20.Yüzyıl Dünya Edebiyatında Roman Özellikleri ve Yazarları

20.Yüzyıl Dünya Edebiyatında Roman Özellikleri ve Yazarları

  • 20. yüzyıldaki sosyal ve teknolojik gelişmeler romana yansı­mıştır.
  • Romanlarda modern hayatın beraberinde getirdiği bunalım, bireyin iç dünyası, bilinçaltı gibi konular işlenmiş, modern ve postmodern roman anlayışı ortaya çıkmıştır.
  • Hayalî olayların anlatıldığı fantastik romanlar bu dönemde artış göstermiştir.

Bu dönem romancıları arasında;

  • Amerikan edebiyatından John Steinbeck, Ernest Hemingway, S. Eliot
  • Alman edebiyatından Thomas Mann, Heinrich Böll
  • Fransız edebiyatından Jaun Paul Sartre, Albert Camus, Andre Mourois
  • İngiliz edebiyatında Bernard Shaw
  • Kırgız edebiyatında Cengiz Aytmatov,
  • Norveç edebiyatında Knut Hamsun
  • Hint edebiyatında Rabindranath Tagore örnek verilebilir.