Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri-Sıfatlarda Yapı(Test Çöz Online)-3

Aşağıdaki testte 

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanımlarından olan Sıfat ( Ön Adlar)

TYT Türkçenin önemli konularından Sıfatlar – Sıfat Tamlamaları- Niteleme SıfatlarıBelirtme ( Soru-Sayı-Belgisiz-İşaret Sıfatları) Sıfatları 

Pekiştirilmiş Sıfat- Adlaşmış Sıfat- Sıfatlarda Derecelendirme -Sıfatlarda Küçültme ile ilgili 18 tane soru bulacaksınız. 

Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri - Sıfatlarda Yapı-3

Tebrikler - Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri - Sıfatlarda Yapı-3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Çanakkale Zaferi her yıl farklı etkinliklerle ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. (II) En görkemli ve an­lamlı kutlamalar Çanakkale’de yapılıyor. (III) Şehit­likler ziyaret ediliyor, siperleri ve tabyaları gezenler savaşın nasıl bir atmosferde yaşandığını yerinde gö­rüyor. (IV) Çanakkale’ye gidemeyenler için savaşın yaşandığı her yerin maketleri yapılmış. (V) Bu güzel maket sergisini gezerken askerlerin içtiği “buğday çorbası” da ikram ediliyor.

Bu parçada numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)I. cümlede hem niteleme hem de belirtme sıfatı kullanılmıştır.

B)II. cümlede bir sözcük birden çok sıfatla nitelen­miştir.

C)III. cümlede soru sıfatına yer verilmiştir.

D)IV. cümlede belgisiz sıfat vardır.

E)V. cümlede ikiden fazla sıfat tamlamasına yer ve­rilmiştir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

A)Bu yollar hangi sılaya çıkar arabacı?

B)Bunca derdine hangisi çare oldu, dersin?

C)Kim sorar gençliğin boşa gitmiş umudunu?

D)Ufuk çizgisinde ne görmüş hayalperestler?

E)Böyle nereye kadar gidecek bu sorumsuzluk?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde “basit, türemiş, bileşik sıfatların üçüne de örnek vardır?

A)İmkansız bir sevdayı yaşıyor gönlümüz bu son­baharda.

B)Vurdumduymaz insanlar bizlere çok sorun çıkar­mışlardı.

C)Gözü yaşlı neslin, umutsuz son temsilcisini de toprağa verdik.

D)Zindan duvarlarına yazılıydı yürek burkan sevda­mız.

E)Kuşlar altın kulelerde yine göç hazırlığına başla­mıştı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçültmeli sıfat” kullanılmamıştır?

A)Yağmurdan sonra oluşan gölcükler karşıya geç­memizi engelliyordu.

B)Ufacık çocuğun peşinde birkaç kişi koşuyordu etrafa aldırmadan.

C)Azıcık gayretle pek çok şeyin hallolduğunu göre­ceksiniz.

D)Dağın zirvesine ulaşmak için daracık geçitlerden geçtik.

E)Üç kişi küçücük çadırda sabahlayınca kendimize gelemedik.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?

A)Güneş ovanın üstünde bütün görkemiyle yükse­liyordu.

B)Eline geçen her fırsatı kendi lehine çevirmeyi bi­lirdi.

C)Birkaç sevdalı bulut, suya hasret bitkilere su ver­mişti.

D)Kimi insanlar çingene pazarlığı yapmaya bayılı­yordu.

E)O yıllarda hepimiz, kirletilmiş umutlarımızın temi­zini arıyorduk.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde bir varlıktaki niteliğe ilişkin açıklama istenmektedir?

A)Kitabı alabilmek için kaç para gerekiyordu?

B)Nereden bir ev kiralamayı düşünüyorsunuz?

C)Kardeşinle kaç yıldır görüşemiyorsun?

D)Kaza yapan sürücünün evini kim biliyordu?

E)Bu semtte nasıl bir ev kiralayacaksınız?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapıca di­ğerlerinden farklıdır?

A)Çevremizdeki insanlara dikkat etmemiz gerekti­ğini söyledi.

B)Düzenlenen toplantılarda velilere sınav konu­sunda rehberlik yapıldı.

C)Düşünen insan yetiştirmek için ana dile gereken önemi vermeliyiz.

D)Sanatsever insanlar sanatı bulunduğu yerden farklı noktaya taşırlar.

E)Bilinçli okuyucu eleştirmenlerin düşüncelerini her zaman dikkate almaz.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A)Soğuk kış günlerinde sobanın başına oturup kestane pişirirdik.

B)Kar yağınca bahçedeki ağaçlara konan kuşlar yiyecek ararlardı.

C)Suların ve havanın aşırı soğuması su sayaçlarının patlamasına neden olurdu.

D)İşini bilen, becerikli ve titiz bir ustaya patlayan sayacı yaptırdı.

E)Usta çalışırken işin inceliklerini bana tek tek an­latırdı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

“Boş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Otelde boş yatak kalmamıştı.” cümlesindeki göre­viyle kullanılmıştır?

A)Uzun zamandır boş oturuyor, çalışmıyordu.

B)Boş konuşunca canım sıkılıyor, kendimi kaybedi­yorum.

C)Kitaplarımı yerleştirecek boş kutu bulamadım.

D)Müdürün söylediklerinin hepsi boş çıkmıştı.

E)Evleri uzun zamandır boş duruyordu, kimse ilgi­lenmiyordu.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A)Bahar gelince sapsan çiçekler açar bahçemizin kuytu köşelerinde.

B)Bu gurbet illerde yapayalnız kaldım; kimsesiz ça­resiz.

C)Hafta sonları tertemiz elbiselerimizi giyer, akra­baları ziyarete giderdik.

D)Taze, ekşi, yemyeşil erikleri pazar tezgahlarında görür, ağzımız sulanırdı.

E)Evimizin önündeki bomboz tepeler yeşerirdi ni­san yağmurlarında.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük, bir ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?

A)Küçük çocuğun minik elleri pamuk gibi yumuşa­cıktı.

B)Her akşam işyerimin önünde bir kırmızı gülle beklerdi.

C)Bu yaşta uzun yolculuklara çıkıp macera aran­maz.

D)Biz barış elçilerine gönlümüzü açmış bir milletiz.

E) Bu ıssız dağ köylerinde kışın güzelliği ayrı yaşanır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfata örnek vardır?

A)Göçmen kuşlara dönmüşüm, gezerim yalnız ve acılı.

B)Bu vicdansızın bana ettiğini hiçbir yerde okuya­mazsınız.

C)Yaklaş ki kor dudakların yaksın ılık nefesimi.

D)Gece tükenir, benim yalnız yüreğim muradına ermez.

E)Sıcak bir bakış yüreğimi alır götürür, onun etrafına.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

Sıfat tamlamaları “-lık” eki alarak bileşik sıfat oluşturur.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir bileşik sıfat vardır?

A)Odaya çok güzel bir çiçeklik almaya karar verdim.

B)İnsan kırk yıllık komşusuna böyle mi davranır?

C)Onunla dostluk kurmak bana göre değil, demişti.

D)Kışlık malzemelerin çoğunu memleketinden geti­riyordu.

E)Hiçbir şey insanlık onurundan daha önemli ola­maz.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kurallı birleşik sı­fat kullanılmıştır?

A)Çıngıraksız, rehbersiz deve kervanı

İpekli mallarını kimseye göstermez

B)Bu ömür, her dakika böylece

Buz parçası gibi az az eriyecek

C)Topraktan başlayıp toprağa uzanan

Tenha ve korkulu bir köprüdür ömrüm

D)Anladılar doğdu içinden bir an

O mavi gözlü, dolaşık saçlı peri

E)Esiyor tane tane yine beyaz bir soğuk

Yine hangi ağaçta döküldü bu yaprak

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat vardır?

A)Yüksek duvarlı bir evde dünya ile bağlantısını kesmiş bir halde yaşadı.

B)Hayatın vazgeçilmez güzelliklerinden bahsede­rek onu hayata bağlamıştı.

C)Yüzüstü çamura düşünce arkadaşlarım hep bir­likte halime gülmüştü.

D)Eski dönemlerden kalma şatonun duvarlarında acayip resimler vardı.

E)Sessiz ve karanlık bir köşede tek başına oturu­yordu Mücella Hanım.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

Bir sıfat tamlamasında ad ile sıfatın yeri değiştirilip ada iyelik eki getirilerek kurallı birleşik sıfat oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun kurallı birleşik sıfat vardır?

A)Eski müdür geniş salonlu bir ev almak istiyordu.

B)Uzun boylu adam kapıdan geçerken kafasını çarptı.

C)Kanadı kırık bir kuş balkonumuzda çaresiz bekli­yordu.

D)Birtakım sorunlarını arkadaşlarıyla paylaşmayı düşünüyordu.

E)Anılarla dolu bu evde sayısız güzel anlar yaşa­mıştı.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)İşletme müdürü aldığı malların hepsini geri ver­miş.

B)Yangından sonra koca evden geriye kurtardığı çanta kalmıştı.

C)Maçın sonuna doğru geri alanda hiçbir oyuncu yoktu.

D)Müteahhit, sözünde durmayınca paramızı geri alamadık.

E)Geri gelen mektupların çoğu adres değişikliğindendi.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir?

A)Kötü içerikli oyunlar çocukları ölüm makinesine çeviriyor.

B)Uzmanlar söylese de kimse bir oyun ile çocukla­rın değişeceğine inanmıyor.

C)Suç makinesine dönüşen çocukların zararları kendine oluyor.

D)Bilgisayar oyunları çocukları hayal âleminde ge­zintiye çıkarıyor.

E)Beni dinlendiren, avutan tek şey oyundur, diyor gençler.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.