yazar neden söz etmektedir?

(ÖYS 1995)

A
Hecenin beş şairinin şiir özelliklerinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Reşat Nuri'nin bir dönemin gençleri üzerindeki  etkisinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gençlik dönemindeki, edebiyatla ilgili gözlem ve izlenimlerinden
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Gençlerin, aruzla yazılan şiirlerden çok heceyle yazılan şiirleri sevmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gençlerin kitap almaya ve okumaya olan aşırı düşkünlüklerinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Çevre duyarlığı konusunda eğitim küçük yaş­larda başlıyor. Ailede, okulda, toplum içinde bu duyarlık sürekli olarak işleniyor. Aynı duyarlığı basın yayın organlarında da görüyoruz. Bu yüz­den kamuoyu, çevreyi zedeleyici en küçük bir gi­rişime bile seyirci kalmıyor, hemen yasal tepki gösteriyor. Bu tür tepkiler, çoğu kez olumlu sonuçlar doğuruyor.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖYS 1995)

A
Duyarlığı gelişmiş bir toplumun, olaylara sert tepkiler gösterdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çevre kirliliğine karşı bireylere düşen görevlerin neler olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kamu  kuruluşları - yurttaş işbirliğinin olumlu sonuçlar doğurduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilinçlenmiş bir toplumda çevrenin nasıl korunduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çevre  duyarlığı  oluşturmada,  kitle iletişim araçlarından yararlanmak gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Benim anlayışıma göre hikaye ve roman şairanelikten uzak olmalıdır. Oysa bu sanatçımızın böyle bir kaygısı yoktur. Şiirinde de nesrinde de yalın düz bir anlatımdan özellikle kaçınır. Şiirlerindeki kalıplaşmış, mecaz yüklü anlatımı nesirlerinde de sere serpe kullanır. Bunu sanatçı olmanın bir gereği sayar. Bundan övünerek söz eder.

Bu parçada, sözü edilen sanatçının hangi özelliği eleştirilmektedir?

(ÖYS 1995)

A
Sözcük seçiminde gereğinden fazla titiz davranması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserlerinde sanatlı bir dil kullanması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kendine aşırı ölçüde değer vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alışılmış ve yerleşik şiir kalıplarının dışına çık¬ması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatı, övünme aracı olarak görmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Milli Edebiyat akımının başlattığı hareketlerden biri de bize özgü masalları, destanları, halk hika­yelerini yeniden canlandırma ve değerlendirme çabası olmuştur. Z. Gökalp, Türk masallarını ye­niden işlemiş; Ö. Seyfettin masallardan, efsane­lerden konular almış; F. Köprülü, Nasrettin Hoca fıkralarını koşuk biçiminde yazmıştır. Daha son­raki kuşaklar da bu girişimi günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

Bu parçada Milli Edebiyat akımının hangi özel­liği vurgulanmaktadır?

(ÖYS 1995)

A
Konuşma diline yönelme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halkın hoşlanacağı konuları seçme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gülünç olaylara yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendi kaynaklarımızdan yararlanma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Nesir çalışmalarına ağırlık verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Her zaman şık ve temiz giyinen, nazik, insanları olduğu gibi kabul etme olgunluğuna sahip bir yazardır. Beyoğlu civarındaki evi, küçük bir müze görünümündedir ve birçok sanatçının uğrak yeri­dir. Sanat dünyasına adım atmaya çabalayan gençlere, kapısını ve yüreğini açmaktan kaçın­mamış, alçak gönüllü bir beyefendidir. Bu nitelik­leriyle, tükenmekte olan bir neslin başlıca özelliklerini kişiliğinde bir araya getirmiştir.

Bu parçada, sözü edilen kişinin nitelikleri ara­sında aşağıdakilerden hangisine yer verilme­miştir?

(ÖYS 1995)

A
Yapıtlarıyla başkalarına örnek olma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Giyimine kuşamına özen gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanata ilgi duyanlara yakınlık gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarına karşı saygılı davranma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başkalarını kendinden aşağı görmeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Roman, insana gerçeklerin arkasındaki gizleri an­latma olanağı veriyor. İnsan günlük yaşamının sıkıntıları içinde geriye dönüp baktığında, birçok şeyin zihninden silinip gittiğini görüyor ya da ge­nel bir dağınıklığın içinde buluyor kendini. Yaşa­mın belirli bir anını yakalamakta güçlük çekiyor, Roman bu dağınıklığı derleyip toparlıyor, insanın kaybolmasını engelliyor. Ayrıca insanlar birbirle­rine karsı açık olamıyorlar. Roman, insanların birbirlerinden gizlemek gereğini duydukları gerçekleri, önce yazarın kendisine sonra da okura iletebiliyor.

Bu parçanın bütününde neden söz edilmekte­dir?
(ÖYS 1995)

A
Romanlarda sırların anlatıldığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamı anlamanın zorluğundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsan ilişkilerinin sınırlılığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsan zihninin güçsüzlüğünden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanların sağladığı yararlardan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bir şiir okudum, güzel şiirlerini de okuduğum bir şairden. Ama bu şiirini hiç mi hiç beğenmedim. Yaşanmamış bir şiir. Yapay mı yapay. Söylediklerini duymamış şair. Bunun için de özentiden öteye geçememiş. Eğer bir şiir gerçekten yaşanmamışsa konusu ne olursa olsun, şair hangi sözcüğü, hangi imgeyi seçerse seçsin etkili olamaz. İçi boş bir kalıp olmaktan öteye geçemez.

Bu parçanın bütününde, konuşan kişinin be­lirtmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1995)

A
Gerçek şiir, yaşanarak yazılır, okura da bu izlenimi verir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir şairin başarısı, işlediği konunun gerektirdiği sözcükleri kullanmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şair, yapaylıktan gerçekleri yansıtarak kurtulabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şairin başarılı olmasının bir yolu da başkalarının etkisinde kalmamaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir şiirin değeri işlenilen duyguyla değil diliyle ölçülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Ülkemizde son otuz kırk yılda eleştiri alanında bir atılım gerçekleştirildi. Eleştirinin bugünkü duru­munu görenler seviniyor. Sağlıklı düşünen hiçbir kafa, artık nesnel ve bilimsel eleştirinin varlığını yadsımıyor. Eleştirmenler kişisel beğenilerini, öznel yargılarını bir yana bırakıyor, eseri çözüm­lüyor, inceleyip nesnel ölçütlerle onu değer­lendiriyorlar. Bireysel beğeni, ölçüt ve yargılarını, bilimsel bilgilerle yeniden oluşturmanın gerekliliğine inanıyorlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatıl­maktadır?

(ÖYS 1995)

A
Eleştirimizin değişik dönemlere göre gösterdiği gelişim aşamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştirmen sayısındaki hızlı ve sürekli artış
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıta yönelik değerlendirme anlayışının gelişip yerleşmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eleştiri yöntemlerinin sık sık değişmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kişisel beğeninin, eleştirmenlerin yaratıcılığını engellemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.