Paragraf – 43 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 43 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 43 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önemli bir edebiyat yapıtını çevirirken o yapıtın yazarıyla çok farklı bir ilişki kurmanın mutluluğunu da tadar çevirmen. Bir yazarla çeviri aracılığıyla ilişki kurmak, onun söyledikleri ve söyleme biçim­leri üzerinde kafa yormayı gerektirir. Çünkü çeviride yapılması gereken, yalnızca okumakla, okunanı anlamakla sınırlı değil; asıl önemli olan, yazarın söylediklerine, söyleme biçimlerine, hangi dile çeviriyorsak o dilde varlık kazandırmaktır.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖSS 2003)

A
Başarılı çevirmenler, yapıtları çevirirken tarihsel ve toplumsal koşulları da düşünürler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir çevirinin başarısı, yapıtın çevrildiği dilde düşünce ve anlatım yönünden yeniden oluşturulmasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çevirmenle çevrilen yapıtın yazarı arasında duygusal yönden benzerlik olması, çeviriyi olumlu yönde etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çevirmenler, çeviriyi bitirinceye değin çok değişik duygular yaşarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatım olanakları birbirine benzeyen dillerde yapılan çeviriler daha başarılı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Onu, sorumluluğunu bilen bir yazar olduğu için seviyorum, Kusuru yok mu? Hem de pek çok. Kendini coşkulu betimlemelere kaptırarak Türkçe cümleleri sarsıyor; özne, tümleç, yüklem bağlan­tılarını yitiriyor. Türkçeyi sevdiği ve benimsediği halde bu tür yanlışları hep yapıyor. Ayrıca öykü­lerini dinlendirip bir kez daha okumuyor. Bütün bunlara karşın öykülerinde insancıl gerçeğin önemli bir yeri ve ağırlığı var. Bu durum okurların, öykü kişileriyle kolayca ilişki kurmalarına dahası onlarla aynı düşünceleri paylaşmalarına yardımcı oluyor, Kısaca yazarın kişileriyle okurları birbir­leriyle çelişmiyor; hatta özlemlerini yansıttığından, okurların hoşuna bile gidebiliyor o kişiler.

Böyle anlatılan bir sanatçıdan aşağıdakiIerin hangisi beklenemez?

(ÖSS 2003)

A
Neyi, niçin yaptığının bilincinde olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazdıklarının ilk biçimiyle yetinmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kolay okunan ama kalıcı olmayan yapıtlar vermesi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İnsanlara özgü durumları işlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurun, öykü kişileriyle özdeşleşmesini sağlaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Küre dağlarını döne döne tırmanıyorduk, Güneş, sabah sisinin grileştirdiği yeşil tepelerin arasından portakal renkli yüzünü gösteriyordu; ama güneşin daha ulaşmadığı derin koyaklar vardı, Yeşilin en güzel tonlarıyla bezeli, mendil kadar tarlalar, gerçek değilmiş gibi duruyordu. Derin derin uçurumlar, dipten doruğa çamlarla, akkavaklarla do­nanmıştı.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

(ÖYS 1994)

A
İkilemeler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söz sanatlarına başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Betimlemeye beğeni duygusu katılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Günün belli bir zamanı anlatılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tartışmacı anlatım biçimiyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Bizde eleştiri alanında bir acelecilik var. Diyelim ki bir eleştirmen, Türk edebiyatında yeni çıkmış bir kitapla ilgili eleştiri yazacak. Bunu yaparken bırakın o yazar hakkında eskiden çıkmış yazıları derleyip toplamayı, en son çıkan yazıları bile göz­den geçirmiyor. Oysa bir kitap için eleştiri yazılacaksa daha önce yazılmış eleştirilerin incelenmesi, el altında bulundurulması ve yeri geldiğinde bunlara gönderme yapılması bile gerekir.

Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar, aşağı­dakilerden hangisini söylerse kendi tutum ve düşüncesiyle çelişmiş olur?

(ÖSS 2003)

A
Bu yapıta yönelik eleştiriler arasında özgün düşünceler içerenine rastlamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştirmenlerin bu yapıt karşısındaki tutumlarını haksız ve son derece öznel buldum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu yapıt üzerine yazılan son eleştirilerde, farklı değerlendirme ölçütlerinin kullanıldığını gördüm.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu kitaba yönelik eleştirimi onun, üzerimde bıraktığı izlenime göre oluşturdum.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu kitapla ilgili görüşlerin, yazarın kişiliğine değil, kitaba yönelik olmasını isterdim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bu yazarımızın, anlattığı çevre ve kişiler hakkında geniş bilgisi vardır. Ama o, bunu hiçbir zaman açıkça gözler önüne sermez. Anlattıkları, buz­dağının suyun üstünde kalan kısmı gibidir. Okur, zamanla buzdağının altta kalan kısmını fark eder ve yazarın asıl kimliğinin orada saklı olduğunu anlar.

Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdaki yargılardan hangisi arasında anlamca yakınlık vardır?

(ÖSS 2003)

A
Her yazarın, olayları ve kişileri algılama biçimi farklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimi yazarlar, yapıtlarında kendilerini bütünüyle açığa vurmaktan kaçınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir yapıtı, her okur farklı biçimlerde algılayabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okur, beğendiği yazarların yapıtlarından her okuyuşta değişik tatlar alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi yazarlar, olayların değerlendirilmesini okura bırakarak ilgi çekmeye çalışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İki yaşını dolduran küçük kızım, televizyondaki sanatsal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkıcıyı görünce hemen tanıdı ve adını söyleyiverdi. O sırada, elimde ünlü bir yazarımızın son kitabı vardı. Onu ikinci kez okuyordum. Birden içimin sızladığını hissettim. İki yaşında bir çocuk televiz­yonun etkisiyle bir şarkıcıyı tanıyordu. Ekranda o şarkıcının yerine bir şair, romancı, öykücü, ressam ya da bilim adamının görünmesine fırsat verilse, onların yaşamları anlatılsa, yapıtları dile getirilse o küçük çocuk onları da bilecek, onları da tanıyacak. Bu da ülkenin geleceği İçin ne kadar güzel olacak!

Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2003)

A
Televizyondaki çocuk programlarının yetersizliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyatçılarımızın pek çok güzel ve eğitici yapıtı bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilim ve sanat adamlarıyla ilgili programlara televizyonda yer verilmesinin gerekliliği
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Televizyondaki müzik programlarının birçok yönden çocuklara uygun olmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden fazla etkili olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

İstiyorum ki yazdıklarım insanlarımızın sorun­larını, özlemlerini anlatsın. Onların acılarını, çek­tiklerini başkalarına duyurabilsin. Açıkçası, yaşamı değiştirsin, güzelleştirsin. Bu amaçla in­sanımızdan, ülkemizden kopmamaya çalışıyo­rum. Ancak yine de dergilerde yer verilmiyor şiirlerime. Yayımlananlara bakıyorum, çoğu, toplum gerçeklerine kapalı; belli bir düşünceyi savunmuyor, bir sorunu dile getirmiyor.

Bu parçada şair, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

(ÖSS 2003)

A
Şiire özgü ilkelerin belirgin olmayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde, içerikten çok anlatımın öne çıkmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şairlerin, ortak bir tutum izlemeyişinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşananları yansıtmayan şiirlerin ilgi görmesinden
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ozanların toplumu gereği gibi tanımayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Çalışmalarını romanlar üzerinde yoğunlaştırmış bir eleştirmendi. Roman konusunda üç yüzü aşkın eleştirisi vardı. Eleştirinin, edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanırdı. Bunun için de yayımlanmış romanların hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçınmazdı. Ele aldığı yapıtları çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla ro­mancıların yaratıcılığını besler, onlara yol gösterirdi.

Bu parçada sözü edilen eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 2003)

A
Yapıtları, değişik boyutlarıyla ele alıp yargıladığı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Farklı eleştiri yöntemleri kullandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çağdaş eleştiri kuramlarından yararlandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansıttığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatımındaki pürüzlerin, çok ürün vermesinden kaynaklandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bu yazarımız bütün yapıtlarında, bildiği ortamı, tanıdığı insanları anlattı. Bu, birçok yazarımızın zaman zaman yaptığı bir şeydir; ama onun için değişmez bir yasadır. Anlattığı kişileri, roman kahramanlarına dönüştürürken yalnızca romanın gerektirdiği değişiklikleri yapar. Ancak fazla değiştirmenin, onların hayattaki gerçekliklerini bozacağına inanır. Yapılacak her eklemenin bir yapıştırmadan, öteye geçmeyeceğini bilir.

Bu parçada, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖYS 1994)

A
Aynı konuları farklı bakış açılarıyla işlediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişileri tek yönlü olarak çizmeye çalıştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kahramanlarını gerçek yaşamdan koparmamaya özen gösterdiği
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kendisinin çok usta bir romancı olmadığını düşündüğü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendisinin de içinde yer aldığı olayları anlattığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

-----. Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da yaratma süreci içinde es­tetik bir tat katarlar ona; coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar. Yoğurdukları özü, okura ulaştıracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü yasaların içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2003)

A
Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni duygular uyandırmayı amaçlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazınsal yaratının malzemesi yaşantıdır
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar, okurun yaşamı algılama gücünü artırmalıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı yaşamı, düş dünyasında değiştirerek geliştirir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazınsal yaratının gücü, okurda düşünsel bir değişme yaratmasına bağlıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.