Trajedi ile Komedinin Karşılaştırılması

Trajedi ile Komedinin Karşılaştırılması

  • Trajedide amaç erdemli davranışları yücelterek ahlak dersi vermektir, komedide ise güldürme yoluyla doğruya yönlen­dirme amaçlanır.
  • Trajedi, konusun tarihten ve mitolojiden, komedi ise günlük hayattan alır.
  • Her ikisinde de üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.
  • Trajedide kaba sözlere, vurma, yaralama gibi olaylara yer verilmez; komedide verilir.
  • Trajedide kahramanlar soylular, tanrılar; komedide ise sıra­dan insanlardır.
  • Her iki tür de beş perdeden oluşur ve aralıksız oynanır.
  • Her ikisi de koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
  • Trajedide üslupta kusursuzluk aranır, komedide aranmaz.
  • Trajedi de komedi de nazımla yazılır. Ancak 17. yüzyıldan sonra komediler nesirle yazılmıştır.