Paragraf – 4 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 4 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 4 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Romanlar vardır, daha ilk sayfasında olay örgü­sünün çekim alanı içine alır okurunu. (II) Kan basıncını yükselten heyecanlar yaratır okurda. (III) Kimi romanlar da vardır, dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. (IV) Romanda özgünlük, derinlik, çok yön­lülük aranır. (V) Daha doğrusu, okurun, okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. (VI) En yüksek coşkulan, estetik tutkulara dönüştürür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 2005)

A
II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Her yazınsal dil, konuşma dilinin toprağında çiçeklenir. Günlük dilin, konuşma dilinin sıcak­lığını Örgüsünde taşımayan yazınsal dil, ister iste­mez donuklaşır, yapaylasın Bu gerçeğin ayrımında olan yazarımız, anlatımını konuşma dilinin sunduğu olanaklarla donatıp zenginleştiriyor. Onun, okunurluk katsayısını yükselten etkenlerden biri de budur. Kısacası, Türkçenin derin sularında yüzen, yazılarını çok yönlü bir değerlendirmeden geçirerek oluşturan bir yazardır o.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarıla­bilecek bir yargıdır?

(ÖSS 2005)

A
Bir yapıtın değeri konusuyla ölçülmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ancak okurların anlayabildiği yapıtlar kalıcı olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımları günlük dile dayanmayan yapıtlar başarılı olamaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yazınsal dilin kullanımı yazardan yazara değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazınsal dille oluşturulan yapıtların tadına herkes varamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Başarılı şairlerin hepsi, kendilerinden önceki şair­lerin şiirlerini okuyarak öğrenmişlerdir şiir yaz­mayı. Kendi başınıza da olsa, bir ustanın denetiminde de olsa. şiir yazmayı öğrenmek İçin ne yapmanız gerektiği bellidir; Beğenilen şiirleri teker teker okuyacak, değerlendirecek, işin sırrına varmaya çalışacaksınız. Şöyle bir okuyup geçmekte değil işin sırrı. Her şairi, her şiiri ayrı ayrı, titizlikle irdeleyeceksiniz. Sözcükleri nasıl seçmiş, nasıl birbirine bağlamış? Dizeleri nasıl kurmuş? Bu türden birçok sorunun yanıtını ararken bütün emeğiniz boşa da gidebilir. Bu ne­denle, ...”

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2005)

A
şairliğe özenen bir insanın şiiri zevk almadan okuması düşünülemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
şiir yazanlar, kimi sıkıntılara katlanmanın yanı sıra amacına ulaşamamayı da göze almalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
şiir yazabilmenin ilk koşulu, iyi şiiri kötüden ayırabilmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kötü şiirler, üzerinde uzun uzun çalışılmadan, değişik denemeler yapılmadan yazılanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
şiirin yapısını, doğasını kavramamış insanlar, kendilerini şair sanıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Güzel yazıya giden yol, bir bakıma doğru yazıdan geçer. Bir sanatçı ne denli özgürce davranırsa davransın yine de dilin bilinen kurallarını bütünüyle görmezlikten gelemez. Kendince bir­takım denemelere girişebilir; sözcüklerin cümle düzenine dönüşmesiyle ilgili sınırları aşan yeni cümle kalıpları oluşturmaya yönelebilir. — Bun­ların üzerine çıkamaz ozanlar, yazarlar.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

(ÖSS 2005)

A
Aslında başarıya da ulaşabilirler bu çabalarında.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ne var ki belirli bir birikme sahip olmaları gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunun için, kendinden önceki örnekleri benimseyerek işe başlayabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğaldır ki emek ister doğru ve güzel yazmak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ama yine de dilin yasalarıyla sınırlıdır özgürlüğü.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Konuşurken yeterince düşünüp en uygun sözü ve söyleyişi bulmaya zaman yoktur. Ama yazdığımız bir yazıyı her okuyuşta, o yazıdaki, dalgınlıktan, dikkatsizlikten doğan yanlışları görüp düzeltme; düşünme ve araştırma eksikliklerini tamamlama, gereksiz bölümleri atma olanağı vardır. ----

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2005)

A
Kısacası her yazarın en çok önem verdiği nokta, sözcük seçimi olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bunun için yazar, araştırmayı zorunlu kılan konulan işlemelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözün kısası yazar, tümcelerini ayrıntılarla doldurmaktan kaçınmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu nedenle her yazar, yazısını gün ışığına çıkarmadan önce döne döne denetlemelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Açıkçası yazar, konuşma dilini değil, yazı dilini kullanmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bu yazarımız, anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor.Böylece yazdıkları, okurda, anlatılanların içinde oluşturulmuş yeni bir metin tadı da bırakıyor.

Bu parçada sözü edilen yazarın böyle bir yol izlemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 2005)

A
Anı türünün, öteki yazınsal türlerden üstün olduğu gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi yaşamıyla başkalarının yaşamı arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazılanların yaşanmışlığını kanıtlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurlarda; kendi anılarını yazma isteği uyandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatılanlara, okurun değişik açılardan bak¬masını sağlama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Bir yazarın yaşamını, çevresindeki insanların yazar hakkındaki görüşlerini bilmek; giyim kuşa­mından tutun da gündelik yaşamının bütün ayrın­tılarına göz atmak birçoğumuza İlginç gelir. Bunların ele alındığı yazılar, sevdiğimiz bir metnin arkasındaki yazarı tanıma olanağı verdiği kadar metinde dile getirilemeyen ruhsal durumları anla­mamıza, boş bırakılan, tamamlanmamış birçok noktayı doldurmamıza da yardımcı olur. Borges'in seksen yaşında kendini kaybedercesine aşık ol­ması, James Joyce'un hiçbir zaman "Ulysses' okumayan karısının nasıl biri olduğu, Cemal Süreya'nın Kadıköy sahilinde yürürken her an karşıdan Fazıl Hüsnü gelebilir düşüncesiyle ceke­tini ilikleyerek gezmesi, Turgut Uyar'ın, ardında kendi el yazısıyla oluşturulmuş hiçbir metin bırak­mama ilkesi gibi İlginç bilgilerin ne kadarı edebiyatla İlişkilidir? Önemli olan ....”

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiri­lebilir?

(ÖSS 2009)

A
bir yazarın yaşam öyküsünün, yazarın yaratılarını yorumlamada ne kadar etkili olduğudur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
kendiyle ilgili bu yazıları başkalarına bırakmayıp yazarın kendinin yazmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
bir yazarı yazmaya yönlendiren kişisel düş kırıklıklarının doğru bir biçimde verilmiş olmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
bu tür yazılarda okurun ilgisini çekecek bilgilerin verilmesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
bu bilgilerin, birçok kaynaktan araştırılıp doğruluğu denetlendikten sonra verilmesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu kitapta okur, zaman zaman esprili, zaman zaman da son derece duygusal ama her durumda sade bir anlatım üzerinde ilerliyor. Okuru hiçbir zaman yormuyor bu aşk ve insan odaklı öyküler, Bunların çoğunda hüzün saklı. Öykülerin kahra­manı olan kadınlar tüm kırılganlıklarıma çiziliyor. Kentli ve kültürlü, iyi eğitim almış bu kadınların pek çoğu, aslında içlerinde saklı olan gücü fark edebiliyor yeri geldiğinde. Son derece basit bir olay örgüsü çevresinde insan hallerini, aşk karşısında yaşananları, yalnızlıkları, düş kırıklık­larını ve küçük mutlulukları kaleme alıyor yazar.

Bu parçada sözü edilen öykülerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 2009)

A
İnce anlamlı güldürücü sözler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duyguları devindiren bir doku
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her kesimden seçilmiş kahramanlar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Süsten arınmış bir anlatım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değişik yönleriyle yansıtılan kadınlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ünlü eleştirmenlerimizden biri: "Deneme yazıyor­sanız belli bir birikiminiz, söyleyecek sözünüz ol­malı." diyor. ...... Çünkü onun hem engin bir bilgi birikimi hem de söyleyecek pek çok sözü var.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

A
Kendisi de öyle bir eleştirmen olmak istiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu söz o yazarımıza çok uyuyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kimileri onun bu görüşüne katılmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu nitelikleri taşıyan pek çok sanatçımız var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu niteliklerden yoksunsanız eleştirmen sayılmazsınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

.... Bir sözcük tek basınayken ses ve anlam yönünden etkileyici özellikler taşımayabilir. Ancak aynı sözcük cümlede öteki sözcüklerle yan yana geldiği zaman etkileyici nitelikler kazanır. Kısaca şunu demek istiyorum: Bir yapıtta anlatımın sağlamlığı, sözcüklerin seçimine ve bunların yerli, yerinde kullanılmasına bağlıdır.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2005)

A
Bir yazıya başlarken akla ilk gelen sözcük en uygun sözcüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dillerin söz dağarcığı birbirinden farklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcüklerin gücünü kullanımları belirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Düşünceleri, gelişigüzel söylemekten kaçınmak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Süslü ve özentili anlatım iyi düşünememekten kaynaklanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.