Paragraf – 41 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 41 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 41 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlık bir kafa yapısına sahip, zeki, yaratıcı bir insan. Bir yandan, dünyadaki tiyatro etkinliklerini izlerken, bir yandan da tiyatrolarımıza, Türkçenin olanaklarını ustaca kullanarak, herkesin zorlan­madan anlayabileceği nitelikte yapıtlar kazandırıyor, Onun ortaya koyduğu her yeni çalışma beni coşkulandırıyor ve bana kıvanç veriyor.

Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1993)

A
Anlama ve kavrama yeteneğinin güçlü olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyatın çeşitli dallarında yapıtlar verdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlatımının açık ve anlaşılır olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro alanında ürünleri bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başka ülkelerdeki tiyatro olaylarıyla    ilgilendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Sanatın insanoğluyla yaşıt olduğu söylenebilir. (II) İnsanoğlu, geçirdiği evrimlere uygun olarak sanatı da değiştirmiş, geliştirmiştir. (III) İlk sanat örneklerini incelediğimizde sanatın ilkel bir nitelik taşıdığını görürüz. (IV) İnsanın, yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte kültür düzeyi de yükselmiştir. (V) Bu da ister istemez sanata yeni nitelikler, yeni boyutlar kazandırmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, parçanın ana düşüncesidir?

(ÖSS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bakıyorsun bir yazarımız elden kayıveren hukuk inceliklerini günlük konuşma dilinin sınırları içine sokuveriyor. Bir başka yazarımız demir leblebi gibi çetin bir sorunu bildik sözcüklerle tatlı tatlı an­latıyor. Anadili tutkunu bir bilim adamımız teknik bilimlerin özel dikkat gerektiren konularını, ustaca araştırıp yoğurarak zevkle okunabilecek bir biçimde işliyor.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Türkçeyi ustaca kullanan yazarların sevilerek okunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilim adamlarının da Türkçeye özen göstermesi gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Usta bir yazarın, en karmaşık konuları bile Türkçeyle anlatabildiği
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Okur düzeyini gözeterek yazanların sayıca çoğaldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yalınlığın önemli bir anlatım niteliği olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Şiirlerini bütün yönleriyle tanıdığımız bir şairin daha önce hiç okumadığımız bir şiirini elimize aldığımızda, kalabalık bir caddede bir arkadaşın koluna girmenin, onunla nereye kadar gide­ceğimizi bilmenin rahatlığını duyarız. Burada söz konusu olan, onun dünyasına yakınlığımızdır. Başka bir söyleyişle onun, sözcükleri yoğurarak, onlara değişik anlamlar yükleyerek oluşturduğu şiirsel dünyayı tanımış olmamızdır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Şairler şiirlerinde yeni sözcükler kullanmak istemezler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir şiiri ilginç kılan , şairin kullandığı imgelerin özgünlüğüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyucu, okuduğu her şiirde kendi dünyasını bulmak ister.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şairlerin yazdığı her yeni şiir, daha önce yazdıklarından güzeldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir şairin şiir özeliklerini çok iyi bilen bir okur, onun yeni bir şiirini yadırgamaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Kimi şairlerin bütün şiirlerini aynı zevkle okursu­nuz. Kimilerinin yeni şiirlerini hiç merak et­mezsiniz; eski şiirleri yeter size, Kimi şairlerin ise yeni şiirlerini heyecanla beklersiniz; eski şiirlerini okusanız da olur, okumasanız da. Ama bir şairin ne eski ne de yeni şiiri sizi ilgilendirmiyorsa, işte bu olmadı. Bence bu şairi alıcı bir gözle, bir kez daha okusanız iyi olur.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangi­sine yer verilmemiştir?

(ÖSS 1993)

A
Bütün şiirleri güzel olan şairler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimi şairler ilk şiirleriyle tanınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirin güzelliği okunduğu zamana bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kimi şairlerin şiirlerinde gelişme görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her şairin şiirleri arasında beğenilecek bir şiir bulunabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Söz konusu yazımdaki düşüncelerimi paylaşanlar olduğu gibi, onlara karşı çıkanlar da oldu. Bunu doğal karşıladım. Ancak, bu kişilerden kimileri düşüncelerimi bir yana bırakıp kişiliğime saldırdı. Kimileri de hiçbir kanıt göstermeden, oku­madığımı, kendimi yenilemediğimi İleri sürdü. Da­hası kırk yıl önce yazdığım, bugün İpin geçerliliğini yitirmiş olan bir delikanlılık deneme­sine sarılarak, bana edebiyat ve sanat dersi ver­meye kalkanlar bile oldu. Bu saldırılar karşısında kendimi savunmak için tek satır yazmadım.

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmamaktadır?

(ÖSS 1993)

A
Düşüncelerine karşı çıkılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kişiliğinin hedef alınmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylenenlerin kanıta dayandırmamasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk ürünlerinin eleştiri konusu yapılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştirilerde ders verilmeğe çalışılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sanatçının, sanatla ilgili değişik konulardaki bütün yazılarını içeren bu kitabı, oğlu yayıma hazır­lamış. Onun düşüncelerini deneme havası içinde aktarması, değindiği sorunların bugün de önemini yitirmemesi kitaptaki yazıların günümüzde de okunmasını sağlıyor,

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen kitabın bir özelliğidir?

(ÖSS 1993)

A
Değişik türden yazılar içermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok kişi tarafından okunması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilinin kolay anlaşılır olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatımının özgün olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konularının güncelliğini koruması
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Benim yaptığım ebrular, geleneksel ebrulardan farklıdır. Bir lale yapmak, bir karanfil yapmak gele­nekselin devamıdır. Geleneksel ebrular, kitaplar için yapılır. Bense kuşlar, portreler, ağaçlar, peyzajlar yapıyorum. Böylece bu sanata çağdaş ve özgün bir hava katıyorum. Benim yaptıklarımı kitap kapağına koyamazsınız. İnsanlar alıp tablo diye duvara asarlar. Böylece ebrunun kullanım alanı genişler. Ben bunun peşindeyim. Ama bir sıkıntım var bu konuda: İnsanlar çalışmalarıma sıcak bakmıyorlar, Yüzyıllar önce ebru nasıl yapılıyorsa bugün de öyle yapılması gerektiğini savunuyorlar.

Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

(ÖSS 1993)

A
Ebru sanatının yaygınlaşmasına çalışan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ebru sanatına yeni boyutlar kazandıran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaptıklarına yeterince ilgili gösterilmediğini söyleyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaptığı ebrulara resim değeri kazandıran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ebru yapmanın güçlüklerinden yakınan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Her bilimsel araştırma öncekilerin bir eksiğini giderir. Bu nedenle hiçbir çalışma, belli bir konuda son sözü söylemiş sayılmaz. İşte bunun için benim dille ilgili bu çalışmama da bitmiş gözüyle bakılamaz. Elbette bunun da birçok eksiği var. Bu eksikleri gidermek de dilcilerin, bu alanda yetkili kimselerin işidir. Çünkü herkes bir dil konuşur; ama hiçbir zaman konuştuğu o dilin uzmanı değildir. Uzmanlık, bir dili konuşmak anlamına gelmez; o konuda eğitim görmüş olmayı gerek­tirir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1993)

A
Bilimsel konularda yapılan çalışmalar birbirini tamamlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hiçbir araştırma, ele aldığı konuda son sözü söylemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir dili konuşma, o dilde uzmanlaşmanın göstergesi değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir dilde uzmanlaşmak için bu amaca yönelik bir eğitimden geçmek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil üzerindeki araştırmaların tamamlanması başka alanlardakinden daha uzun sürer.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Şaşılacak bir durum karşısında şaşkınlığımızı, "Hayret!" ya da "Hayret doğrusu!" sözleriyle be­lirttiğimiz olur. Oysa son zamanlarda kimi kişiler bu ünlemi. "Hayret bir şey!" biçiminde söylüyorlar. Bu söyleyişteki anlatım bozukluğu, "Hayret edile­cek bir şey!" biçiminde düzeltilebilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

(ÖSS 1994)

A
Dil yanlışlarının çoğaldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dil yanlışlarını düzeltmenin önemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Hayret" sözcüğünün yaygın olarak kullanıldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir dil yanlışı ve bunun nasıl giderilebileceği
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şaşılacak bir durumu anlatmak için değişik sözcükler kullanılabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.