Paragraf – 8 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 8 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 8 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eleştirmenlik, belli bir bilgi birikimi, incelmiş bir du­yarlık isteyen zor bir İştir. Ayrıca eleştirmenlikte yapılan bu zor işin karşılığı da verilemez. Yanlış anlaşılmasın; kastettiğim, maddi karşılık değil. Edebiyatın kendisi para getirmezken eleştirmenlik ipin böyle bir şey zaten söz konusu olamaz. Karşılığını göremez, sözüyle anlatmak istediğim, eleştirmenlik mesleğinin yeterince saygı görmeyişidir. Örneğin, kitabını beğenip olumlu bir yazı yazdığınız romancı ya da öykücüden çoğu kez nazik bir teşekkür alırsınız; ama aynı yazarın bir başka kitabı için olumsuz bir yazı yazdığınızda durum tersine döner.

Bu parçada, eleştirmenlik ve eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1997)

A
Yorucu bir uğraş olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fazla bir gelir sağlamadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değerinin gereği gibi bilinmediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duyarlı ve bilgili olmayı gerektirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değerlendirmede, okur düzeyinin ölçüt alındığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Anlatım ve biçemdir öyküde önemli olan. Daha doğrusu sözcükleri seçme ve kullanma ye­teneğidir. Yazar olarak öncelikle belli bir anlatım biçimine ulaşmış olmanız gerekir. Ben kendime özgü bir deyiş bulabilmek için çok çaba harcadım. Hala da harcıyorum. Bu amaçla her kaynaktan yararlanmayı denedim. Eski ürünleri taradım. Di­limi bilmek ve gerçekleştirmek ipin çeviriye başvurdum. Bugün bile çeviri yaparım zaman zaman.

Bu parçada, öyküyle ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1997)

A
Dilin önemli bir öğe ve etken olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski ürünlerden de yararlanılabileceğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çevirinin, dili besleyici bir öğe olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil ile düşüncenin bir bütün olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anlatımda özgünlüğün, araştırmayı gerektirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Şairlerimizin çoğu ne yazık ki denemenin, düz ­yazının, şiirden farklı bir mantık gerektirdiğinin farkında değil. Okur, "deli saçmalarını" ve "sayık­lamaları" bile şiir kabul edebilir şiir diye yazılmış­sa. Ne var ki deneme yazıyorsanız belli bir birikiminizin ve söyleyecek anlamlı bir sözünüzün olması gerekir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1997)

A
Deneme yazarlarının belli bir eğitimden geçmiş olmaları gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimi şairlerin düzyazı mantığıyla şiir yazdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şairlerin düzyazıdan kaçındıkları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin konusunun mantık dışı, tutarsız şeyler olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Denemelerde içeriğin, doyurucu bir nitelik taşı¬ması gerektiği
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

O, kendine özgü dil anlayışı olan bir yazardır. Yöresel sözcükleri, deyimleri sere serpe kullan­masının yanında yeni yeni yaratımlara da başvu­rur. İkilemelere, pekiştirmelere, çağrışım gücü zengin sözcüklere sıkça yer vermesi ---

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­mez?

(ÖYS 1997)

A
dilinin zenginliğini, anlatımının renkliliğini ve çeşitliliğini belirtir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
onun, anlatımında Türkçe'nin söz varlığından nasıl yararlandığını gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
anlatımı tekdüzelikten kurtarır, ona akıcılık ve hareket kazandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçe'nin sunduğu birçok olanaktan yararlandığını gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
dille birlikte, ele aldığı sorunlar üzerinde de yoğunlaştığını gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Daha ilk satırlarında, anlatımının çarpıcılığı ve ayrıntıların zenginliği gibi özgün yönleri ile beni etkisi altına almış olan bu romanın, yazarının ölümü üzerine eksik kalmasına hiç de üzülmemiştim. Bana vereceğini vermişti. Kahramanın yaşamından verilen kesit, onu her yönüyle anla­mama yetiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarıla­bilecek bir sonuç değildir?

(ÖSS 1989)

A
Yarım kalmış başarılı bir roman da tat alınarak okunabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romanın bir bölümü okunarak da onun hakkında bir yargıya varılabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyucusunun yorumuyla tamamlanabilen roman, başarılı bir romandır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Başarılı bir roman., tamamlanmamış olsa bile amacına bir ölçüde ulaşabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman kahramanını tanımak için her zaman romanın tümünü okumak gerekmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bir söz ustası olan sanatçı, bu yazılarında insan­ların can alıcı yanlarını yakalıyor; kişiliklerinin düğümlerini çözüyor. Anlattığı kişileri bütünüyle kavratırken gerektiğinde kıyasıya eleştiriyor. Az sözle çok anlam yansıtıyor. Anlattıklarını ben­zetmelerle çiçeklendiriyor. İnsana bir dil şöleni yaşatıyor bu zeka ürünü yazılarıyla.

8u parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

(ÖYS 1997)

A
Kahramanlarının en önemli özelliklerini ortaya koyduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kahramanlarının yanlış ve eksik yanlarına değindiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yoğun bir anlatımı olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazdıklarının, akıl gücünü yansıttığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatımını yeni sözcüklerle biçimlendirdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Bir müzik parçasını yazıyla, sözle anlatmaya kalkışmam. Bunun doğru dürüst yapılabileceğine de inanmam. Sanırım bu yargı az çok bütün sanat dalları için geçerlidir. Sözgelişi, bir ressamın tablosunu yazıyla nasıl anlatırsın? Bir şiiri nasıl açıklar, bir heykeli nasıl değerlendirirsiniz? Bunu yapanlar da var ama onlar da ------

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖSS 1989)

A
eserin hakkını tam olarak veremiyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
daha önce söylenenlere karşı bir tutum içine giriyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
sanat eserinden çok, sanatçıyı öne çıkarıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
eseri bütün yönleriyle tanıtamıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gerçek bir değerlendirme yapamıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Çalışma masamın üstündeki Afrika menekşesi, yerinden çok hoşnut olmalı ki zamanla gelişti, güçlendi. Belki de artık çiçeğe durması gereki­yordu. Ama sonuç, geciktikçe gecikti. Beklemeye başladık. Tanrım! Afrika menekşesi sonunda bir çiçek açtı; ama ne çiçek! Altı mor yaprak, orta­sında sapsarı bir tohum kesesi.,.Bakakaldım.

Bu parçada yazarın Afrika menekşesiyle ilgili hangi tutumuna yer verilmemiştir?

(ÖYS 1997)

 

A
Öteki çiçeklerden daha değerli görme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çiçek açmasını merakla bekleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ortaya çıkan sonuç karşısında şaşırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gördüklerinden etkilenip sevinme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gelişimini büyük bir dikkatle izleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Şiirini çeşitlendirirken özentiye düşmemiştir hiçbir zaman. Şiirinde görülen değişiklikler bir bakıma yaşamındaki değişimlerin ürünüdür. Çünkü onun için şiir yaşam, yaşam da şiirdir, Bu yaklaşımla ne geçici akımlardan ne de yapay, zorlama modalar­dan etkilenmiştir.

Bu parçada, sözü edilen şairle ve şiirleriyle il­gili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1997)

A
Sürekli olarak yenilikler aradığına
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yaşamla iç içe olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taklitçilikten uzak durduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğallıktan yana olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamıyla şiirini bütünleştirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yeni romanlar çoğunlukla neden - sonuç ilişkisi dışında bir çizgi izliyor. Öykü belli belirsiz. Yaza­rın iletisi ise satır aralarına itilmiş. Çoğu yazarın, okuruna bir iletide bulunmak gibi bir savı da yok. Gerçeğin buharını veriyor ona yalnızca. Okur, tümüyle yabancı bir ortamda buluyor kendini ro­manlarda. Metnin içinde kendi yolunu kendi bul­mak zorunda. Çünkü ...”

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­mez?

(ÖYS 1997)

A
kılavuzluğuna alıştığı yazar, bu kez bilinçli olarak ne demek istediğini söylemez ona.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yazar, dış gerçeği olduğu gibi yansıtan ve okura ders veren bir tutumu sürdüren biri değildir artık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
günümüzün yazarı, okurundan, etkin olmasını, okuduğu romandan kendisinin anlam üretmesini bekliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yeni romanları okuyanlar, kendilerine sunulan bilgileri öğrenmek ve onlardan yararlanmak istiyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
yeni romanlar, neden - sonuç ilişkisinin yönlendirdiği bir konu çerçevesinde belirli bir ileti içermiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.