Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri-Sıfatlarda Yapı(Test Çöz Online)-2

Aşağıdaki testte 

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanımlarından olan Sıfat ( Ön Adlar)

TYT Türkçenin önemli konularından Sıfatlar – Sıfat Tamlamaları- Niteleme SıfatlarıBelirtme ( Soru-Sayı-Belgisiz-İşaret Sıfatları) Sıfatları 

Pekiştirilmiş Sıfat- Adlaşmış Sıfat- Sıfatlarda Derecelendirme -Sıfatlarda Küçültme ile ilgili 18 tane soru bulacaksınız. 

Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri - Sıfatlarda Yapı-2

Tebrikler - Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri - Sıfatlarda Yapı-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir insanın son umutları gibidir sonbahar. Bu sözün içinde, geçen yılların bütün anıları vardır. Derin bir acı, içten bir söyleyiş, gerçekleşmeyen düşler...

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden han­gisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Derin

B) Geçen

C) Gerçekleşmeyen

D) Son

E) Yılların

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A)Nedense küçük istasyonların hâli

Hep hüzün verir duran insana

B)Gecelerin ayazında gelip geçen trenler

İnsanın yüreğini biraz olsun ısıtır

C)Terkedilmiş hatıralar gibidir

Ara istasyonların kül rengi binaları

D)Garip yolculukları titrer öksürür

Telgraf tellerinde kuşlar misali

E)Hüznüyle kederiyle baş başa, yorgun

Yanında yöresinde renkler sapsarı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

A)Onlar sabaha kadar çalışmayı planlamıştı.

B)Herkes beni olduğumdan farklı görüyordu.

C)Sen geldin, benim deli gönlüme kuruldun.

D)Telefon şirketi borcundan dolayı telefonu kapattı.

E)Hiç kimse beni anlamak istemiyor gibi geldi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

“Onun böyle sözler söyleyeceğini tahmin etmezdim.”

Bu cümledeki “böyle” sözcüğü ile aynı görevde kullanılan bir sözcük, aşağıdakilerden hangisin­de vardır?

A)Böyle baktığı zaman bir terslik var demektir.

B)Böyle güzel bir yemek daha önce yememiştim.

C)Bu konuda demek ki o da böyle düşünüyormuş.

D)Olay böyle gerçekleşmiş, anlattıklarına göre.

E)Böyle kitapları okumaktan hiç zevk almıyorum.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde “-dan” ekini alan söz­cük “Sıradan bir günü yaşıyoruz.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?

A)Söylediklerinizi yeniden düşünmenizi istiyorum.

B)Yaşlı adam yorgunluktan uyuyakalmıştı parkta.

C)Sizin içten sözleriniz hepimize cesaret verdi.

D)Gizemli güzelliklerden hoşlanmayan insan var mıdır?

E)Askerlikten söz etmek onun hoşuna gidiyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıstır?

A)Köyün delisinin arkasından ağlayacak kimsesi yoktu.

B)Manevi tatminin sırrı gülümseyen bir yüzdedir.

C)Uykusuz gecelerini hatırladıkça içi eriyordu.

D)Cenderenin mengenesinde ağaran güne giril­mişti.

E)Ayrılık vakti öpüşler, vaatler ve hüzünler vardı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kulla­nılmamıştır?

A)Aslında her yazar romanlarında kendi yaşamını anlatır.

B)Romanda anlatılan kişiler gerçek yaşamdan da seçilebilir.

C)İyi bir yazar kendini belli etmemek için farklı bir üslup kullanmalı.

D)Macera romanlarında yazar güzel bir kurgu oluş­turmalıdır.

E)Pek çok romancı, kendi kişiliğine yönelik önemli ipuçları verir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) İnsanlar, günü hızlı veya yavaş yaşayabilirler.

B) Nereden geldiği belirsiz, gizli bir kuvvet ona güç verir.

C) Mektubu eline alınca yandaki banka oturmak is­tedi.

D) Bir ara eski han kapısının açıldığını duyar gibi oldu.

E) Şişman adamın çektiği sıkıntıları anlayabiliyor­du.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "örnek” sözcü­ğü, sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Sizin örnek kişiliğiniz hepimize ışık tutacak.

B)Bu örnekten hiçbir şey anlamadığını söylemişti.

C)Yönetime göstermek için, plan örneklerini topladı.

D)Verilen örneklerin yerinde olmasına özen göster­melisin.

E)Bize bir örnek daha verirseniz her şey anlaşıla­cak.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A)Aşıklar uçup gitmiş olmalı bir yazla

Halay çeken kızlar misali kol kola

B)Amansız gecenle yayıl dört yanıma

Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni

C)İşte, doğduğun eski evdesin birden

Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven

D)Ne istersin benden akşam saatinde

Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın

E)Edebî aşığın dönüşünü bekler

Yalan yeminlerin tanığı çiçekler

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü, “Çok çalışkan bir elemanı vardı.” cümlesindeki “çok çalışkan” sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?

A)Beni çok iyi dinlersen, işi eksiksiz yaparsın.

B)Öğretmenimizin sorularını gayet iyi cevapladın.

C)Bize, iyi insan olmanın gereklerini anlatmıştı.

D)Aldığımız makine iyi çalışıyor, bir sorun yaşama­dık.

E)Arkadaşların münazaraya çok iyi hazırlanmıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Aşağıdaki dizlerin hangisinde ikileme diğerlerin­den farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Kıvrıla kıvrıla uzanan yollardan geçti gençliğim

B)İnsan seve seve ölmez mi sevda yolunda

C)Seher yeli mi saçlarını bölük bölük dağıttı.

D)Bahçedeki iri iri kayısılardan hep beraber topladık.

E)Sevda kervanının ardına ağır ağır düştüm.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?

A)Kötü hastalığın pençesinde ipince olmuştu Os­man Ağa.

B)Çırılçıplak bozkırlarda sıcaktan sığınacak bir yer arıyordu.

C)Sapsarı yapraklar hüznün mevsimini hatırlatıyor insanlara.

D)Ahmet masmavi bir gecede kurmuştu olmayacak hayallerini.

E)Yemyeşil bahçeler, bağlar şimdilerde binalarla dolmuştu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

“İlk sokaktan sağa döneceksiniz.” cümlesindeki “ilk" sözcüğünün yaptığı görev bakımından benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Pazar sabahı biraz daha uyumak istiyorum.

B)Yaptığı başka hataları da daha önce duydum.

C)Arkadaşımın aldığı yeni ev ikinci kattaydı.

D)Bize kötülük ettiğinin farkında bile değildi.

E)Her sıkıntısında yanında olmaya çalışmıştık.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A)Neden kiraz çiçekleri çok dökülüyor?

B)Bu kaçıncı hançerdir yüreğimize saplanan?

C)Bu işi nasıl açtın ağrımaz başına?

D)Bir ilkbahar sabahı kuş sesleriyle uyandın mı?

E)Bu yanık sevda türkülerini bir güzelden mi öğren­din?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A)Bu savaşta masum yavruların günahı nedir?

B)Bülbül gül dalına konar mıydı her sabah?

C)Sevdiğim, can alıcı gözleri kimden aldın?

D)Sen bu güzel sözleri hangi hikayeden okudun?

E)Gençler bu yaşta niçin giymiş karaları?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, sı­fatla sağlanmıştır?

A)Bir yazar yaşadıklarını eserine nasıl aktarabilir?

B)Okuyucuların beğenisini dikkate almak niçin önemlidir?

C)Akşamları kuşlar nerelerde barınıyordur?

D)Hangi sanat eseri, okuyucusuyla bütünleşir?

E)Olayların bu noktaya gelmesine biz mi sebep ol­duk?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden çok adı nitelemiştir?

A) İnsanlar arasındaki sevgi ve saygı, toplumsal ya­şamı düzenler.

B) Saygı ve sevginin olmadığı bir toplumda yaşa­mak hoş olmasa gerek.

C) Büyüklerine saygılı olan kişi, küçüklerinden de saygı görür.

D) Sevginin eksikliği genç beyinleri olumsuz yönde etkiler.

E) Saygı ve sevgiyi bir ruhta toplayan insan oldukça erdemlidir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.