Paragraf – 42 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 42 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 42 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizdeki çocuk dergiciliğinin, uzun geçmişine karşın önemi yeterince anlaşılamamıştır. Bunu iyi bildiğimden "Süreli Çocuk Yayınları" başlıklı çalış­mayı görünce çok sevindim; hemen okudum. Doğrusu çok yararlandım. Bu geniş inceleme, ciddi bir çalışmanın ve sağlam kanıtlara dayanan çok yönlü bir araştırmanın somut sonucu olarak elimizde bulunuyor. Hemen söyleyelim ki basımı da çok güzel olan bu kitap, içeriğinin zenginliği yönünden eğitimcilerimizin olduğu kadar düşünürlerimizin, tarihçilerimizin, dilcilerimizin hatta folklorcularımızın ilgisini çekecektir.

Bu parçada, sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1999)

A
Güzel bir görünümle sunulduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Farklı alanlarda çalışan insanlara ilginç geleceğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İçerdiği bilgilerin güvenilir nitelik taşıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatımının çocukların düzeyine uygun olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Bireyi mesleğe yönlendirirken onun ilgileri, yetenekleri ve toplumun İhtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Ancak on, on beş yıl sonra hangi meslekte ne kadar insan gücüne ihtiyaç duyula­cağını kestirebilmek zor. Ayrıca bu bir ölçüde kestirilebilse bile, zamanla bazı mesleklerle ilgili modalar ortaya çıkıyor. Özellikle gençler arasında kimi meslekler daha çok tutulmaya başlıyor; ister istemez o mesleğe eğilim artıyor. Sonra, bazı mesleklerde daha çok para kazanıldığı için gençler özellikle o mesleklere yöneliyor ---.

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir?

(ÖSS 1998)

A
Aslında çalışma alanlarının ve mesleklerin sınırlı oluşu buna yol açıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bence, bireylerin ilgilerinin çok yönlü ve çok boyutlu olmayışı, belirli mesleklerde yığılmaya neden oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözün kısası bu tutum, yeni yeni mesleklerin doğmasını sağlıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu sorun, anne ve babaların çocukları yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sonuç olarak toplumun ihtiyaçlarıyla insanların eğilimlerini bağdaştırmak zor oluyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

İçeriğini çok iyi bildiğimiz kitapları bile yeniden okumalıyız. Çünkü kitaplarda keşfedilmeyi bekleyen nice hazine vardır. Benzer biçimde, res­imlere de tekrar bakmalıyız. Onlara baktıkça ye­nilendiğimizi anlarız. Bir müzik yapıtını da yeniden dinlemeliyiz. O yapıtı dinledikçe dünyamızın zenginleştiğini, değiştiğini görürüz.

Bu parçadan sanat yapıtlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

(ÖSS 1999)

A
Değerleri ancak, üzerinden yıllar geçince anlaşılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Onlarla bir kez karşılaşmış olmamız yetmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tüm güzelliklerinin ayrımına varmak zaman alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygularımızı çeşitli yönlerden besleyip geliştirirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her seferinde bizde yeni duygular uyandırırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Okuduğunuz bir eserin nitelikli olup olmadığını mı anlamak istiyorsunuz? (II) Bu, seçici bir okurun yanıtlaması gereken ilk sorudur. (III) Onu birkaç ay sonra tekrar ele alın. (IV) Kötüyse okumaya değmez; iyi ise değişik bir tatla karşınıza çıkar. (V) Size yepyeni ufuklar açar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1998)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bu roman Reşat Nuri'nin önemli ve başarılı bir yapıtı değildir. Ancak ---. Reşat Nuri bu yapıtında yer yer şematik ve didaktik olmakla birlikte çok önemli toplumsal bir sorunu romana taşımıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­mez?

(ÖSS 1998)

A
sanatçının toplumsal roman alanındaki çalışmalarının ilk örneği olması apışından ilginçtir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yaşanmış olaylardan yola çıktığı ipin tarihçilere kaynaklık etmiştir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
yaklaşık doksan yıl önce yaşanan sorun, günümüzde de çözülememiştir
İpucu:
TEBRİKLER!
D
ilk tezli romanlarımızdandır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
içerdiği gözlemler ve yaşantılar yönünden ilginç özellikler taşımaktadır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Okuru kitaplarla, yazarlarla buluşturma işlevini bütünüyle yerine getirmese de, gönlümüzden ge­çenleri yeterince karşılayamasa da kitap fuarlarını çok seviyorum. O renk renk kitapların oluşturduğu çiçek bahçesinde dolaşmak, onlara dokunmak; o güzelliklerin tadına varmak... Yüreği sanat sevgisiyle çarpan güleç yüzlere merhaba demek, gözlerdeki ışıltıyı, mutluluğu damarlarımızda duyumsamak... Duygusal yönden az şey midir bunlar?

Bu   parçada kitap fuarlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1998)

A
Sevilen yerler olarak herkesin ilgisini çektiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Görüntüsüyle sanatsal zevkler uyandırdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kimi yazarlarla tanışma olanağı sağladığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güzel duygular uyandırarak insanı mutlu ettiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gezide görenlerin beklentileriyle ilgili kimi küçük eksiklikler bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Flaubert için şöyle diyorlar: "On sene, yirmi sene sonra aynı dizelere hayranlık duyar, aynı biçimleri arar, aynı şeyleri beğenir. Öyle görünüyor ki yirmi­sine doğru kavrayabildiği düşünceleri kavramış ve sonra bütün yaşamı boyunca bunları somutlamaya çalışmıştır. Yaşamını hiçbir biçimde yapıt­larına yansıtmamıştır. Durağan bir yaşamı olan bu sanatçıyı tutucu olarak nitelemek yanlış olmaz."

Aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişi, bu parçada belirtilenlere karşı çıkmaktadır?

(ÖSS 1998)

A
Ağır ama özenli çalışan bir yazardı; sanatıyla ilgili düşünceleri zamanla daha da kesinleşti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazıda dilin ritmik akışını ve hecelerin uyumunu arar, tıpkı müzik gibi okurun zihninin derinliklerine seslenmek isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zaman içinde beğenileri aynı kalan bir yazarın "Madam Bovary" gibi çağının çok ilerisinde bir roman yazabilmesine ne demeli?
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"Madam Bovary"de karakterlerin bütün özelliklerini ya da olayları, duygulara kapılmadan yansıtarak nesnelliğini ortaya koymuyor mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Mektuplarda kendi kişiliğini yapıtına yansıtmamak için çırpınan bir yazarın, bunu romanlarında da yapmasını doğal karşılamak gerekmiyor mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu, yazacağım yazının türüne göre değişir. Çok ciddi bir yazı yazacaksam konu üzerinde yoğunlaşabilmem için evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca dikkatimin uyanık olması ipin çalışma odamın sı­caklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. Bunun için, yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; yazmaya kalktığımda da yazılarım, sıcağın et­kisiyle mizah ağırlıklı olur.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?

(ÖSS 1999)

A
Ne tür yazılar yazarsınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazılarınızı hangi ortamda yazarsınız?
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yaşadıklarınızın, yazdıklarınız üzerinde etkisi var mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazılarınızın planını nasıl belirlersiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düşündüklerinizi yazamadığınız zamanlar olur mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Toplum yaşamını zenginleştiren öğelerin başında geçmişi bilme, geçmişi değerlendirme, geleceği kurarken ondan yararlanma gelmektedir. Bu yoldan geçen bir gelecek, güçlü, kökleri sağlam, yeni yaratmalara imkan tanıyan bir gelecek ol­maktadır. Geleceği kuracaklar, bu tür zengin bir kaynaktan beslendiği zaman yeni yaratmalara, zengin denemelere kolaylıkla geçebilmektedirler.

Bu parçaya göre, toplumların iyi bir gelecek sahibi olması neye bağlıdır?

(ÖSS 1986)

A
Geçmişle olan bağlarını koparmamaya
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bireylerin yaratıcılarını geliştirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeniliklere kapalı olmamaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Genç kuşakları iyi yetiştirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçmişi olduğu gibi sürdürmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bugün eskisi kadar ne mektup yazıyor ne de  mektup alıyorum. Okumanın yerini televizyon ekranlarının, mektuplaşmanın yerini telefonun 4 aldığı bir gerçek. Yine de mektup yazarken ver­ilen emeği ve mektuptaki kalıcılığı önemsiyorum. Mektubun aynı zamanda yazınsal bir tür olduğunu anımsatmaya gerek var mı? Çocuk­ların, gençlerin birbirlerine mektup yazmalarını, telefonla konuşmalarından daha önemli, daha geliştirici buluyorum.

Böyle konuşan   kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖSS 1999)

A
Eskisine göre daha az mektuplaşmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gençlerin birbirine mektup yazmalarını istemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Televizyonun, okumayı olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arayıp soranları gittikçe azalmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mektubun salt haberleşme  aracı sayılmasını doğru bulmamaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tüketim kültürü, şiiri az çok dışlamıştır. Tele­vizyon, sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarının doğurduğu bu kültür, şiirin okur yi­tirmesine yol açmıştır. Ancak bilelim ki şiir, yal­nızca sahte okurlarını yitirmiş, gerçek okurlarını korumuştur. İşte bunun içindir ki benim, şiirin ; geleceği açısından hiçbir kaygım yok. İyi şiir, gerçek okuruyla yaşamını sürdürecektir.

Bu parçada, şiirle ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1999)

A
Toplumsal değişmelerden etkilendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okur sayısının azaldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir beğenisi tam gelişmemiş okurların elendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nitelikli olanların varlığını koruyacağına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her dönemde çok sevilen tür olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.