Paragraf – 45 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 45 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 45 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İçimizden gülmek geldiğinde hüzünlü görünmek istediğimiz olmaz mı? Bunun gibi kaygılı dakikala­rımızda neşeli olmak, öfkelendiğimizde serinkanlı davranmak zorunda kalmaz mıyız? Konuğu­muzun yaramaz çocuğu, masadaki değerli va­zoyu yere düşürüp kırdığında, "Ne önemi var efendim, çocuktur kırar" dediğimiz olmaz mı?

Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 1986)

A
İnsan ruhunu birbirine karşıt, birbiriyle çelişen özellikleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konukseverlik, üzüntüleri gizlemeyi gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçek duyguların belirtilmekten kaçınıldığı durumlar vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kimi durumlarda yalana başvurmanın sakıncası yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanların içinden geçenleri anlamak ve yorumlamak güçtür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Genç sanatçılara bir öğüdüm var: Sakın yarışları fazla önemsemeyin. Katılın ama sadece diğer sa­natçıların yanında yapıtınızı değerlendirmek ama­cıyla. Ödül, para da olsa gelecek için sanatçı olmaya yetmez. İçinde bulunduğunuz tüm yeter­sizliklere karşın ne yapın yapın kendi anlayışınızı yaratın.

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

(ÖSS 1986)

A
Bir yarışmayı kaybetmek yeteneksizlik anlamına gelmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ödül kazanma iyi bir sanatçı olmanın kesin kanıtı değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçı için önemli olan kişisel üslubunu yaratmaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yarışmalar sanatçının gelişmesini engeller.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yarışmalara katılmanın amacı kazanmak değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Şiir, her okumada insanı bir başka limana ata­bilmeli; yani her okuyan onda ayrı bir tat, anlam bulabilmeli. Hatta belki de aynı insan başka oku­malarda onda daha önce bulamadıklarını bula­bilmeli. Evet bence şiir budur.

Bu parçaya göre, şiirin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1986)

A
Biçim güzelliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuda özgünlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Renkli bir anlatım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendine özgü bir üslup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlam zenginliği
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Çeviri bence başlı başına bir yaratıcı sanattır. Ben bazı çevirilerin orijinalleri aştığına da inanı­yorum.Kimi yönetmenlerin elinde piyesler, kimi virtüözlerin elinde besteler nasıl güçleniyorsa, çe­viride güç kazanan eserler de vardır. Özellikle kimi çevirmenler, bir dilden başka dile geçişte, güzelleşmeyi sağlayan, gerçek anlamda yaratıcı sanatçılardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz?

(ÖSS 1987)

A
Yaratıcılık, güzel çeviri yapabilmek için gerekli bir özelliktir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çeviri asıl metinden uzaklaştıkça güç kazanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Asıl metne sıkı sıkıya bağlı çevirilerden her zaman iyi sonuç alınmayabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi eserler çeviri yoluyla güzelleşir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaratıcı çevirmen, kimi durumlarda esere kendinden de bir şeyler katabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Gerçeği dile dönüştürmenin bir değil, bin bir yolu vardır. Gerçek sanatçı, bin ikinciyi arayan, böyle bir yürekliliği gösteren kişidir."

parçada geçen "bin ikinciyi aramak" sözüyle an­latılmak istenen nedir?

(ÖSS 1985)

A
Çok çeşitli konular işlemek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Etkili bir dil kullanmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçeği değişik yönleriyle ele almak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik anlatım biçimleri denemek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Herkesten farklı olmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Kitap vardır, okuyanın iç dünyasını allak bullak eder. Soruların ağına düşürür onu, bir arayışın içine sokar. Düşünce evreninin sınırlarını aç­maya, genişletmeye zorlar. Buna karşılık aynı kitap, bir başka okurun içini daraltır, karatır.

Aynı çıkarılacak en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1986)

A
Okurların bilgi ve yaşantı birikimi birbirinden farklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurlar, düşündürücü, etkileyici kitapları severler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuma, insanın iç dünyasını geliştirip zenginleştirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Herkes, okuduğu kitapta biraz da kendini bulur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kitaplar, her okuru farklı biçimde etkiler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Yaşamanın güzelliği, acılara karşı koymanın gerekliliği, bu sanatçımızın şiirinin ana temasıdır. Ölümler bile onda, bir yeniden doğuş, doğanın bir başka canlısında yeniden var olmak gibi dile gelir.

Bu parçada tanıtılan kişiden aşağıdakilerin hangisi beklenemez?

(ÖSS 1986)

A
Olaylara olumlu bir açıdan bakma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hayatı bütün yönleriyle sevme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendini üzüntülere kaptırmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her şeyden ümidini kesme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çevresindeki güzellikleri görebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Geleceğe kalan şiirler, daha çok tüm insanlığı il­gilendiren temalara yönelik şiirlerdir. Bunlar, doğrudan insanı, bireyi ele alır: ölüm, sevgi, kahramanlık ve aşk gibi. Toplumsal konulu şiirler de kalıcı olabiliyor ancak, genel olarak dünyadaki bütün toplumları ilgilendirebilecek, geniş anlamda toplumsal temaları içeriyorlarsa.

Bu parçaya göre, bir şiirin kalıcılığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

(ÖSS 1986)

A
Ulusal temaları işlemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bireysel yönünün bulunmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumsal sorunları işlemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygusal bir içeriği olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Evrensel nitelikler taşımasına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bir yazarın sıkıntılarını ne bilir okuyucu! Siz yıl­larca romanın çilesini çekmişsinizdir, o ise, bu çi­leyi bilmez. Okuduklarına hoşlandım ya da hoşlanmadım ölçüsü ile bakar. Hatta bu ölçünün neye dayandığını, nereden kaynaklandığını bile bilmez. O ancak, bir romanda yüreğindeki duyguyu, kafasındaki düşü, kısaca iç dünyasını bulmak ister.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada okura yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

(ÖSS 1987)

A
Yaratmanın güçlüğünü bilememesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazara, sorunlarını çözmede yardımcı olmaması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Romanı değerlendirirken zevk almayı ön planda tutması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştirilerini nesne! olmayan nedenlere bağlaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanda sadece yaşadığını ve tasarladığını bulmak istemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.