Paragraf – 7 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 7 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 7 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu eleştirmenimiz ele aldığı konuları, sorunları çok iyi biliyor Onlara yeni bir açıdan bakıyor. Eskiden ulaşılmış yargıları, bulunmuş çözümleri olduğu gibi benimsemiyor. Onları kuşkuyla karşılıyor ve onların üzerinde yeniden düşünüyor. Araştırmaya, soruşturmaya ve kaynaklara yöneliyor. Elde ettiği verileri enine boyuna inceliyor; başka bir açıdan, yeni bir yaklaşımla çözümleyip değerlendiriyor. Yargılarını bir belgeye, kesin bir bilgiye dayandırıyor.

Bu parçada sözü edilen eleştirmenin belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1994)

 

A
Başkalarınca ortaya atılmış yargıları yeniden ve titizlikle değerlendirmeye çalışması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Başkalarınca kanıtlamış yargılara ulaşmaya çalışması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Araştırma yoluyla ulaştığı sonuçların değişmezliğini savunması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araştırmalarını belirli konular üzerinde yoğunlaştırması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
En iyi eleştiri yönteminin kendisininki olduğuna inanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bu yapıtında yazar, roman konusunda epeyce düşünmüş, çeşitli romanları ve bu romanlarda uygulanan biçimleri, kurgulan, yapısal özellikleri incelemiş görünüyor. İncelemeseydi kitap, bir ilk yapıt için doğal sayılabilecek kusurlarla dolar ta­şardı. Oysa bu yapıt, deneyimli bir yazarın, eksik­likleri azalmış, olgun bir yapıtı görünümündedir. Bu başarının temelinde, anlatımı yönlendiren, an­latımın zayıflar gibi olduğu noktalarda bütün boyutlarıyla ortaya çıkan içtenlik yatar. Evet, ya­zar, içtenliği metnin her tarafına ustalıkla yedir­meyi başarmış.

Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1994)

A
Acemi bir yazarın yapıtı görünümünü taşımadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teknik açıdan olgun bir eser olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımının bütünüyle kusursuz olmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarının, roman türü hakkında bilgi sahibi olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yayımlandığı dönemde büyük yankılar uyandırdığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Bir yazarın yapıtlarında yaşamından İzler sapta­mak, eleştirmenlerin sık sık başvurdukları bir yöntemdir. Saptanan bu öğeler de edebiyat dünyasında "kolay yazarlık" diye adlandırılmıştır. Ancak kurulan bu bağlantıların bir bölümü çoğu kez birer yakıştırma olmaktan öteye gitmez. Öte yandan yazarlar da yaşamlarıyla yapıtları arasında böyle bir bağlantı kurulmasından hiç hoşlanmazlar. Onlar, kendi özel yaşamları da olsa asıl ustalığın bunu işlemede ortaya çıkacağına inanırlar. Yapıtlarını da bu inançla oluştururlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği­nilmemiştir?

(ÖYS 1994)

A
Yazarlar, yapıtlarına kendi yaşam serüvenlerini de konu olarak seçebilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazarlar, yapıtlarında kendilerini anlatırken başkalarını anlatmaya çalışırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir yazarın kendi yaşamına eğilmesi yazarlık açısından olumsuz sayılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarların, yaşamlarıyla yapıtları arasında kurulan ilişki, her zaman gerçeği yansıtmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçının ustalığı, seçtiği konuda değil onu işleyiş biçiminde ortaya çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Onun öykülerinin en önemli özelliği anlatımdaki yalınlıktır. Anlattıkları, durmadan gelişen ve zen­ginleşen duyarlıklardan, sezgilerden ve üstü ka­palı kırgınlıklardan örülüdür. İnsanı, yaşadığı dış mekandan koparmadan, mekanın betimlemesiyle birlikte, derinlemesine ele alır. Öykülemenin akışı içinde bunun nerede bittiğini, imgelere nasıl geçildiğini anlayamazsınız. Şenliğin tam or­tasında ölüm nasıl belirir, bir çocuk ansızın nasıl yaşlanır, aşk nasıl yok olur, yaz nasıl biter bile­mezsiniz.

Bu parçada sözü edilen öykücünün tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1994)

A
Düşle gerçeği kaynaştırarak anlatmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanla çevresini bütünleştirerek vermesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Açık ve anlaşılır bir dil kullanmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çevresini, ayrıntılı bir biçimde incelemesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kısa öyküler yazmayı yeğlemesine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Dünya Öykücüleri" adını taşıyan bu dizi, dünya çapında üne sahip öykücülerin eserlerinden olu­şuyor. Yapıtlar, yazarlarının kendi dilleri olan İn­gilizce asıllarıyla birlikte verilmiştir. Her kitabın başında, yazarı ve eserleri hakkında bilgi veren bir önsöz ve yazarın ayrıntılı yaşam öyküsü yer alıyor. Bu önsöz ve yaşam öyküleri, klasik dünya edebiyatının okunması gerekli yazarlarını tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor. Öte yandan kitap­ların boyutları ve kapsamlarının darlığı hem taşınma hem de okunma yönünden kolaylık ge­tiriyor.

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dizide yer alan kitapların bir özelliği değildir?

(ÖYS 1994)

A
Yapıtla ilgili eleştirilere yer verme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yaratıcısı hakkında bilgiler verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtın asıl metnini içerme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fazla uzun olmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çok tanınmış sanatçıların ürünlerini içerme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Üzerinde yıllarca çalışarak hazırladığı kitaplarını sürekli gözden geçirir, yeniden yazardı. Böylece bilgisini, geliştirip zenginleştirdiği kitaplarıyla, okurlarına aktarmayı başarırdı. En karmaşık ko­nuları bile herkesin anlayacağı bir biçimde yalınlaştırırdı. Kısacası duruluk ve yalınlık onun anlatımının en belirgin özellikleriydi. Ancak onun bu yönü sizi yanıltmasın. Anlatımı ne denli yalınsa düşünsel yönden de o ölçüde derindir. Bu bakım­dan onun kitaplarını dikkatlice okuyanlar bu dikkatlerinin ödülünü fazlasıyla alacaklardır.

Bu parçada sözü edilen yazarın yapıtları için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖYS 1994)

A
Süssüz ve özentisiz bir anlatımı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bilinçli ve titiz bir çalışmanın ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geniş bir okur kitlesinin beğenisini kazanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Basit bir anlatım içinde zengin bir içerik taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uzun süreli bir deneyim ve birikimin ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Hiçbir oyuncu, tıpatıp birbirine benzemez. Her oyuncunun sinemaya, ekrana kattığı başka bir şey vardır. Konuşması, bakışı, hareketleri ayrı özellikler taşır. Bu yönden, ben sadece şanslı olduğumu düşünüyorum.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

(ÖSS 2004)

A
Sizi başarılı kılan etkenler nelerdir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendinizi geliştirme ve yenileme yönünden hangi yollara başvuruyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bugünkü konumunuza gelinceye değin ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu role seçilmenizin nedeni başkalarından farklı oluşunuz mu?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sizce kişiyi yaratıcı kılan koşullar nelerdir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Öğrencilerimin bu kadar sevdiği bir başka kitap anımsamıyorum. Gerçekten de güzel, temiz bir dili, yumuşak bir anlatımı var. Olaylar, sevecen bir yaklaşımla yansıtılmış. Ayrıca kitapta bir ço­cuğun günlük yaşamından yola çıkılarak konunun gerçeğe yaslanması sağlanıyor; fanteziler küçük okurların düş gücünü harekete geçirecek şekilde düzenleniyor. Bunlar da verilmek istenen dostluk, sevgi, dayanışma gibi kavramların kalıcılığını sağlıyor; iletiler yerini bulurken çocuğu da zihinsel yaratıcılığa yöneltiyor.

Bu parçadan, sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

(ÖYS 1994)

A
Çocuklara birtakım olumlu mesajlar iletmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sıcak ve çekici bir anlatımı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuklara gülünç gelen kimi durumları anlatmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Gerçek olaylardan yararlanılarak oluşturulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocukların ilgisini çekecek niteliktedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bilmiyorum eski dergiler gözden geçiriyor mu­sun? Bunların kimilerinde, okurlara özel bir sayfa ayrılırdı. Bu sayfada, dergiye gelen mektuplardan parçalar yer alırdı. Bunların büyük bölümünde, şimdi senin yönelttiğin türden sorular ve yakındı­ğına benzer sorunlar dile getirilirdi. Dün de böy­leydi, yarın da böyle olacak belki.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

(ÖSS 2004)

A
Sana önerim, kendi sorunlarını kendin çözmendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dergilerin yanlış bir tutumudur bu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir yazmayı sürdürürsen, zamanla bu türden sorulara cevaplar bulabilirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Diyeceğim o ki gerçekte yeni bir durum değil bu.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bence her durum, ötekinden farklı özellikler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yazarlığın da ozanlığın da baş koşulu dille içli dışlı olmaktır. Kolay bir İş değildir bu. Bir yandan kendimiz sürekli denemeler yapacağız, bir yan­dan da dilimizde yaratılmış ürünleri eksiksiz izleyeceğiz. Bana öyle geliyor ki senin baş eksiğin bu. Düzyazısal ve şiirsel ürünleri yeterince izleyip irdelememek. Doğaçtan şiir söyleme dönemi çok­tan kapandı. Kendi yönelimlerini, yerini belirleyebilmen için Türkçenin şiir haritasını tüm bölgeleriyle tanıman gerekir her şeyden önce. Bunu yaptığın gün, dergilerin kapısının sana açıldığını göreceksin. Ya da bilmem kaçıncı dereceden bir ozan olmaktansa, iyi bir şiir okuru olmayı yeğleyeceksin. Ne dersin?

Bu parçada konuşan kişinin, karşısındakine önerdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 2004)

A
Deneyimli ozanların yaptıklarının dışına çıkmaması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şairlikle okurluk arasında bir seçim yapması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değişik türde yazınsal ürünleri okuyup incelemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İçine doğduğu gibi şiir yazmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilimizin olanaklarını bütün yönleriyle tanıması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.