Şiir ve Düz Yazı Türleri – 1 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle Tekke edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A
Nutuk, deme, hicviye, varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Deme, nefes, devriye, semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nefes, ilahi, devriye, semai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlahi, devriye, nutuk, koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nutuk, deme, devriye, nefes
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Hırçın fırtınadan örselenmeden dal

Ateş yanar gibi açılan çiçek

Yavrusuna bakan kaplandan uysal

Kaynağı eğilmiş ceylandan ürkek

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye düzeni aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Çapraz kafiye        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Düz kafiye      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sarma kafiye                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tunç kafiye        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinaslı kafiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Tarihin gözleri var surlarda delik delik

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik

Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A
Nazım biçimi                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ölçüsü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kafiye düzeni                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiye çeşitleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nazım birimi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak yoktur?

A
Çobanlar ateş yakmış karşı dağın üstünde
Telli pullu bir gelin ay çardağın üstünde
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnce beller dönüyor bürümcükler içinde
Ela gözler erimiş mor çürükler içinde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sen bana en sadık bir arkadaştın
Gönlümde ateştin gözümde yaştın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çıraların sesine ses verdikçe yamaçlar
Dallı yemenilerden uçuyor sırma saçlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri
Sarsıntıdan dağların uçuyor benizleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki dizelerin hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?

A
Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kesilir kelleler boşatır kanlar
Yığın olur leşler meydan içinde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ok atılır kalasından
Hak saklasın belasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her gelip geçtikçe selam vereyim
Nişangah taşına yüzün süreyim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanlık yok mu atlasın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber

Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber

Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden

Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden

Yukarıdaki mısralar aşağıdaki şiir türlerin­den hangisinin örneği olabilir?

A
Pastoral          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dramatik              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdaki  beyitlerin  hangisinde redif yoktur?

A
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güzel yüzün görülmezdi
Bu aşk bende dirilmezdi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı
Yel gibi dağları aşan atlıydı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benim gördüğüm bir kelebek
Dolaşıyor çiçek çiçek
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kaside  (I) genellikle övgü amaçlıdır. Beyit sayısı 33 ile 99  (II) arasında değişir. Şairin adının geçtiği beyte taç beyit  (III) denir. Kasidenin ilk beytine makta (IV) adı verilir, en güzel beytine ise beytü'l kasid  (V) denir.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangi ikisi Divan edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

A
Gazel - kaside      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaside- mesnevi    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Müstezat - kıta              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tuyuğ- rubai      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nefes - semai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Yokuşa yukarı keklik sekişli

İnişe aşağı tavşan büküşlü

Düşmanın görünce şahin bakışlı

Kuğuya benziyor boynu kır atın

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Didaktik bir şiirdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tezat sanatına yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benzetmeye başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Düşünme boş gelse posta tatarı

Siperden akın var yarın dışarı

Aşağıdakilerden hangisi, kafiye çeşidi yönün­den yukarıdaki beyitle benzerlik gösterir?

A
Aşina çehre azaldıkça duraktan durağa
Acı bir hatıra enkazı çöker ortalığa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arka bir dalgalı umman yığını
Önde bilmem geçidin nereye çıkıp yardığını
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Uzaktan gelirken derin akisler
Kapadı geçtiğim yolları sisler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Siyah uzun saçların beyazlandığı zaman
Aşkımızın şahidi olan yollarda gezin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hani o gezmeler kırda denizde
Hani o cümbüşler sazlar temmuzda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Şiirde dize sonlarında yazılışları aynı, anlam ve görevleri farklı ses, hece ve sözcük benzeşme­lerine uyak denir. Benzeşme ikiden çok sesle (harfle) olursa "....” uyak, iki sesle olursa ".....” uyak, tek sesle olursa ".....” uyak adını alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
zengin, tam, yarım
İpucu:
TEBRİKLER!
B
tunç, tam, zengin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
yarım, tam, cinaslı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yarım, redif, zengin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yarım, tam, zengin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.