Sabahattin Kudret Aksal Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sabahattin Kudret Aksal Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Şiirle başladığı sanal hayalını hikâye ve oyunlarıyla devam ettirdi.
  • İlk şiirlerinde heceyi kullanmış, sonra Garip akımı, en son İkinci Yeni anlayışına yakın şiirler yazmıştır.
  • Kent insanının gündelik ilişkilerini, tutum ve davranışlarını, hayata bakışını simge ve soyutlamalarla şiirine aktarmıştır. Hikâye ve tiyatrolarında psikolojik unsurları öne çıkarmıştır, öykülerinde genellikle küçük insan tipini, ve duruşunu anlatmıştır.
  • Soyutlamaların, aklın sınırını zorlayan öğelerin, alegorik anlatı­mın hissedildiği oyunlarında kendi çıkış yolunu arayan orta sınıf aydınına, ruhsal çözümlemelere ve dramatik olaylara yer verdi.
  • En önemli tiyatro eseri olan “Kahvede Şenlik Var”da kahveha­nede buluşturduğu bir Kadınla bir erkekten hareketle; kadın ve erkeğin hayata, evliliğe ve karşı cinse bakışını, evliliğin bir çıkar anlaşması olduğunu gözler önüne serdi. Eser, 1980’de Avni Dilligil, 1990’da Kültür Bakanlığı Tiyatro Onur Ödülü’ne layık görüldü.
    Şakacı”da evin reisi Ragıp Bey’in telgrafla gelen ölüm haberiyle ailenin rahatlaması fakat Ragıp Beyin bir gün çıkıp gelmesiyle ai­lenin huzursuz olması ve istenmediğini anlayan Ragıp Bey’in evi terk edip gitmesini konu edindi.
  • “Bir Odada Üç Ayna”da bir ailenin kuruluş, gelişme ve dağılma aşamasını, “Tersine Dönen Şemsiye”de evli bir erkeğin başka bir kızla evlenmek üzereyken tekrar evine, karısına dönmesini ele aldı.
  • “Kral Üşümesinde yöneten ve yönetilen ilişkisi ekseninde ül­kesini baskı altında tutan bir Kral’ın düşünceyi, canlılığı, fikir tar­tışmasını engelleyerek sonunda ölüme mahkûm olması anlatılır. Yazar, Kral’dakl tek gücün aynı zamanda kendi kendisini de yok etiğini vurgulamaktadır.

ESERLERİ

Şiir

Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Bir Sabah Uyanmak, Elinle, Eşik, Çizgi Şiirler, Zamanlar, Bir Zaman Düşü, Buluşma, Batık Kent, Atatürk Anadolu’da

Hikâye

Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan

Tiyatro

Kahvede Şenlik Var, Evin üstündeki Bulut, Şakacı, Bir Odada Üç Ayna, Tersine Dönen Şemsiye, Kral Üşüme­si, Bay Hiç – Sonsuzluk Kitabevi, Önemli Adam