Paragraf – 5 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 5 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 5 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Şiir dünyası, düşünce dünyasıyla o kadar bağ­daşamaz ki gerçekten şair olanlar, her şeyden önce kelimeleri, günlük anlamlarından uzaklaştır­makla işe başlarlar. Okuyun büyük şairleri, hep­sinin davranışı budur."

Parçadaki "kelimeleri günlük anlamlarından uza­klaştırmak" sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

(ÖSS 1983)

A
Kelime seçiminde aşırı titizlik gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kelimelere yeni anlamlar yükleme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dili somutlaştırarak kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söyleşiye açıklık kazandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kelimeleri, duygu ve düşünce yönünden dengeleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Annem, İs­tanbulluydu. Anadolu'yu yakından görüp tanımıştı. Halkın dil ve düşünce gerçeklerini içine İyice sindirmişti, Okur yazardı ama gramer bilmezdi. Edebiyat bilgisi kıt bir kadındı. Sezgisi güçlüydü. Yazdıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım. Yazdıklarımın kimi yerlerini, 'Burası olmamış.' diye eleştirirdi. Nedenini sor­duğumda, 'Böyle denmez de ondan.' derdi."

Parçaya göre, yazarın annesinin, onun an­latımında bulunması istediği nitelik nedir?

(ÖSS 1984)

A
doğallık    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
duruluk    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
akıcılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
özlülük    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tutarlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Güzel, ustaca yazı yazmak herkesten beklene­mez. Ama doğru ve iyi yazmak, belli bir eğitim görmüş herkesten beklenir. Kimi kişiler ve bilim adamları, yazar ya da sanatçı olmadıkları için kendilerinden doğru ve iyi yazmanın beklene­meyeceğini ileri sürerler. Bu, kabul edilecek bir 'mazeret' değildir. Herkes anadilini İyi bilmeli, doğru kullanmalıdır."

Parçaya göre, yazar ya da sanatçı olmayan kişilerde hangi tür becerinin eksikliği önemli sayılmaz?

(ÖSS 1983)

A
Cümlelerde öğeleri, yerli yerinde kullanabilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatılmak isteneni açık seçik dile getirebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuyu dolambaçsız olarak anlatabilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygu ve düşünceleri çarpıcı olarak belirtebil¬me
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anlam inceliklerini tam olarak verebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Motorlu ya da elektrikli trenler işlemeye başlayalı o canlı, pırıl pırıl lokomotifler müzelere kaldırıldı. Onların yerini asık suratlı, küt burunlu, heyecan­sız makineler aldı. Ocağı harlı tutan ateşçiler yok artık. Ne ellerde üstüpü, ne yüzlerde kömür karası... Deri ceket de giymiyor sürücüler. Som madenden küçük lokomotifler de takmıyorlar yakalarına."

Parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmamaktadır?

(ÖSS 1983)

A
Tren sürücülüğünün eski çekiciliğini yitirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski lokomotiflerde çalışmanın zorluğunun dile getirilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski lokomotiflerde çalışanların hareketliliğinin özlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yeni lokomotiflerin görünüşünden hoşlanılmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Trenlerin temizliğine yeterince özen gösterilmemesi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

"Eleştirmen kendine güvenecek; bilgiye, sezgiye, anlayışa dayanan bir yüreklilikle ortaya çıkacak 'Şu şöyledir, bu böyledir.' diyecektir. Tartışmalar yaratacaktır. Bu onun varlık nedenidir, eleştiri sanatının gereğidir,"

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, eleştir­menin varlık nedeni olamaz?

(ÖSS 1983)

A
Belirli bir anlayışı yerleştirme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sanat ürünleri üzerinde yorum yapma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanat ürünleri üzerinde tartışma açma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat ortamına canlılık getirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuru, değişik açılardan düşünmeye yöneltme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şiir kapımı çaldı mı elimde ne varsa bırakırım. Başköşedir onun yeri. Geldi mi sağanak halinde gelir. Gitti mi de hiç zorlamam. Sabırla dönüşünü beklerim. Artık o, bir süre öyküler, oyunlar yazmak İçin özgür bırakmıştır beni, yokluğunu değerlendiririm,

Böyle düşünen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖYS 1991)

A
Düzyazıdan çok, şiire önem verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zamanını önceden planladığı gibi kullanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Günlerini düzyazı ya da şiir yazarak geçirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik edebiyat türlerinde ürün verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir yazmanın bir ilham işi olduğuna inanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Gittikçe artıyor yalnızlığımız." demişti şair. Ben de çok yakındım şiirlerimde yalnızlığımdan. Neydi hayal kırıklıklarımız? Niye yalnızlıktan kaçıyoruz sanki? Yalnızlığın insanı geliştiren, yücelten hoş yanlarının da olduğunu neden anlamak İstemi­yoruz, anlamaya çalışmıyoruz? Doğanın düzeni yalnızlık üstüne; kurt, kuş, ağaç hep yalnız. Biz de ağaçlar gibi yalnız değil miyiz? İnsanoğlu ken­dini, böyle bilir, böyle değerlendirirse yalnızlık çekilmez olmaktan çıkar.

Bu parçada yalnızlıkta ilgili olarak aşağıdaki­lerin hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1991)

A
Herkesin yaşayabileceği bir durum olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerde işlenen temalar arasında yer aldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsanların özlemlerinden biri olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Güzel yönlerinin de bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yalnızca insana özgü olmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Sivaslı Gül Hanımla kaynanası Selvi Kadın, bir çoraplar örmüşler, bir heybeler dokumuşlar, görenler parmaklarını ısırır. Renklerin uyumu, de­senlerin bin bir çeşidi, şekillere verilen adlar... Bunlarda edebiyat var, resim var. Pek çok desinatöre, pek çok ressama taş çıkartır. Zaten halılarda, kilimlerde, dokumalarda, örgülerde, el işlemelerinde, giyim kuşamda aynı başarıyı gör­müyor muyuz?"

Yazarı, böyle bir yargıya ulaştıran neden, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

(ÖSS 1983)

A
Anadolu kadınlarının el sanatlarında gösterdiği yaratıcılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
El işlerindeki her güzelliğin özel bir çaba ve hüner gerektirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
El örgülerinin güzel sanatlara sağladığı kolaylık
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türk köylüsünün sanat zevkindeki incelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anadolu el sanatlarının çok yönlü olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Ben Homeros'a 'anaç toprak' diyorum, Kendi çağını aşmış, yaşadığı zamanın ötesine uzanmış hangi sanatçıda 'anaç toprak' niteliği yoktur ki! Onlar öyle topraklardır ki pek çok canlı bugün de onlardan beslenir, yarın da beslenecektir."

Bu parçada anlatılan tipte bir sanatçının eser­lerinde aşağıdaki niteliklerden hangisi bulun­mayabilir?

(ÖSS 1983)

A
Değişik dönemlerdeki okuyuculara seslenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duygu ve düşünce yönünden zengin olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Diğer sanatçılara örnek olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuların seçiminde toplumsallığı önde tutma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dil ve anlatım yönünden sağlam olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gerek­siz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse, en açık, en doğru biçimde söyler. Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlam çoğalması, üzerinde uzun uzun durmak, incele­mek, düşünmek gerekliliği yaratır."

Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur?

(ÖSS 1983)

A
Özlü Anlatım
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kısa Yazmanın Yararları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düşüncede Açıklık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalınlığa Giden Yol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlam Bütünlüğü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.