Röportaj Türü Nedir, Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir?

İçindekiler

Röportaj Türü Nedir, Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir?

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eşya, eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına rö­portaj denir.

Röportaj türünün belirleyici özellikleri:

Düşünsel planla yazılır.

İşlenen konu; toplumsal, sanatsal olay ya da olgu olmalıdır.

Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma, bilgi toplama ve fo­toğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.

Röportaj yazarı; açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici an­latım ve tartışmalı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır.

Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşı­laştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanmalıdır. Röportaj yazıları zamanla tarihsel belge olabilir

Fotoğraf ya da belge kullanılabilir.

Röportaj, başlangıçta “sorular” ve “yanıtlardan oluşan “mülakattan farklı değildi.

Röportaj, gerçekleri, öznel yaşantılarla harmanlar.

Röportajlar genellikle birinci tekil şahsın ağzından yazılır.

Basınımızda röportaj türünde başlıca yapıtlar veren gazeteci ve edebiyatçılar:

Ruşen Eşref Ünaydın, Hikmet Feridun Es, Abdi İpekçi, Nurullah Berk, Fikret Otyam, Necmi Onur, Dursun Akçam, Yaşar Kemal, Hikmet Çetinkaya

NOT

Ziya Paşa‘nın Rüya isimli eseri edebiyatımızdaki ilk röportaj ve mülakat örneğidir. Mülakat sınırları içerisinde Ruşen Eşref Ünaydın’ın kaleme aldığı Diyorlar ki eseri ile Anafartalar Kuman­danı Musatafa Kemal İle Mülakat eseri röportajın önemli örnek­leri arasında yer alır.